Kommunicera kring klimatåtgärder 

Kommunikationen om hur ni vidtar klimatåtgärder ska vara öppen, tydlig och trovärdig

 

Kontakta oss

Kommunicera kring klimatarbetesresan 

ClimatePartner hjälper organisationer att kommunicera med en rad olika intressenter: alltifrån rapportering till investerare till pressmeddelanden och konsumentmeddelanden på förpackningar. ClimatePartner ger företag förmågan att tala öppet och trovärdigt om de åtgärder de vidtar för att mäta, minska och kompensera för sina utsläpp.  

ClimatePartners team finns här för att hjälpa dig att använda rätt terminologi, följa lokala bestämmelser och effektivt styrka dina klimatpåståenden och åtaganden – för att undvika greenwashing. 

ClimatePartner ger dig en rad olika marknadsföringsmaterial som du kan använda i företagets alla marknadsföringskanaler och sociala medier. Med hjälp av ClimatePartners textmallar, bilder och marknadsföringspaket kan du tala om ert klimatarbete med ärlighet och auktoritet. 

Vikten av öppenhet och trovärdighet 

Öppenhet har varit kärnan i ClimatePartners företagsetik ända sedan det grundades. Därför tilldelar ClimatePartner varje företag ett unikt spårnings-ID tillsammans med en specifik webbsida. På så sätt kan dina kunder och team få insikt i företagets klimatåtgärder. Din särskilda webbsida innehåller information om företagets totala utsläpp, klimatåtgärdsstrategi, genomförda minskningsåtgärder och eventuella bidrag till klimatprojekt. 

ClimatePartner tillhandahåller också märkningen klimatneutral och nedladdningsbara certifikat så att du kan visa upp företagets klimatneutralitet för investerare, kollegor och kunder. Både märket och certifikatet lagras digitalt i ClimatePartners programvara och har certifierats av TÜV Austria. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Gå till kontaktformulär

 

Marknadsföringsbroschyr för i+m - klimatneutrala skönhetsprodukter
Marknadsföringsbroschyr för CD Werbemittel
Webbsida, hassia – klimatneutralt mineralvatten
Framgångsrika kundcase på ClimatePartners webbplats
ClimatePartners annons med Annemarie Börlind i tidningen natürlich, april 2019
ClimatePartners annonsering för lavera i tidningen eve, april, 2018
ClimatePartners märkning står för klimatneutralitet