En helhetsbild

Våra klimatprojekt och deras globala effekter – och klimatneutrala erbjudanden från våra kunder.

ClimatePartners kartor ger insyn i klimatarbetet

Varje dag frågar våra kunder och partner oss: Vilka projekt kan vi stödja? Hur fungerar klimatprojekt? Vilken teknik och vilka regioner kan vi främja? Hur hjälper det lokalbefolkningen? Hur kan jag kommunicera mitt engagemang i klimatprojekt?

Transparensen är avgörande: Varje produkt och tjänst som blir klimatneutral får ett unikt ID-nummer. Med hjälp av ClimatePartner-ID:et kan alla se hur mycket utsläpp en produkt har orsakat och vilket klimatprojekt som bidragit till dess klimatneutralitet.

För att ännu tydligare visa vilka som deltar i klimatarbetet har vi skapat två kartor: Vår ClimateMap – här kan man se alla kunder och samarbetspartner som erbjuder klimatneutrala produkter och tjänster. Och vår karta över klimatprojekt – här hittar man plats, projekttyp och sociala kriterier för många klimatprojekt.

Saknar ni ert företag på ClimateMap eller har ni andra frågor? Kontakta oss gärna!