Zanier – klimaatneutrale handschoenen

Handschoenen voor extreme omstandigheden

Zanier

Zanier – klimaatneutrale handschoenen

Sinds 1969 staat ZANIER voor handschoenen van hoge kwaliteit die zich onder extreme omstandigheden bewijzen. Duurzaamheid is altijd een zaak geweest die de Tiroolse handschoenenspecialist aan het hart ligt. Sinds de zomer van 2018 is klimaatbescherming steeds meer het aandachtspunt van de onderneming geworden.

Samen met ClimatePartner heeft ZANIER alle emissies berekend die het bedrijf veroorzaakt in zijn vestiging in Innsbruck en tijdens de productie van alle producten, inclusief de grondstoffen en tot aan de levering aan de detailhandel. De aldus geregistreerde emissies vormen nu de basis voor de materialen die ZANIER in de toekomst in haar producten wil verwerken om ze zo duurzaam mogelijk te maken. Bijna geen enkele andere onderneming voert de klimaatbescherming zo consequent door als ZANIER, en de samenwerking is dan ook voor beide partijen een groot genoegen. 

ZANIER vermindert nu al de uitstoot waar mogelijk: bijvoorbeeld door groene stroom, een warmtepomp, energie-efficiëntie en de verwerking van klimaatvriendelijke materialen zoals Sympatex. Zo is ZANIER als bedrijf en fabrikant nu al een rolmodel op het gebied van klimaatbescherming. Het bedrijf neemt echter ook de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de resterende emissies die ZANIER momenteel niet kan vermijden en compenseert alle emissies volledig. Daartoe steunt zij twee CO2 compensatie projecten uit de portefeuille van ClimatePartner.

Omdat het bedrijf verbonden is met zijn ligging en oorsprong in de bergen van Tirol, steunt ZANIER een project in de Alpen. "CIPRA - Leven in de Alpen" zet zich sinds 1951 in voor duurzame ontwikkeling in het Alpengebied.

Daarnaast is er een windenergieproject in China, omdat een deel van de eigen productie van de onderneming in China plaatsvindt. In de provincie Hebei is ten zuiden van Guyuan een windmolenpark met 133 turbines gebouwd, dat gemiddeld meer dan 405.000 MWh opwekt. Dit garandeert een klimaatvriendelijke en emissievrije stroomvoorziening voor de regio op lange termijn. 

Sinds 2019 zijn alle ZANIER producten in de handel dus klimaatneutraal en ook als zodanig gelabeld. 

"Jan Schüßler en Kira Filip hebben ons steeds goed geadviseerd en op al onze vragen deskundig geantwoord. We hebben daardoor een heel nieuw inzicht gekregen in klimaatbescherming."

Markus Zanier
Algemeen Directeur
Zanier