Insikter

[article--sv] Group:Article; SearchTags: ; SearchTerms:

Så här kan du nyttja din BVCM-strategi för att finansiera koldioxidborttagning

Den 28 februari 2024 publicerade Science Based Targets Initiative (SBTi) sin vägledning om hur företag bör engagera sig i begränsning av klimatpåverkan bortom värdekedjan (Beyond Value Chain Mitigation - BVCM). Rapporten Above and Beyond ger praktisk vägledning till företag om hur de kan bygga upp en strategi för BVCM. Vägledningen lämnar dock en fråga öppen.
[article--sv] Group:Article; SearchTags: ; SearchTerms:

Hur klimatskydd förbättrar livet i projektländerna

Missgynnade befolkningsgrupper i fattiga länder drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter. Det gör det ännu viktigare att involvera människorna i projektländerna i klimatskyddet. Detta kan uppnås med klimatskyddsprojekt som inte bara minskar utsläppen av växthusgaser, utan också förbättrar livet för lokalbefolkningen.
[article--sv] Group:Article; SearchTags: ; SearchTerms:
[article--sv] Group:; SearchTags: ; SearchTerms:

Vad betyder nettonoll?

När det gäller klimatåtgärder talar företag ofta om ett nettonollmål. Men vad innebär egentligen nettonoll?
[article--sv] Group:Article; SearchTags: ; SearchTerms:
[article--sv] Group:; SearchTags: ; SearchTerms:

Våra senaste publikationer

E-book

[page_se-1220-sv] Group:E-book; SearchTags: Scope 1, 2, and 3 emissions; SearchTerms: