Verbeterde elektriciteitsvoorziening en duurzame ontwikkeling

Ons klimaatbeschermingsproject in Maharashtra, India

Windenergie in India

Het project in de Indiase deelstaat Maharashtra bespaart CO2 uitstoot door schone elektriciteit op te wekken uit windenergie. De projectactiviteit omvat de installatie van 33 windturbines met een vermogen van elk 1,5 MW in de buurt van de dorpen Kukudwad, Pukalewadi, Pachwad, Hiwarwadi, Vikhale in het district Satara. De totale capaciteit van de projectactiviteit bedraagt 49,5 MW. De centrale zal gemiddeld 77.445 MWh schone elektriciteit per jaar opwekken, die zal worden ingevoerd in het regionale elektriciteitsnet North Eastern Western and North Eastern (NEWNE), waardoor de regionale energievoorziening wordt verbeterd.

Naast de besparing van CO2 emissies draagt het klimaatbeschermingsproject bij aan de verbetering van de economische en sociale ontwikkeling in de regio. De plaatselijke bevolking profiteert ook van de begeleidende uitbreiding van de vervoersinfrastructuur en een stabieler elektriciteitsnet. Deze positieve aspecten zijn van invloed op de duurzame economische ontwikkeling van de hele locatie: hierdoor wordt de regio ook aantrekkelijker voor bedrijven en wordt het scheppen van werkgelegenheid bevorderd.

Earthood Services Private Limited (ESPL)
Verification
Gold Standard VER (GS VER)
Certificate type
33.900
Annual volume (tons CO2)

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Geen armoede
Het project bestemt twee procent van de gegenereerde inkomsten voor duurzame gemeenschapsontwikkeling.

Goede gezondheid en welzijn
Tijdens de Covid 19-pandemie heeft het project aan 300 gezinnen in de regio Jaisalmer essentieel voedsel verstrekt.

Schoon water en sanitair
Om het probleem van de waterschaarste in de regio gedeeltelijk op te lossen, werden met behulp van het project RO-systemen geïnstalleerd in overheidsscholen.

Betaalbare en duurzame energie
Stroomvoorziening en bevordering van de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen in de regio.

Eerlijk werk en economische groei
Het project heeft 115 plaatselijke banen opgeleverd, en elk jaar komen er nog eens tien bij. Het stabielere elektriciteitsnet biedt ook kansen voor nieuwe industrieën, wat leidt tot meer lokale werkgelegenheid.

Industrie, innovatie en infrastructuur
Er zijn nieuwe wegen aangelegd. Er is nu een verbinding met het openbaar vervoer voor dorpen die vroeger afgesneden waren.

Klimaatactie
Het project wekt hernieuwbare energie op in plaats van elektriciteit uit fossiele brandstoffen, wat een besparing oplevert van gemiddeld 33.900 ton CO2 uitstoot per jaar.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Onze CO2 compensatie projecten slaan een brug tussen bedrijven uit geïndustrialiseerde landen en mensen in de armste landen ter wereld.