Våra tjänster

Skräddarsydda lösningar för företag

Vad vi kan göra för just ditt företag?

Vi vill skapa förutsättningar för en långsiktighet i klimatarbetet för företagen. För att lyckas måste arbetet vara effektivt, trovärdigt och transparent. Tillsammans utformar vi skräddarsyddda lösningar för just ditt företag. Antingen kan man välja "hela paketet" som inkluderar att sätta en långsiktig klimatstrategi och kompensera för sina totala utsläpp – eller så väljer man endast delar av paketet, t ex klimatkompensation eller rådgivning angående CDP.

En klimatstrategi i 5 steg

Klimatberäkning för företag (CCF)

Corporate CO2 footprint är ett företags klimatavtryck.

Klimatberäkning för produkter (PCF)

Product carbon footprint är klimatavtrycket från en produkt eller tjänst.

Reduktionsåtgärder

Rådgivning om en passande klimatstrategi för att minska utsläppen.

Klimatkompensation

Gör era produkter och tjänster klimatneutrala!

Kommunikation

Vi hjälper företag att kommunicera sitt engagemang i klimatarbetet.

Ytterligare tjänster

Grön energi

Vi hjälper företag så att alla deras anläggningar kan gå på 100 procent förnybar energi.

IT-integration

Med hjälp av it-stöd gör vi klimatarbetet enkelt och smidigt.

Lösning för leverantörskedjan

Köper ni in vissa produkter eller produktkategorier från flera leverantörer? Med vår lösning kan ni köpa dem helt klimatneutralt.