Privacybeleid

De volgende informatie over gegevensbescherming is van toepassing op het gebruik van de website climatepartner.com, hierna te noemen "website" en "online aanbod". Voor internetpagina's van andere aanbieders, waarnaar bijv. via links wordt verwezen, gelden de mededelingen inzake gegevensbescherming van die aanbieders.

ClimatePartner GmbH hecht veel waarde aan de bescherming van gegevens. Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt met inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om u deze website te kunnen aanbieden. In deze verklaring wordt beschreven hoe en met welk doel uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en welke keuzes u hebt in verband met uw gegevens.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring, hetzij in zijn geheel of voor afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaar richten aan de verantwoordelijke persoon.

1 Verantwoordelijke persoon 

De verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van de DS-GVO is

ClimatePartner GmbH
St.-Martin-Straße 59
81669 München

Telefoon: +49 89 1222875-0
Fax: +49 89 1222875-29
E-Mail: info@climatepartner.com

Directeuren: Moritz Lehmkuhl, Tristan A. Foerster

1.1 Algemene informatie

Soorten verwerkte gegevens:

 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers);
 • Inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's);
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden);
 • Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen);

Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod. In het navolgende worden de betrokkenen ook wel gezamenlijk "gebruikers" genoemd.

Doel van de verwerking

 • Beschikbaarstelling van het online-aanbod, de functies en de inhoud ervan;
 • Inspelen op contactverzoeken en communiceren met gebruikers;
 • Aankoop van producten en diensten;
 • Veiligheidsmaatregelen;
 • Bereikmeting/marketing

Gebruikte terminologie 

"Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bijv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés. De term is breed en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens.

Voor de "verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bedrijfsgerelateerde verwerking

In het kader van onze online platforms (fpm.climatepartner.com, solutions.climatepartner.com, cloud.climatepartner.com) verwerken wij, voor de levering en uitvoering van onze diensten, de volgende gegevens van onze klanten:

 • Voornaam, achternaam, e-mail adres, telefoonnummer
 • Aankoop van diensten, bv. CO2-berekening, adres- en contactgegevens
 • betalingsgegevens, bijv. kredietkaartgegevens, PayPal-rekening, betalingsgeschiedenis
 • Contractgegevens, bv. het voorwerp van het contract

Daarnaast verwerken wij ten behoeve van de uitnodiging voor en deelname aan onze evenementen (ClimatePartner Academy) de volgende gegevens van onze klanten, geïnteresseerden en zakenpartners:

 • Registratiegegevens, bv. voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer.

Hosting

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databankdiensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van dit online-aanbod.

Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze website op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënte en veilige verstrekking van dit online-aanbod conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO in combinatie met. Art. 28 DSGVO (sluiten van een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen).

2. Algemeen gebruik van deze website

2.1 Toegangsgegevens 

ClimatePartner verzamelt informatie over u wanneer u deze website gebruikt. Wij verzamelen automatisch informatie over uw gebruiksgedrag en uw interactie met ons en registreren gegevens over uw computer of mobiele apparaat. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elke toegang tot ons online-aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam en de URL van het opgehaalde bestand, de datum en het tijdstip van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van het succesvol ophalen (HTTP-antwoordcode), het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem, de referrer URL (d.w.z. de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Wij gebruiken deze loggegevens zonder ze aan u persoonlijk toe te wijzen of ze op een andere manier te profileren voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, de veiligheid en de optimalisering van ons online-aanbod, maar ook voor de anonieme registratie van het aantal bezoekers van onze website (verkeer) en van de omvang en het soort gebruik van onze website en diensten. Op basis van deze informatie kunnen wij het dataverkeer analyseren, fouten opsporen en corrigeren en onze diensten verbeteren. Wij behouden ons het recht voor de loggegevens achteraf te controleren indien er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat. Wij slaan IP-adressen gedurende een beperkte periode op in de logbestanden indien dit vereist is voor veiligheidsdoeleinden of indien dit noodzakelijk is voor de levering van diensten of de facturering van een dienst, bijv. indien u gebruik maakt van een van onze aanbiedingen voor CO2-berekening. Wij slaan ook IP-adressen op als wij een concreet vermoeden hebben van een strafbaar feit in verband met het gebruik van onze website. Bovendien slaan wij de datum van uw laatste bezoek op als onderdeel van uw account (bijv. wanneer u zich registreert, inlogt, op links klikt, etc.).

2.2 Contact via e-mail en webformulier

Als u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), slaan wij uw gegevens op voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval dat er vervolgvragen rijzen. Wij bewaren en gebruiken verdere persoonsgegevens alleen als u daarmee instemt of als dit wettelijk is toegestaan zonder speciale toestemming.

2.3 Toegangsmeting

Google Analytics

ClimatePartner maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door bezoekers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De volgende cookies worden ingesteld wanneer de pagina wordt opgeroepen:

Naam van het cookie Geldigheidsduur Functie
_ga 2 jaar Anonieme differentiatie van bezoekers (gekoppeld aan de gebruikte browser)
_gid 24 uren Toewijzing van de websiteoproep van de bezoeker aan een sessie (om meerdere paginaoproepen als één sessie te tellen)
_gat* 1 minuut Beperk de verzoeken aan de server voor gespreksstatistieken

In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen.

Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Bovendien kan de gebruiker voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot zijn gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen dat het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal voorkomen (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken):

Om opnieuw door Google Analytics te worden verzameld nadat u de verzameling hebt verhinderd, klikt u op de volgende link:

2.4 Conversiemeting en remarketing

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager verzamelt geen persoonsgegevens. Het instrument voorziet in het triggeren van andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. Het privacybeleid van Google voor dit hulpmiddel is hier te vinden:  https://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De functie wordt gebruikt om websitebezoekers op interesses gebaseerde advertenties te tonen binnen het advertentienetwerk van Google. De technologie stelt ons in staat automatisch gegenereerde, gerichte advertenties weer te geven na uw bezoek aan onze website. De advertenties zijn gebaseerd op de producten en diensten waarop u hebt geklikt de laatste keer dat u onze website bezocht. Daartoe wordt in de browser van de bezoeker van de website een zogenaamde "cookie" opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer deze websites bezoekt die tot het advertentienetwerk van Google behoren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Google slaat gewoonlijk informatie op zoals uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek. Deze informatie wordt gebruikt om de webbrowser aan een specifieke computer te koppelen. Op de pagina's van het advertentienetwerk van Google kan de bezoeker dan advertenties te zien krijgen die verband houden met inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google.

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated om uw browsegeschiedenis door Google te laten koppelen aan uw Google-account en om informatie van uw Google-account te laten gebruiken voor advertentiepersonalisatie, zal de remarketingfunctie ook apparaatoverschrijdend zijn. In dit geval verzamelt Google uw Google-ID en gebruikt deze voor apparaatoverkoepelende herkenning.

Volgens haar eigen informatie verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonsgegevens. Als u geen gebruik wenst te maken van de remarketingfunctie van Google, kunt u deze uitschakelen door de desbetreffende instellingen op https://www.google.com/settings/ads of in het gedeelte "Mijn account" uit te voeren.

U kunt ook het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde reclame via het initiatief van het reclamenetwerk deactiveren door de instructies op https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices of https://optout.networkadvertising.org te volgen.

Google AdWords Conversion

Deze website maakt gebruik van online marketinginstrumenten die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Dit wordt gebruikt om te herkennen dat een bezoeker via een Google-advertentie op onze website is terechtgekomen. Google gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De cookies voor de zogenaamde conversietracking worden geplaatst wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u het bijhouden van conversies wilt voorkomen, kunt u uw browser zo instellen dat cookies van het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd. U kunt ook gebruik maken van uw recht op opt-out via de pagina: https://www.networkadvertising.org/choices/. Indien u meer informatie wenst over deze methodes of indien u wenst te weten welke keuzes u hebt om deze informatie niet door Google te laten gebruiken, klik dan hier: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

Microsoft Ads

Op de website maken wij gebruik van technologieën van Microsoft Ads (bingads.microsoft.com), die worden geleverd en beheerd door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ("Microsoft"). Microsoft plaatst een cookie op uw eindapparaat als u op onze website bent gekomen via een Microsoft Bing-advertentie. Op die manier kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde doelpagina heeft bereikt ("conversiesite") en/of een transactie heeft verricht ("conversie"). Wij kennen alleen het totale aantal gebruikers die op een Microsoft-advertentie hebben geklikt, vervolgens naar de conversiesite zijn geleid en, indien van toepassing, tot conversie zijn overgegaan. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt informatie via de cookie, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en worden gebruikt om advertenties weer te geven. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verwerkt.

Als u niet wilt dat Microsoft informatie over uw gedrag gebruikt zoals hierboven beschreven, kunt u het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, waardoor de automatische instelling van cookies wordt uitgeschakeld. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website worden verzameld, alsmede dat deze gegevens door Microsoft worden verwerkt, door op de volgende link te klikken https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out om uw bezwaar kenbaar te maken. Voor meer informatie over privacy en cookies die door Microsoft en Bing Ads worden gebruikt, kunt u terecht op de website van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

LinkedIn Analytics en LinkedIn Ads

Wij gebruiken de conversietrackingtechnologie en de retargetingfunctie van de LinkedIn Corporation op onze website. Met behulp van deze technologie kunnen aan bezoekers van deze website gepersonaliseerde advertenties op LinkedIn worden aangeboden. Bovendien ontstaat de mogelijkheid om anonieme rapporten op te stellen over de prestaties van de advertenties, alsmede informatie over de interactie met de website. Daartoe is op deze website de LinkedIn Insight-tag ingebed, die een verbinding met de LinkedIn-server tot stand brengt als u deze website bezoekt en tegelijkertijd op uw LinkedIn-account bent ingelogd.

In het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy vindt u meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, evenals de opties en rechten om uw privacy te beschermen. Als u bij LinkedIn bent ingelogd, kunt u de gegevensverzameling op elk moment deactiveren via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

2.5 Online aanwezigheid in de sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten aldaar. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door berichten te schrijven op onze online aanwezigheden of door ons berichten te sturen.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online-aanbod maken wij gebruik van inhouds- of dienstverleners op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) om inhoud of diensten te integreren die door derde aanbieders worden aangeboden, zoals video's of lettertypes (hierna uniform "inhoud" genoemd).

Hiervoor is het altijd nodig dat de derde aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, aangezien zij zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn de inhoud naar de browser van de gebruiker te sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over de gebruiker bevatten.

XING

De "XING Share Button" wordt op deze website gebruikt. Wanneer deze knop wordt opgeroepen, wordt via uw browser kortstondig een verbinding tot stand gebracht met servers van XING AG ("XING"), waarmee de functies van de "XING Share Button" (in het bijzonder de berekening/weergave van de tellerwaarde) ter beschikking worden gesteld. XING slaat geen persoonlijke gegevens over u op wanneer u deze website oproept. In het bijzonder slaat XING geen IP-adressen op. Er is ook geen evaluatie van uw gebruiksgedrag via het gebruik van cookies in verband met de "XING Share Button". De meest recente informatie over gegevensbescherming met betrekking tot de "XING Share Button" en aanvullende informatie is te vinden op deze website: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst LinkedIn worden geïntegreerd, aangeboden door LinkedIn AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Het kan bijvoorbeeld gaan om inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers kenbaar kunnen maken dat zij de inhoud op prijs stellen, de auteurs van de inhoud kunnen noemen of zich op onze berichten kunnen abonneren. Indien de gebruikers lid zijn van het LinkedIn-platform, kan LinkedIn de oproep van de bovenvermelde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers aldaar. Privacybeleid van LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie, dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.
Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Gebruik van Facebook Social Plugins

Wij gebruiken op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) weergeven en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Vind ik leuk", "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plugins kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie, dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, brengt zijn apparaat een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gezonden en door laatstgenoemde in het online-aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren de gebruikers daarom naar gelang van ons kennisniveau.

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de desbetreffende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de "vind ik leuk"-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie van hun apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de daarmee verband houdende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Indien een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via deze onlineaanbieding gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij zich bij Facebook uitloggen en zijn cookies verwijderen alvorens gebruik te maken van onze onlineaanbieding. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site https://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site https://www.youronlinechoices.com. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. 

Instagram

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Instagram geïntegreerd zijn, aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Het kan bijvoorbeeld gaan om inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers kenbaar kunnen maken dat zij de inhoud op prijs stellen, de auteurs van de inhoud kunnen noemen of zich op onze berichten kunnen abonneren. Indien de gebruikers lid zijn van het platform Instagram, kan Instagram de oproep van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers aldaar. Privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

2.6 Nieuwsbrief

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief, waarin wij u regelmatig informeren over het thema klimaatbeschermingsmaatregelen (bijv. nieuws, info, evenementen & enquêtes) en over diensten van ClimatePartner.

De informatie die nodig is om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief vindt u in het inschrijvingsformulier, waarbij de verplichte informatie dienovereenkomstig is gemarkeerd. Het verstrekken van uw informatie is vrijwillig op basis van Art. 6 para. 1 lit . a DSGVO en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken met effect voor de toekomst door te klikken op de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

Wij gebruiken Microsoft Dynamics 365 voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief en voor statistische onderzoeken en analyses, alsmede voor het vastleggen van het registratieproces. De provider is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland[KB1] . Daartoe hebben wij met Microsoft een overeenkomst voor de afwikkeling van de bestelling gesloten, die in overeenstemming is met de online-dienstverleningsvoorwaarden. In overeenstemming met het beveiligingsbeleid van Microsoft bevindt de server voor de in opdracht gegeven verwerking zich in de EU. Wegens de bedrijfsstructuur van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS) kunnen wij echter, ondanks het feit dat wij alle redelijke maatregelen treffen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, de overdracht van gegevens naar een derde land niet volledig uitsluiten. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Microsoft, zie het privacybeleid van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Microsoft in verband met Microsoft Dynamics 365, kunt u terecht op https://docs.microsoft.com/nl-nl/dynamics365/customer-engagement/marketing/cookies.

Onze nieuwsbrieven bevatten cookies of trackingpixels die ons in staat stellen te evalueren of de e-mails zijn geopend (opening tracking). Daarnaast stelt de cookie of tracking pixel ons in staat het klikgedrag te analyseren. De op die manier verzamelde gegevens worden naar de servers van Microsoft gestuurd en daar opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische doeleinden en voor de individuele optimalisering van onze nieuwsbrief. Voor meer informatie over de werking van Microsoft Dynamics 365 kunt u het privacybeleid van Microsoft raadplegen op: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

2.7 Content Delivery Networks (CDNs)

Een Content Delivery Network heeft tot gevolg dat de laadtijd van gewone webinhoud (bv. scriptbibliotheken, componenten en lettertypes) korter wordt, omdat de bestanden worden overgebracht van snelle servers die zich dicht bij de locatie bevinden of een lage belasting hebben. Uw IP-adres wordt onder andere doorgegeven aan de exploitant van het betreffende CDN.

2.8 Hosting- en infrastructuurleveranciers

Wij hebben datacenters gehuurd voor de werking en de terbeschikkingstelling van deze website. Deze datacenters voldoen aan diverse certificeringen, waaronder ISO 27001.

De datacentra bevinden zich in de Europese Unie. Voor zover persoonsgegevens van EU-burgers worden doorgegeven aan datacentra buiten de Europese Unie, wordt hetzelfde beschermingsniveau voor deze datacentra erkend door middel van modelcontractbepalingen.

2.9 Rechtsgrondslag en bewaartermijn 

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking overeenkomstig de bovenstaande alinea's is art. 6, lid 1, onder f), DS-GVO. Onze belangen bij het verwerken van gegevens zijn met name het waarborgen van de werking en de veiligheid van de website, het bestuderen van de manier waarop bezoekers de website gebruiken en het vergemakkelijken van het gebruik van de website.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de beoogde doeleinden te verwezenlijken.

2.10 Personio

Deze website maakt gebruik van de diensten van Personio voor de verwerking van gegevens van sollicitanten. De aanbieder is Personio GmbH, Rundfunkplatz 4, 80335 München, Duitsland. Personio is een dienst waarmee personeelsgegevens en gegevens van sollicitanten kunnen worden georganiseerd en verwerkt. Wanneer gegevens ten behoeve van een aanvraag worden ingevoerd, worden deze opgeslagen op de servers van Personio GmbH in Duitsland. Personio GmbH is ISO 27001-gecertificeerd en exploiteert zijn servers in Frankfurt, Duitsland. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in de sollicitatieprocedure kunt u terecht op https://climatepartner-gmbh-jobs.personio.de/privacy-policy.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door te schrijven naar datenschutz@climatepartner.com . De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het kader van uw sollicitatie bij ons hebt gedeponeerd, worden drie maanden na het einde van uw sollicitatie gewist. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bv. e-mailadressen voor de verzending van nieuwsbrieven) blijven hierdoor onaangetast.

3 Uw rechten als betrokkene bij de gegevensverwerking 

Krachtens de toepasselijke wetgeving hebt u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, richt uw verzoek dan per e-mail of per post aan de beheerder van de website, waarbij u zich duidelijk dient te identificeren (zie punt 1). Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

3.1 Recht op informatie 

U hebt het recht om te allen tijde van ons bevestiging te krijgen of wij persoonsgegevens over u verwerken. In dat geval hebt u het recht om van ons kosteloos informatie te krijgen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, samen met een kopie van die gegevens. U hebt ook de volgende rechten:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur;
 • Bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke;
 • Recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • indien de persoonsgegevens niet bij u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft u het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 DS-GVO in verband met de doorgifte.

3.2 Recht op correctie 

U hebt het recht om ons te verzoeken onnauwkeurige persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden hebt u het recht te vragen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld - ook door middel van een aanvullende verklaring.

3.3 Recht om gegevens te laten wissen ("recht om te worden vergeten") 

U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen en wij zijn verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig Art.6(1) DS-GVO(a) of Art.9(2)(a) DS-GVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art.21(1) DS-GVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking (bijv. wettelijke bewaartermijnen), of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art.21(2) DS-GVO.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan wij onderworpen zijn.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de DS-GVO.

Indien wij persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn deze te wissen, nemen wij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u om wissing van alle koppelingen naar of kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens hebt verzocht.

3.4 Recht om verwerking te beperken 

U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • de verwerking is onwettig en u hebt geweigerd de persoonsgegevens te wissen en in plaats daarvan verzocht om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking, maar u de gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen;
 • u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DS-GVO bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van onze onderneming zwaarder wegen dan de uwe.

3.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen, en u hebt het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen, op voorwaarde dat

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DS-GVO of artikel 9, lid 2, onder a), DS-GVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DS-GVO en
 • de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Wanneer u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig lid 1 uitoefent, hebt u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is.

3.6 Recht van verzet 

U hebt het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DS-GVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien wij persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

U hebt het recht om, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 9, lid 1, DS-GVO, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

3.7 Geautomatiseerde besluiten, met inbegrip van profilering 

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - is gebaseerd en dat voor u rechtsgevolgen heeft of voor u soortgelijke significante gevolgen heeft.

3.8 Recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming 

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

3.9 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is.

4 Gegevensbeveiliging 

Wij hechten belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de technische mogelijkheden.

Uw persoonlijke gegevens worden gecodeerd verzonden. Dit geldt voor uw bestellingen en ook voor de klantenlogin. Wij maken gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer), maar wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op Internet (bv. bij communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Om uw gegevens te beschermen, hanteren wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die wij voortdurend aanpassen aan de stand van de techniek.

Bovendien garanderen wij niet dat ons aanbod op bepaalde tijdstippen beschikbaar zal zijn; storingen, onderbrekingen of uitvallen kunnen niet worden uitgesloten. Van de servers die wij gebruiken, wordt regelmatig een zorgvuldige back-up gemaakt.

5 Geautomatiseerde besluitvorming 

Geautomatiseerde besluitvorming op basis van de verzamelde persoonsgegevens vindt niet plaats.

6 Doorgifte van gegevens aan derden, geen doorgifte van gegevens aan niet-EU/EER-landen 

In principe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen binnen ons bedrijf.

Indien en voor zover wij derden betrekken bij de uitvoering van contracten, ontvangen zij alleen persoonsgegevens voor zover de doorgifte noodzakelijk is voor de desbetreffende dienst.

Indien wij bepaalde delen van de gegevensverwerking uitbesteden ("verwerking in opdracht"), verplichten wij onze in opdracht werkende verwerkers contractueel om persoonsgegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om de bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen.

Gegevensoverdracht aan entiteiten of personen buiten de EU en buiten de in deze verklaring genoemde gevallen vindt niet plaats en is niet gepland. 

7.1 Verzameling van persoonsgegevens bij gebruik van ClimatePartner-producten

In de regel kunt u onze internetpagina's bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Als u zich registreert voor onze gepersonaliseerde databases of producten koopt bij ClimatePartner, wordt u gevraagd om persoonlijke informatie, zoals naam, e-mailadres, betaalwijze en creditcardnummer. Alle gegevens en informatie met betrekking tot uw identiteit worden opgeslagen op de server van ClimatePartner en de respectievelijke contractuele partners; echter alleen als u ons deze informatie expliciet verstrekt. Dit gebeurt herkenbaar voor u en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

In beginsel geven wij uw persoonsgegevens niet door aan onbevoegde derden. Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens door te geven aan geautoriseerde partners die door ClimatePartner gebonden zijn aan een gegevensbeschermings- en geheimhoudingsovereenkomst.

Als u als klant van ons product "CO2-berekening" een van onze partnerbedrijven als accountmanager aanwijst, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan het aangewezen partnerbedrijf voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de provisiebetalingen door ClimatePartner aan het door u aangewezen partnerbedrijf. Naast uw bedrijfsnaam gaat het om het type en het aantal ClimatePartner-producten dat u hebt gekocht, de datum van de sluiting van het contract voor uw eerste aankoop van online diensten, en de duur van uw contractuele relatie met ClimatePartner. Wij dragen er zorg voor dat alleen de noodzakelijke informatie over u en uw contractuele relatie met ClimatePartner wordt doorgegeven aan het verantwoordelijke partnerbedrijf.

Zodra u contact met ons opneemt, ontvangen en bewaren wij bepaalde informatie. Wij maken onder andere gebruik van zogenaamde cookies en flash cookies en ontvangen bepaalde informatie zodra uw webbrowser de ClimatePartner website opent of advertenties in andere content die door of namens ClimatePartner op andere websites wordt aangeboden. Cookies en Flash Cookies zijn tekstbestanden die naar uw computer worden overgebracht door middel van een webbrowser of andere programma's. Hierdoor kan ons systeem uw browser herkennen en u verschillende diensten aanbieden. Het gebruik van cookies ondersteunt bijvoorbeeld het proces van uw winkelen op onze site door u in staat te stellen de winkelwagenfunctie te gebruiken en deze ook op te slaan.

Als u wilt voorkomen dat uw browser nog meer cookies accepteert, gewaarschuwd wilt worden wanneer u nieuwe cookies ontvangt of alle cookies wilt uitschakelen, gaat u naar de Help-functie in de menubalk van uw webbrowser. Vergelijkbare functies als Flash-cookies die door browser add-ons worden gebruikt, kunnen worden uitgezet of verwijderd door de instellingen van de browser add-on te wijzigen.

Zonder het gebruik van cookies kunnen essentiële functies op de ClimatePartner website echter niet worden gebruikt, dus we adviseren u om de cookiefuncties ingeschakeld te laten. U zult bijvoorbeeld geen producten aan uw winkelwagentje kunnen toevoegen of andere functies kunnen gebruiken waarvoor registratie vereist is. Het is echter aan te raden, vooral als u de computer met meerdere mensen gebruikt, om uit te loggen na elk geregistreerd bezoek aan de ClimatePartner website.

7.2 Informatie Creditreform Boniversum conform art. 14 EU-AVG

Ons bedrijf controleert bij het sluiten van contracten, en in bepaalde gevallen waarin sprake is van een legitiem belang ook bij bestaande klanten, regelmatig de kredietwaardigheid van klanten. Hiervoor werken wij samen met Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, van wie wij de daarvoor benodigde gegevens ontvangen. In opdracht van Creditreform Boniversum verstrekken wij u conform art. 14 EU-AVG reeds vooraf de volgende informatie:

Creditreform Boniversum GmbH is een kredietregistratiebureau voor consumenten. Het bedrijf beheert een databank waarin informatie over de kredietwaardigheid van particulieren wordt opgeslagen. 

Op basis hiervan verstrekt Creditreform Boniversum informatie over kredietwaardigheid aan zijn klanten. Onder deze klanten zijn bijvoorbeeld kredietinstellingen, leasemaatschappijen, verzekeraars, telecommunicatiebedrijven, bedrijven in het incassowezen, postorder-, groot- en detailhandelsbedrijven alsmede andere bedrijven die goederen of diensten leveren. In het kader van de wettelijke bepalingen wordt een deel van de in deze databank aanwezige gegevens ook gebruikt voor levering aan andere bedrijfsdatabanken, o.a. ten behoeve van de handel in adressen.

In de databank van Creditreform Boniversum worden in het bijzonder gegevens opgeslagen m.b.t. de naam, het adres, de geboortedatum, evt. het e-mailadres, het betaalgedrag en de deelnemingen in bedrijven van personen. Doel van de verwerking van de opgeslagen gegevens is het verstrekken van informatie over de kredietwaardigheid van de desbetreffende persoon. Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1f EU-AVG. Volgens dit artikel mogen deze gegevens alleen worden verstrekt wanneer een klant op geloofwaardige wijze een legitiem belang bij het kennen van deze informatie voorlegt. Indien gegevens naar landen buiten de EU worden doorgegeven, geschiedt dit op basis van de zgn. standaardbepalingen, die u via de volgende link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=NL

kunt inzien, of zich van daaruit kunt laten toezenden.

De gegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn om het doel van het bewaren ervan te bereiken. In de regel is het nodig de gegevens aanvankelijk gedurende een periode van drie jaar te bewaren. Na afloop hiervan wordt gecontroleerd of het nog steeds nodig is de gegevens te bewaren, anders worden de gegevens gewist. Indien de aanleiding voor het bewaren is vervallen, worden de gegevens op de dag nauwkeurig drie jaar na het bereiken van het doel gewist. Vermeldingen in het debiteurenregister worden conform § 882e ZPO (het Duitse burgerlijk procesrecht) na het verstrijken van drie jaar sinds de dag van het invoeren van de vermelding op de dag nauwkeurig gewist. Nadere informatie hierover vindt u ook op www.boniversum.de/bonipedia onder de rubriek Datenlöschung (wissen van gegevens).

Legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1f EU-AVG kunnen zijn: beslissing over kredietverstrekking, starten van een bedrijf, deelneming in ondernemingen, incasso, controle van kredietwaardigheid, verzekeringspolis, mededeling van tenuitvoerlegging.

U hebt tegenover Creditreform Boniversum GmbH recht op informatie over de aldaar over uw persoon bewaarde gegevens. Mochten de gegevens die over u zijn opgeslagen onjuist zijn, dan hebt u aanspraak op rectificatie of wissing. Indien niet direct kan worden vastgesteld of de gegevens juist of onjuist zijn, hebt u aanspraak op blokkering van de desbetreffende gegevens totdat dit is opgehelderd. Indien uw gegevens onvolledig zijn, kunt u aanvulling ervan eisen.

Indien u toestemming voor het verwerken van de bij Creditreform Boniversum opgeslagen gegevens hebt gegeven, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens die op grond van uw toestemming tot de eventuele intrekking daarvan is uitgevoerd, blijft door deze herroeping onaangeroerd.

Indien u bezwaren, wensen of klachten m.b.t. de privacy hebt, kunt u te allen tijde contact opnemen met de privacyfunctionaris van Creditreform Boniversum. Deze helpt u snel en vertrouwelijk met alle vragen op privacygebied. Indien u schending van de privacy vermoedt, kunt u een klacht indienen bij een privacy-toezichthouder voor de deelstaat. Voor ons bedrijf is dat de Landesbeauftragter für Datenschutz NRW, Postfach 20 24 44, 40102 Düsseldorf, e-mail poststelle@ldi.nrw.de. De gegevens die Creditreform Boniversum over u heeft opgeslagen, zijn afkomstig uit openbaar toegankelijke bronnen en van incassobedrijven en hun klanten.

Om uw kredietwaardigheid te omschrijven maakt Creditreform Boniversum een score m.b.t. uw gegevens aan. Deze score is samengesteld uit gegevens over leeftijd en geslacht, adresgegevens en gedeeltelijk ook gegevens over betalingservaringen. Deze gegevens dragen in verschillende mate bij aan de berekening van de score. De klanten van Creditreform Boniversum gebruiken de scores als hulpmiddel bij het nemen van hun eigen kredietbeslissingen.

Recht op herroeping:

Conform art. 21 lid 1 EU-AVG kunt u om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie ( bijv. vrouwenhuis of getuigenbescherming) bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt uw schriftelijke bezwaar zonder formaliteiten richten aan Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, of per e-mail aan selbstauskunft@boniversum.de.

Wanneer u bij Boniversum bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden, worden de gegevens niet langer voor dit doel verwerkt.

Verantwoordelijk in de zin van art. 4 nr. 7 EU-AVG is Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss. Uw contactpersoon bij Boniversum is de Consumer Service, tel.: 0049 2131 36845560, fax: 0049 2131 36845570, e-mail: selbstauskunft@boniversum.de.

U kunt de verantwoordelijke privacyfunctionaris van Boniversum m.b.v. de volgende contactgegevens bereiken: Creditreform Boniversum GmbH, Datenschutzbeauftragter, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, e-mail: datenschutz@boniversum.de

8 Functionaris voor gegevensbescherming

Indien u vragen hebt over onze gegevensbescherming of dit privacybeleid, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u als volgt contact opnemen met onze externe functionaris voor gegevensbescherming:

Nextwork GmbH, datenschutz@nextwork.de

of schriftelijk aan ClimatePartner GmbH (voor contactgegevens zie punt 1 en in het impressum).

9 Wijzigingen in het privacybeleid

ClimatePartner GmbH behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan veranderde wettelijke situaties of in het geval van wijzigingen van de service en de gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over de verwerking van gegevens. Voor zover de toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen van de contractuele relatie met de gebruikers bevatten, worden de wijzigingen alleen met de toestemming van de gebruikers aangebracht.

De gebruikers wordt verzocht zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van de verklaring inzake gegevensbescherming. U kunt deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde opslaan en afdrukken.

(Status: juni 2021)