Açaí, meer dan alleen een superfood voor de Amazonebevolking

Ons CO2 compensatieproject in Pará, Brazilië

Bosbescherming in Pará, Brazilië

Het is een bijzonder en uniek ecosysteem, de "Várzea" in Pará aan de monding van de Amazone. Het eiland Marajó wordt doorkruist door waterwegen, het landschap is al eeuwenlang gevormd door kleine boeren. Als transportader is het Amazonegebied gunstig voor akkerbouw en veeteelt, wat op zijn beurt weer leidt tot steeds meer ontboste gebieden.

Op meer dan 97.000 hectare beschermt het Ecomapuá-project het bos en verbiedt het commerciële ontbossing. Het creëert alternatieve inkomstenbronnen voor de 400 inwonende gezinnen, bijvoorbeeld door de handel in de açaí-fruit. Dit is niet alleen populair in Brazilië, maar wordt ook steeds populairder in geïndustrialiseerde landen als superfood. Omdat het project de ontwikkeling in een van de armste regio's in het noordoosten van Brazilië bevordert, is het gecertificeerd met de Verified Carbon Standard en de Social Carbon Standard.

Verificatie
Carbon Check (India) Private Ltd.
Type certificaat
Verified Carbon Standard, Social Carbon
Geraamde jaarlijkse emissiereducties (TON CO2)
72.300

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Geen Armoede
Verbetering van het levensonderhoud en het genereren van inkomsten voor 800 gezinnen in een van de armste gebieden in Brazilië.

Kwaliteitsonderwijs
Ondersteuning van een school (maaltijden, leraarssalarissen, infrastructuur); brandbestrijdtraining voor lokale gezinnen.

Eerlijk Werk en Economische Groei
Banen voor >50 leden van de COAMA-coöperatie voor de duurzame teelt en verkoop van açaí.

Verantwoorde Consumptie en Productie
Productie van biologische açaí en andere duurzame agrobosbouwproducten in plaats van ontbossing.

Klimaatactie
Het project bespaart jaarlijks gemiddeld 72.330 ton aan CO2-uitstoot.

Leven op het Land
Bescherming van een zeer bedreigd ecosysteem met inbegrip van endemische plantensoorten; plan voor bebossing met inheemse soorten op 2.000 hectare.

Hoe helpt bosbescherming de opwarming van de aarde tegen te gaan?

Bossen, vooral tropische regenwouden, slaan CO2 op. Voor projecten ter bestrijding van klimaatverandering zijn er in hoofdzaak drie methoden om bosbouw als CO2-put te creëren en te behouden:

  • bebossing en herbebossing
  • duurzaam bosbeheer (waarbij de hoeveelheid gekapt hout niet groter is dan de hoeveelheid die kan aangroeien)
  • financiële stimulansen voor de bescherming van bosgrond als CO2-put (zoals het REDD+-programma van de VN),

waarbij de projecteigenaar ervoor moet zorgen dat de boombedekking behouden blijft.