Groene energie

100 procent groene energie voor uw bedrijf

Groene energie voor al uw locaties

Energieverbruik voor elektriciteit, stoom, verwarming en koeling is vaak verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2 uitstoot in bedrijven. Overschakelen op groene energie, d.w.z. energie uit hernieuwbare bronnen, is een belangrijke maatregel om uw emissies en dus uw CO2 footprint te verkleinen. 

ClimatePartner stelt bedrijven in staat om hun vestigingen in alle landen om te schakelen op groene stroom. Daartoe bieden wij groene stroomcertificaten aan van alle nationale en internationale certificeringssystemen (Garanties van Oorsprong in Europa, REC's in de VS en Canada, en I-REC's internationaal) voor energie uit alle hernieuwbare technologieën. Deze technologieën omvatten zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en geothermische energie.

Volledige transparantie over de herkomst, geen dubbeltellingen en verifieerbaar elektriciteitsverbruik van 100% uit hernieuwbare energiebronnen 

Het verifieerbare verbruik van groene stroom is altijd gebaseerd op de aankoop van groene stroomcertificaten die moeten worden terugbetaald. Door het elektriciteitsverbruik in een bepaald jaar in evenwicht te brengen met de afboeking van de overeenkomstige hoeveelheid groenestroomcertificaten, kan een bedrijf het verbruik van groene stroom aantoonbaar communiceren. Op die manier dichten bedrijven de kloof naar hun doelstelling van 100 procent groen stroomverbruik en dragen zij actief bij aan een grotere vraag naar duurzame elektriciteitsopwekking zonder uitstoot. 

Het gebruik van groenestroomcertificaten wordt erkend door internationale normen zoals RE100, CDP en Science Based Targets. Het stelt bedrijven in staat hun duurzaamheidsscore te verbeteren en is een effectieve maatregel om de Net Zero-doelstellingen te halen.

Wat kunt u verwachten van onze Green Energy Services?

  • Advies over de ontwikkeling van een aanbestedingsstrategie voor groene stroom
  • Aankoop en afschrijving van de vereiste groene stroomcertificaten om uw elektriciteitsverbruik op nationale en internationale locaties om te zetten in hernieuwbare energie
  • Indien nodig, ondersteuning bij de rapportage volgens internationale normen, zoals RE100, CDP en ScienceBasedTargets

Wilt u een eerste niet-bindend advies over groene energie of hebt u concrete ondersteuning nodig? Ons Green Energy Services-team kijkt ernaar uit van u te horen.