Vad kan vi göra för klimatet här i Europa?

Våra regionala projekt i Tyskland, Österrike och Schweiz

Våra regionala projekt i Tyskland, Österrike och Schweiz

För kunder med stark lokal anknytning och som vill engagera sig lokalt har vi utvecklat projektpaket för regionalt engagemang. Våra kunder kan välja att stödja bergskogsprojekt i Tyskland och Schweiz eller CIPRA i Österrike och på samma gång ett internationellt erkänt klimatprojekt i Brasilien.

Mountain Forest Project främjar inhemska skogar och landskap i tyska och schweiziska alperna och underlättar därmed anpassningen till klimatförändringarnas effekter. Skogarna vårdas för att bevara sina naturliga funktioner – som vattenfilter, erosionsskydd samt livsmiljö för djur och växter. I Österrike samarbetar vi med Internationella kommissionen för Alpskydd (CIPRA), som bland annat verkar för godstransporter med tåg och incitament för fritidsidrottare att använda kollektivtrafiken.

Vår kund Breitsamer stöder bergskogsprojektet i Harz för klimatneutral honung, och Bergzeit  trycker sina kataloger klimatneutralt med hjälp av bergskogsprojektet i Oberallgäu.

Utsläppsminskningarna sker med hjälp av det kombinerade klimatprojektet för skogsskydd i Brasilien.

Hur bidrar regionala projekt i Europa till klimatarbetet?

Regionala projekt skyddar naturliga livsmiljöer, som inhemska skogar och Alperna. De är viktiga för anpassningen till klimatförändringarna. Projekt i Tyskland, Österrike och Schweiz ger i allmänhet inga certifierade utsläppsminskningar. Därför kombinerar ClimatePartner dessa regionala projekt med internationellt certifierade klimatprojekt. På så sätt kan man både uppnå klimatneutralitet och engagera sig lokalt, på en och samma gång.

Verifiering
n/a
Typ av certifikat
n/a
Estimated Annual Emission Reductions (tons CO2)
0

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

God hälsa och välbefinnande
Skogarna minskar buller, föroreningar och damm i luften. De positiva hälsoeffekterna av att vistas i skogen är vetenskapligt bevisade.

Rent vatten
Bevara skogs- och våtmarker som naturliga vattenfilter och kolsänkor.

Hållbara städer och samhällen
CIPRA främjar miljövänliga resor med buss och tåg.

Hållbar konsumtion och produktion
Trä är en av få förnybara råvaror.

Bekämpa klimatförändringarna
Genom klimatprojektet bevaras regnskog för att fånga och lagra koldioxid.

Ekosystem och biologisk mångfald
Skogarna skyddar mot laviner, översvämningar och erosion.