Klimatarbete i leverantörskedjan

ClimatePartners lösning för öka klimatengagemanget i leverantörsledet

ClimatePartners lösning för klimatneutrala inköp

Vi har utvecklat en lösning för företag som köper vissa produkter eller produktkategorier från flera leverantörer. På så sätt kan man köpa alla produkter på ett klimatneutralt sätt – enligt erkända beräkningsstandarder, med spårbarhet för alla enskilda produkter och kompenserat genom ett klimatprojektet. 

Lösningen passar
tillverkare, återförsäljare och förädlare av konsumtionsvaror, detaljhandel

till exempel inköp av
förpackningar, trycksaker, reklammaterial, kontorsmaterial osv. 

 

Våra tjänster

  • Företaget definierar produktkategorin – till exempel förpackningar, trycksaker eller reklammaterial
  • Vi beräknar produkternas koldioxidutsläpp hos era vanliga leverantörer och kompenserar dem – företaget köper produkterna som nu är klimatneutrala
  • Vid behov kontrollerar vi leverantörernas befintliga utsläppsvärden och säkerställer att klimatberäkningen är enhetlig och tillförlitlig
  • Vi beräknar kostnaderna för klimatneutralitet utifrån föregående års volymer
  • Vi sköter briefing och samordning med era leverantörer 
  • Vi hjälper era leverantörer med eventuella informationsluckor och att sätta sig in i ämnet

Vill ni veta mer om hur man sätter upp ett sådan lösning? Hör av er till oss!