Klimaatactie en duurzaamheid: hoe individueel onderwijs de bedrijfsdoelstellingen kan ondersteunen

September 21, 2022

Uit een studie van de Universiteit van Californië in Los Angeles (VS) blijkt dat bedrijven die rekening houden met duurzaamheidsnormen 16 procent productiever zijn dan het gemiddelde. Een artikel in de Stanford Social Innovation Review komt tot een soortgelijke conclusie: Duurzame bedrijfspraktijken hebben veel meer voordelen dan een positief milieu- en sociaal effect. Het integreren van duurzame praktijken kan de betrokkenheid en productiviteit van het hele team helpen verbeteren.

Bedrijven moeten bij hun werknemers een breed begrip van duurzaamheid en klimaatactie creëren. De belangrijkste strategieën hiervoor zijn:

  • Het definiëren van het lange termijn klimaatdoel van je bedrijf.
  • Ervoor zorgen dat je werknemers voldoende kennis en kunde hebben op het gebied van duurzaamheid en klimaatactie.
  • Het omvormen van alle werknemers tot duurzaamheidskampioenen.

Wanneer je duurzaamheid in de bedrijfsprocessen integreert, is het noodzakelijk om alle belanghebbenden hierbij te betrekken. Bedrijven zullen op lange termijn alleen succesvol zijn als iedereen betrokken is bij de transformatie naar duurzaamheid. Duurzaamheid zou ook deel uit moeten maken van de persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen van alle werknemers.

Duurzaamheid is een bedrijfsstrategie

Duurzaamheid omvat alle aspecten van milieubescherming en klimaatactie, evenals beginselen die sociale en economische kwesties combineren. Het varieert van onderwerpen als milieubehoud, recycling en circulaire-economiemodellen tot aspecten als gendergelijkheid, medezeggenschap, arbeidsrechten en de grondbeginselen van goed bedrijfsbestuur. Een algemeen toepasbaar toetsingskader hiervoor zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de UN SDG's.

Voor bedrijven betekent een breed begrip van duurzaamheid dat zij producten, inclusief productieprocessen en diensten, op duurzame wijze ontwikkelen. Bedrijven moeten ook hun zakelijk inzicht fundamenteel op een duurzame manier vormgeven en hun werknemers meenemen op deze koers. Voorlichting en opleiding zijn zowel een kans als een uitdaging, want bedrijven moeten eerst de juiste waarden en culturen tot stand brengen.

Bewustwording van duurzaamheid vereist onderwijs

Afhankelijk van de bedrijfstak en de bedrijfscultuur kunnen de methoden om duurzaamheid in praktijk te brengen sterk verschillen. Bedrijven met een groot bewustzijn van milieu- en sociale aspecten hebben ongetwijfeld een voorsprong. Zij hebben al problemen en uitgangspunten gedefinieerd en idealiter al een en ander daarop afgestemd. Als er echter nog een gebrek aan gevoeligheid is voor duurzaamheid en de noodzaak van klimaatmaatregelen, is het belangrijk om het belang ervan duidelijk te communiceren. Duurzaamheid kan niet van de ene op de andere dag worden geïnstalleerd - zij wordt veeleer gevormd door onveranderlijke beginselen vast te stellen, "van bovenaf" het goede voorbeeld te geven en systematisch elke werknemer in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen.

Onderwijs en trainings over duurzaamheid ondersteunen bedrijfstransformatie

Transformatieprocessen vereisen begrip en kennis. Bedrijven moeten de werknemers erbij betrekken, omdat zij de gewenste veranderingen van binnenuit kunnen stimuleren en versterken. Duurzaamheid en klimaatactie moeten worden behandeld en uitgevoerd als een onderwerp van speciale opleiding en kwalificatie. Dergelijke programma's scheppen de voorwaarden voor een goed begrip van duurzaamheid en een actieve internalisering en ondersteuning van de bijbehorende bedrijfsdoelstellingen.

"Verankering van duurzaamheid met al zijn facetten is zonder alternatief voor het succes van bedrijven. Het is een van de innovatie-, concurrentie- en banenaanjagers van de toekomst", aldus Christopher Jahns, CEO en oprichter van het online onderwijsplatform XU, dat samen met ClimatePartner de XU School of Sustainability lanceerde.

Een goed functionerend, vertrouwensvol en tevreden team is de voorwaarde voor elk veranderingsproces. Duurzaamheidstraining is daar een integraal onderdeel van. Moritz Lehmkuhl, CEO en oprichter van ClimatePartner voegt hieraan toe: "Het onderwijzen van milieu- en sociale waarden stelt het team in staat om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf. Bovendien houdt het ook rekening met de vraag naar persoonlijke ontwikkeling en laat het zien dat een bedrijf bereid is te investeren in zijn werknemers."

Duurzaamheid kan geleerd worden

De Verenigde Naties erkennen opleiding en kwalificatie als een essentieel onderdeel van alomvattende en holistische maatregelen voor duurzame ontwikkeling en beschouwen dit als een expliciet doel van de SDG's (SDG 4: Onderwijs voor duurzame ontwikkeling).

Bedrijven die hun werknemers opleiden in duurzaamheid en klimaatactie nemen hun verantwoordelijkheid in termen van de Sustainable Development Goals. Ook verbetert kwalificatie over duurzaamheidsaspecten de prestaties van teams en uiteindelijk het hele bedrijf, zoals de eerder genoemde UCLA-studie aanhaalt. Duurzame en klimaatbewuste normen stimuleren innovatie en kunnen een fundamenteel constructief-progressieve houding bij werknemers bevorderen. Deze ontwikkeling manifesteert zich niet alleen binnen de teams of het bedrijf, maar is ook gunstig bij de concurrentie om talent.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op