Reductiemaatregelen implenteren

Reductiemaatregelen implementeren

De derde stap van jouw klimaatactie

Er is geen alternatief: bedrijven moeten bijdragen aan wereldwijde klimaatmaatregelen door hun CO2-uitstoot structureel en drastisch te verminderen. ClimatePartner helpt bedrijven om ambitieuze en haalbare emissiereductiedoelen vast te stellen en deze reductiemaatregelen vervolgens door te voeren. Het doorvoeren van reducties is de derde van de vijf stappen in klimaatactie.

Sommige reductiemaatregelen liggen voor de hand en kunnen op korte termijn worden uitgevoerd, zoals groene stroom, het inkopen van gerecycleerde grondstoffen of een reisbeleid waarbij vluchten worden vermeden. Andere maatregelen vereisen dieper inzicht in de industrie en de toeleveringsketen. 

Onze experts helpen bedrijven -industriebreed- bij het vinden en uitvoeren van reductiemaatregelen. 

Groene energie

Stap over op groene energie met groene energiecertificaten. 

Network platform 

Bereken en verminder je bedrijfs Scope 3-emissies in samenwerking met je leveranciers.
 

Neem contact met ons op om jouw klimaatactie te starten!