Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy gäller för användningen av webbplatsen climatepartner.com, nedan kallad "webbplatsen" och "onlineutbudet”. På andra webbplatser, som vi hänvisar till med exempelvis länkar, gäller den aktuella leverantörens dataskyddspolicy..

ClimatePartner GmbH lägger stor vikt vid dataskydd. Insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (DSF). Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ge tillgång till den här webbplatsen. I dataskyddspolicyn beskriver vi hur och i vilket syfte personuppgifter samlas in och används och vilka val du har rörande dina uppgifter.

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina uppgifter samlas in, används och överförs i enlighet med denna dataskyddspolicy. Om du vill invända mot att vi samlar in, behandlar eller använder dina uppgifter i enlighet med denna dataskyddspolicy, antingen i sin helhet eller beträffande enskilda åtgärder, kan du vända dig till den ansvarige.

1 Ansvarig

Ansvarig för insamling, behandling och användning av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen är

ClimatePartner GmbH
St.-Martin-Straße 59
81669 München

Telefon: +49 89 1222875-0
Fax: +49 89 1222875-29
E-post: info@climatepartner.com

Vd: Moritz Lehmkuhl, Tristan A. Foerster

1.1 Allmänt

Uppgifter som behandlas:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
 • Innehållsdata (t.ex. textinmatning, fotografier, videor).
 • Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).
 • Metadata/kommunikationsdata (t.ex. information om enheter, IP-adresser).

Kategorier av berörda personer

Besökare och användare av onlineutbudet. Nedan hänvisar vi till de berörda personerna som "användare".

Syfte med behandlingen

 • Tillhandahållande av onlineutbudet, dess funktioner och innehåll.
 • Svar på kontaktförfrågningar och kommunikation med användare.
 • Köp av produkter och tjänster.
 • Säkerhetsåtgärder.
 • Mätning av räckvidd/marknadsföring.

Terminologi

"Personuppgifter” är varje upplysning som som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en ”registrerad”), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgift, en onlineidentifikator (t.ex. cookie) eller en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

”Behandling” är varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av data.

”Ansvarig” är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Affärsrelaterad behandling

Inom ramen för våra internetplattformar (fpm.climatepartner.com, solutions.climatepartner.com, cloud.climatepartner.com) behandlar vi följande data om våra kunder för att tillhandahålla våra tjänster:

 • Förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer
 • Köp av tjänster, t.ex. klimatberäkning, adress- och kontaktuppgifter
 • Betalningsuppgifter, t.ex. kreditkortsuppgifter, PayPal-konto, betalningshistorik
 • Uppgifter om avtal, t.ex. avtalsföremål

Dessutom behandlar vi följande data om våra kunder, intressenter och affärspartners för att de ska kunna bli inbjudna och delta i våra evenemang (ClimatePartner Academy):

 • Registreringsuppgifter, t.ex. förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer

Hosting

Vi använder webbhotell för att tillhandahålla följande tjänster: Infrastruktur- och plattformstjänster, it-kapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, säkerhetstjänster samt tjänster för tekniskt underhåll, som vi använder för att driva onlineutbudet.

I samband med detta behandlar vi eller vår hostingleverantör inventeringsdata, kontaktdata, innehållsdata, avtalsdata, användningsdata, metadata och kommunikationsdata från kunder, intressenter och besökare på webbplatsen på grundval av våra berättigade intressen av effektivt och säkert tillhandahållande av onlineutbudet i enlighet med art. 6.1 f i dataskyddsförordningen jämförd med art. 28 i dataskyddsförordningen (Slutande av avtal om kontraktsbearbetsningsavtal).

2 Allmän användning av webbplatsen

2.1 Åtkomstdata

ClimatePartner samlar in personuppgifter när du använder webbplatsen. Vi samlar automatiskt in information om dina användningsmönster och din interaktion med oss samt registrerar uppgifter om din dator eller mobila enhet. Vi samlar in, lagrar och använder uppgifter om varje åtkomst till vårt onlineutbud (så kallade serverloggfiler). Åtkomstdatan omfattar den hämtade filens namn och URL, datum och tid för hämtningen, mängden överförd data, meddelande om att hämtningen lyckats (HTTP-svarskod), webbläsartyp och -version, operativsystem, hänvisnings-URL (dvs. sidan som besöktes innan), IP-adress och den begärande leverantören.

Vi använder dessa logguppgifter utan att de tillskrivs dig personligen eller på annat sätt profileras för statistiska utvärderingar. Syftet är drift, säkerhet och optimering av vårt onlineutbud, men även anonym registrering av antalet besökare på webbplatsen (trafik) samt omfattningen och typen av användning av webbplatsen och våra tjänster. Denna information gör det möjligt för oss att analysera datatrafiken samt att felsöka och förbättra våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera logguppgifterna i efterhand om det på grundval av konkreta indikationer finns en berättigad misstanke om olaglig användning. Vi lagrar IP-adresser i loggfilerna under en begränsad tid om detta krävs av säkerhetsskäl eller om det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster eller fakturera en tjänst, t.ex. om du utnyttjar något av våra klimatberäkningerbjudanden. Vi lagrar också IP-adresser om vi har en konkret misstanke om brott i samband med användningen av vår webbplats. Vi lagrar även datumet för ditt senaste besök som en del av ditt konto (t.ex. när du registrerar dig, loggar in, klickar på länkar etc.).

2.2 Kontakt via e-post och webbformulär

Om du kontaktar oss (t.ex. via ett kontaktformulär eller e-post) lagrar vi dina uppgifter för att behandla förfrågan och för att kunna svara på eventuella följdfrågor. Vi lagrar och använder andra personuppgifter endast om du samtycker till det eller om det enligt lag är tillåtet utan särskilt samtycke.

2.3 Åtkomstmätning

Google Analytics

ClimatePartner använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som placeras på din dator för att göra det möjligt att analysera hur webbplatsen används. Den information som cookien genererar om hur webbplatsen används överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Följande cookies aktiveras när du går in på webbplatsen:

Cookiens namn Giltighetstid Funktion
_ga 2 år Anonym differentiering av besökare (kopplad till den webbläsare som används)
_gid 24 timmar Tilldelning av besökarens webbplatsbesök vid en session (så att flera sidbesök räknas som en session)
_gat* 1 minut Begränsa de förfrågningar som skickas till servern för hämtningsstatistik

I EU- och ESS-länder kommer IP-adressen att förkortas av Google, om IP-anonymisering är aktiverad. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Googleserver i USA och förkortas där. IP-anonymiseringen är aktiv på den här webbplatsen. Google kommer för vår räkning att använda informationen i syfte att utvärdera hur du använder webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplats- och internetanvändning.

Den IP-adress som din webbläsare överför inom ramen för Google Analytics kommer inte att föras samman med andra uppgifter från Google. Du kan avaktivera cookies genom att anpassa inställningarna i din webbläsare. Observera dock att det kan leda till att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Användaren kan förhindra att de uppgifter om webbplatsanvändning som genereras av cookien (inklusive IP-adress) samlas in och behandlas av Google genom att ladda ner och installera ett webbläsarplugin på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Som ett alternativ till webbläsarplugin samt i webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att aktivera en opt out-cookie som förhindrar att Google Analytics samlar in data på webbplatsen i framtiden. (Denna opt out-cookie fungerar endast i den webbläsaren och domänen. Om du rensar cookies i din webbläsare måste du klicka på länken igen):

Om du vill att din data samlas in av Google Analytics igen efter att du har förhindrat insamlingen klickar du på

2.4 Conversion-mätning och remarketing

Google Tag Manager

Webbplatsen använder Google Tag Manager. Tag Manager samlar inte in några personuppgifter. Verktyget aktiverar andra taggar som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Om en inaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå gäller den för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager. På följande sida finns Googles dataskyddsförklaring för detta verktyg: https://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Google Remarketing

Webbplatsen använder funktionen Remarketing som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Funktionen används för att presentera intressebaserade annonser för webbplatsbesökare inom Googles annonsnätverk. Tekniken gör att vi kan visa automatiska, riktade annonser efter ett besök på vår webbplats. Annonserna är baserade på de produkter och tjänster du klickade på senast du besökte vår webbplats. För detta ändamål skapas en så kallad "cookie" i besökarens webbläsare. En "cookie" lagras och gör det möjligt att känna igen besökaren när han eller hon besöker webbplatser som ingår i Googles annonsnätverk. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren när du besöker vår webbplats. Google lagrar vanligtvis information som webbförfrågan, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för förfrågan. Informationen används för att koppla webbläsaren till en specifik dator. På sidorna i Googles annonsnätverk kan besökaren se annonser som relaterar till innehåll som besökaren tidigare har besökt på webbplatser som använder Google Remarketing.

Remarketing kommer även att vara aktiverad på olika enheter om du på https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated har godkänt att Google kopplar din webbhistorik till ditt Googlekonto och att information från Googlekontot används för att anpassa annonser. Google registrerar ditt Google-ID och använder det för att känna igen dig på olika enheter.

Enligt egna uppgifter samlar Google inte in några personuppgifter under denna process. Om du inte vill använda Google Remarketing kan du avaktivera den genom att anpassa inställningarna på https://www.google.com/settings/ads eller under "Mitt konto".

Alternativt kan du inaktivera cookies för riktad reklam genom att följainstruktionerna på https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices eller https://optout.networkadvertising.org.

Google AdWords Conversion

Webbplatsen använder verktyg för onlinemarketing som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Syftet är att identifiera besökare som kommer till vår webbplats genom en Googleannons. Google använder cookies som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur webbplatsen används. Cookies för så kallad Conversion Tracking aktiveras när du klickar på en annons från Google. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om du vill förhindra Conversion Tracking kan du ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies från domänen "googleadservices.com". Du kan också utöva din rätt till Opt Out på https://www.networkadvertising.org/choices/. Om du vill veta mer om metoderna eller vilka alternativ du har för att förhindra att din information används av Google, se https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

Microsoft Ads

Webbplatsen använder teknik från Microsoft Ads (bingads.microsoft.com) som tillhandahålls och drivs av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Microsoft aktiverar en cookie på din enhet om du har besökt vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. Detta gör att Microsoft och vi får veta att någon har klickat på en annons, omdirigerats till vår webbplats och nått landningssidan ("Conversion Site") och/eller slutit ett avtal ("Conversion"). Vi får bara veta det totala antalet användare som klickat på en Microsoft-annons och sedan omdirigerats till landningssidan och, i förekommande fall, slöt ett avtal. Microsoft samlar in, bearbetar och använder med hjälp av cookien information, som sedan ligger till grund för användningsprofiler med användning av pseudonymer. Användningsprofilerna används för att analysera besökarbeteende och för att visa annonser. Ingen personlig information om användarens identitet behandlas.

Om du inte vill att information om ditt beteende ska användas av Microsoft så som beskrivs ovan kan du välja att avvisa den nödvändiga cookien – till exempel genom en webbläsarinställning som inaktiverar automatisk aktivering av cookies. På följande länk kan du förhindra insamling av uppgifter som genereras av cookien och som avser din webbplatsanvändning samt Microsofts behandling av dessa uppgifter: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Mer information om dataskydd och de cookies som används av Microsoft och Bing Ads finns på Microsofts webbplats https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

LinkedIn Analytics und LinkedIn Ads

Webbplatsen använder LinkedIn Corporations teknik för Conversion Tracking och Retargeting. Tekniken kan användas för att visa personaliserade annonser på LinkedIn för den här webbplatsens besökare. Dessutom går det att skapa anonyma rapporter om annonsernas prestanda och information om interaktion med webbplatsen. För detta ändamål är taggen LinkedIn Insight inbäddad på webbplatsen och upprättar en anslutning till LinkedIns server om du besöker den här webbplatsen och samtidigt är inloggad på ditt LinkedInkonto.

Se LinkedIns integritetspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy för mer information om insamling och användning av data samt om alternativ och rätt till integritet. Om du är inloggad på LinkedIn kan du när som helst avaktivera datainsamling på https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

2.5 Närvaro på sociala medier

Vi är närvarande på sociala nätverk och plattformar för att kunna kommunicera med kunder, intressenter och användare och informera dem om våra tjänster. På varje nätverk och plattform gäller respektive operatörs villkor och databehandlingspolicy.

Om inget annat anges i vår dataskyddspolicy behandlar vi användarnas uppgifter om de kommunicerar med oss genom sociala nätverk och plattformar, t.ex. genom att skriva inlägg på våra sidor eller skicka meddelanden till oss.

Integrering av tjänster och innehåll från tredje part

Inom vårt onlineutbud använder vi cookies på grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse av analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineutbud i enlighet med art. 6. 1 f. i dataskyddsförordningen), för att integrera innehåll och tjänster, till exempel videor eller typsnitt (hädanefter "innehåll").

Detta förutsätter alltid att tredjepartsleverantörer av detta innehåll känner till användarens IP-adress, eftersom de inte kan skicka innehållet till webbläsaren utan den. IP-adressen krävs alltså för att innehållet ska kunna visas. Vi strävar efter att endast använda innehåll från leverantörer som använder IP-adressen bara för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även kända som "web beacons") för statistik eller marknadsföring. "Pixeltaggar" kan användas för att utvärdera information om t.ex. besökstrafik på webbplatsens olika sidor. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och bland annat innehålla teknisk information om webbläsare och operativsystem, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt onlineutbud, samt vara kopplad till sådan information från andra källor.

XING

På webbplatsen används "XING Share Button". När ”Share button” används upprättas en kortvarig anslutning mellan din webbläsare och XING AG:s servrar ("XING"), som tillhandahåller "XING Share Button"-funktionerna (särskilt beräkning/visning av besöksräkning). XING lagrar inga personuppgifter när du besöker webbplatsen. XING lagrar inte IP-adresser. Det sker inte heller någon utvärdering av ditt användarbeteende genom cookies i samband med "XING Share Button". Aktuell information om dataskydd för "XING Share Button" och kompletterande information finns på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn

I vårt onlineutbud kan funktioner och innehåll integreras från tjänsten LinkedIn, som tillhandahålls av LinkedIn AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Det kan till exempel gälla innehåll som bilder, videor eller text och knappar som gör det möjligt för användare att uttrycka att de gillar innehåll, prenumerera på innehållsskapare eller på våra inlägg. Såvida användarna är medlemmar på plattformen LinkedIn kan LinkedIn koppla öppnandet av ovan nämnda innehåll och funktioner till användarnas profil. LinkedIns integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och garanterar därmed att företaget agerar i överensstämmelse med europeisk dataskyddslagstiftning.
Integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Användning av Facebook Social Plugins

Vi använder på grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse av analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineutbud i enlighet med art. 6.1 f. i dataskyddsförordningen) Social Plugins ("insticksprogram") från det sociala nätverket facebook.com som drivs av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Insticksprogrammen kan visa interaktionselement eller innehåll (t.ex. videor, grafik eller textinslag) och utmärks av någon av Facebooks loggor (vitt "f" mot blå bakgrund, orden "Like", "Gilla" eller ett "tummen upp"-tecken) eller av tillägget "Facebook Social Plugin". En lista över Facebooks insticksprogram och hur de ser ut finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och garanterar därmed att den europeiska dataskyddslagstiftningen följs.

När en användare utnyttjar en funktion i vårt onlineutbud som innehåller ett sådant insticksprogram upprättar hans eller hennes enhet en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs av Facebook direkt till användarens enhet och integreras i onlineutbud. Därmed kan användarprofiler skapas från de behandlade uppgifterna. Vi har inget inflytande över omfattningen av de uppgifter som Facebook samlar in med hjälp av det här insticksprogrammet och informerar användarna i enlighet med vår kunskapsnivå.

Genom insticksprogram får Facebook information om att en användare har besökt en viss sida i onlineutbudet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook koppla besöket till hans eller hennes Facebookkonto. När användare interagerar med insticksprogrammen, till exempel genom att klicka på gilla-knappen eller skriva en kommentar, överförs informationen från hans eller hennes enhet direkt till Facebook och lagras där. Facebook kan få fram och lagra en användares IP-adress även om han eller hon inte är medlem i Facebook. I Tyskland lagras, enligt Facebook, endast en anonymiserad IP-adress.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks fortsatta behandling och användning av data samt relevanta rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda användarnas integritet finns i Facebooks dataskyddspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Om en användare är Facebookmedlem och inte vill att Facebook ska samla in uppgifter via onlineutbudet och koppla dem till hans eller hennes medlemsuppgifter som Facebook har lagrat måste han eller hon logga ut från Facebook och radera sina cookies innan användning av vårt onlineutbud. Man kan ställa in och avvisa dataanvändning i reklamsyfte i Facebooks profilinställningar https://www.facebook.com/settings?tab=ads, på den amerikanska sidan https://www.aboutads.info/choices/ eller på EU-sidan https://www.youronlinechoices.com. Inställningarna är plattformsoberoende, dvs. de tillämpas på alla enheter, som stationära datorer eller mobila enheter.

Instagram

Vårt onlineutbud kan integrera funktioner och innehåll från tjänsten Instagram, som tillhandahålls av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Det kan till exempel vara innehåll som bilder, videor eller text och knappar som gör det möjligt för användare att uttrycka att de gillar innehåll, prenumerera på innehållsskapare eller på våra inlägg. Om användarna är medlemmar på plattformen Instagram kan Instagram koppla öppnandet av ovan nämnda innehåll och funktioner till användarnas profiler. Instagrams integritetspolicy: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

2.6 Nyhetsbrev

På vår webbplats erbjuder vi dig möjligheten att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, där vi regelbundet informerar dig om klimatskyddsåtgärder (t.ex. nyheter, information, evenemang och undersökningar) och om ClimatePartners tjänster.

De uppgifter som krävs för att prenumerera på vårt nyhetsbrev finns i prenumerationsformuläret, med de obligatoriska uppgifterna markerade i enlighet med detta. Tillhandahållandet av dina uppgifter är frivilligt enligt artikel 6.1 a i DSGVO och du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att klicka på länken för avregistrering i varje nyhetsbrev.

Vi använder Microsoft Dynamics 365 för att skicka nyhetsbrev via e-post och för statistiska undersökningar och analyser samt för att logga registreringsprocessen. Leverantören är Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland[KB1] . För detta ändamål har vi ingått motsvarande avtal om orderhantering med Microsoft i enlighet med villkoren för onlinetjänster. I enlighet med Microsofts säkerhetspolicy finns servern för den beställda behandlingen i EU. På grund av Microsofts företagsstruktur (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) kan vi dock inte helt utesluta att uppgifter överförs till ett tredje land, trots att vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter. Mer information om Microsofts sekretesspolicy finns i Microsofts sekretesspolicy på https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement. Mer information om Microsofts användning av cookies i samband med Microsoft Dynamics 365 finns på https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/customer-engagement/marketing/cookies.

Våra nyhetsbrev innehåller cookies eller spårningspixlar som gör det möjligt för oss att utvärdera om e-postmeddelandena har öppnats (öppningsspårning). Dessutom gör cookien eller spårningspixeln det möjligt för oss att analysera klickbeteendet. De uppgifter som samlas in på detta sätt skickas till Microsofts servrar och lagras där. Vi använder dessa uppgifter för statistiska ändamål och för individuell optimering av vårt nyhetsbrev. Mer information om hur Microsoft Dynamics 365 fungerar finns i Microsofts sekretesspolicy på https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement.

2.6.1 Postkampanjer

När det gäller att skaffa ledtrådar följer vi en strategi med 1:1-brevlådor till potentiella partner som delar intresset för klimatskydd och lämpliga åtgärder för att uppnå klimatskyddsmålen. I samband med den första kontakten via e-post kontaktar vi dem högst två gånger, såvida de inte lämnar in sin återkallelse. 
Syftet med att kontakta dig och den därmed sammanhängande behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress och kommunikationsuppgifter, t.ex. e-post, är att ge dig ämnesspecifika erbjudanden, t.ex. webbseminarier och vitböcker om klimatskydd och presentationen av vår tjänsteportfölj, vilket kan leda till att en affärsrelation inleds eller genomförs. Behandlingen grundar sig på vårt legitima ekonomiska intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO, om du inte har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO och kontakten inte grundar sig på uppfyllda krav i enlighet med artikel 7.3 i UWG. 

Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke eller din återkallelse av behandlingen av dina personuppgifter till följd av din särskilda situation med verkan för framtiden och att få dina personuppgifter raderade eller ändrade. Om uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla avtalet eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället är en förtida radering av uppgifterna endast möjlig om avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter inte förhindrar radering.

Om dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du också rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter. 

Du kan antingen ge din återkallelse i samband med postadressen via opt-out-länken i e-postfoten eller skicka den direkt till avsändaren. Alternativt kan du också skicka detta skriftligen till ClimatePartner GmbH genom att använda de kontaktuppgifter som anges ovan. (Kontaktuppgifter finns i punkt 1 och i avtrycket). 

Om du inte själv har gett oss uppgifterna, till exempel när du registrerar dig för våra erbjudanden via vår webbplats eller i samband med en befintlig kundrelation, kommer dina uppgifter från offentligt tillgängliga källor, till exempel B2B-nätverk och forum, som vi har valt ut på grundval av de viktigaste intresseområdena, eller från lead exchanges. 

Dina uppgifter som samlas in av oss kommer i princip inte att lämnas vidare till tredje part.
I vissa fall använder vi dock tjänsteleverantörer för att behandla personuppgifter, bland annat för att skicka e-post, lagra dina uppgifter i ett säkert datacenter och underhålla och analysera databaser.

Alla bearbetningsföretag har valts ut med omsorg, hjälper oss att uppfylla kraven i GDPR och får endast tillgång till dina uppgifter i den utsträckning och under den period som krävs för att tillhandahålla tjänsterna.
När vi använder leverantörer från ett så kallat tredjeland vidtar vi åtgärder i enlighet med Europeiska kommissionens krav för att upprätthålla en adekvat nivå av dataskydd, till exempel genom att ingå standardavtalsklausuler och lagra data i Europa. 

Vi använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering och lagrar i princip bara de uppgifter vi behandlar från dig så länge som syftet med behandlingen kvarstår. När ändamålet upphör att existera eller efter din återkallelse kommer dina uppgifter i allmänhet att raderas inom 30 dagar.

2.7 Content Delivery Networks (CDNs)

Ett Content Delivery Network leder till att laddningstiden för vanligt webbinnehåll (t.ex. skriptbibliotek, komponenter och teckensnitt) förkortas eftersom filerna överförs från snabba, näraliggande eller lågt belastade servrar. Bland annat överförs din IP-adress till operatören för respektive CDN.

2.8 Hosting och infrastrukturleverantörer

Vi har hyrt datacenter för att driva och tillhandahålla den här webbplatsen. Dessa datacenter uppfyller ett flertal certifieringar, bland annat ISO 27001.

Datacentren ligger i Europeiska unionen. I de fall som personuppgifter om EU-medborgare överförs till datacenter utanför EU gäller samma skyddsnivå genom standardavtalsklausuler.

2.9 Rättslig grund och lagringstid

Den rättsliga grunden för databehandling enligt ovanstående punkter är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Vårt intresse för databehandling består särskilt av att säkerställa webbplatsens drift och säkerhet, undersöka hur besökare använder webbplatsen och underlätta användningen av webbplatsen.

Om det inte anges specifikt lagrar vi personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som eftersträvas.

2.10 Personio

Webbplatsen använder Personios tjänster för behandling av uppgifter om arbetssökande. Leverantören är Personio GmbH, Rundfunkplatz 4, 80335 München, Tyskland. Personio är en tjänst med syfte att organisera och behandla uppgifter om personal och arbetssökande. Om uppgifter lämnas i samband med ansökan kommer de att lagras på servrar hos Personio GmbH i Tyskland. Personio GmbH är certifierat enligt ISO 27001 och har sina servrar i Frankfurt, Tyskland. Mer information om behandlingen av personuppgifter i ansökningsförfarandet finns på https://climatepartner-gmbh-jobs.personio.de/privacy-policy https://climatepartner-gmbh-jobs.personio.de/privacy-policy.

Databehandlingen grundar sig på ditt samtycke (art. 6.1 a i dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla samtycket genom att skriva till datenschutz@climatepartner.com. Lagligheten av databehandlingsprocesser som redan har ägt rum påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du lämnar till oss i samband med ansökan raderas tre månader efter att ansökningsprocessen har avslutats. Uppgifter som vi lagrar för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för utskick av nyhetsbrev) påverkas inte av detta.

3 Dina rättigheter som berörd av databehandling

Enligt gällande lagar har du ett flertal rättigheter vad gäller dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter kan du skicka en begäran till webbplatsoperatören via e-post eller post och identifiera dig (se avsnitt 1). Som registrerad har du följande rättigheter:

3.1 Rätt till information

Du har rätt att när som helst få en bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få kostnadsfri information om de personuppgifter som finns sparade och en kopia av dessa uppgifter. Du har också rätt att få information om följande:

 • behandlingens ändamål,
 • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas,
 • de mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats ut till eller kommer att lämnas ut till, särskilt när det gäller mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer,
 • om möjligt, den planerade tiden som personuppgifterna kommer att lagras eller, om det inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna tid,
 • rätt till korrektion eller radering av personuppgifter,
 • rätt till begränsning av den personuppgiftsansvariges behandling,
 • rätt att invända mot behandlingen,
 • rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet,
 • all tillgänglig information om uppgifternas ursprung om personuppgifterna inte samlas in från dig,
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i dataskyddsförordningen och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om den involverade logiken och omfattningen och de avsedda effekterna för dig av sådan behandling.

Om personuppgifter överförs till ett tredjeland eller en internationell organisation har du i samband med överföringen rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i dataskyddsförordningen.

3.2 Rätt till korrektion

Du har rätt att begära att vi utan dröjsmål korrigerar felaktiga personuppgifter om dig. Med beaktande av ändamålet har du rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, även genom en kompletterande förklaring.

3.3 Rätt till radering ("rätt att bli glömd")

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål, och vi är skyldiga att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om någon av följande orsaker föreligger:

 • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in eller behandlades för.
 • Om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på i enlighet med art. 6.1 a i dataskyddsförordningen eller art. 9.2 a i dataskyddsförordningen, och det inte finns någon annan rättslig grund för behandling.
 • Om du invänder mot behandlingen enligt art. 21.1 i dataskyddsförordningen och det inte återstår några prioriterade legitima skäl för behandling (t.ex. lagstadgad lagringstid), eller om du invänder mot behandlingen enligt art. 21.2 i dataskyddsförordningen.
 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt eller den lagstiftning inom medlemsländer som vi omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in med avseende på informationssamhällets tjänster i enlighet med art. 8.1 i dataskyddsförordningen.

Om vi har offentliggjort personuppgifter och är skyldiga att radera dem ska vi vidta rimliga åtgärder, även tekniska, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, för att informera de personuppgiftsansvariga  om att du har begärt att alla länkar, kopior eller reproduktioner av personuppgifterna ska raderas.

3.4 Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och i stället begär en begränsning av användningen.
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har invänt mot behandlingen i enlighet med art. 21.1 i dataskyddsförordningen i väntan på kontroll av huruvida vårt företags berättigade skäl väger tyngre än dina.

3.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, om

 • behandlingen grundar sig på samtycke enligt art. 6.1 a i dataskyddsförordningen eller eller art. 9.2 a i dataskyddsförordningen eller på ett avtal enligt art. 6.1 b i dataskyddsförordningen och
 • behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av din rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 har du rätt till överföring av personuppgifter direkt från oss till en annan ansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt.

3.6 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig som grundar sig på art. 6.1 e eller f i dataskyddsförordningen, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Vi slutar behandla personuppgifter om vi inte kan visa avgörande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas av oss för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering om denna har ett samband med direkt marknadsföring.

Du har rätt att av skäl som rör din särskilda situation invända mot behandling av personuppgifter om dig som utförs för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt art. 9.1 i dataskyddsförordningen, såvida behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

3.7 Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som får rättsliga följder för dig eller påverkar dig på liknande sätt.

3.8 Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter.

3.9 Rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.

4 Datasäkerhet

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter inom ramen för gällande dataskyddslagstiftning och tekniska möjligheter.

Dina personuppgifter överförs till oss i krypterad form. Detta gäller beställningar samt kundinloggning. Vi använder säkerhetsprotokollet SSL (Secure Socket Layer), men vi vill påpeka att det kan finnas säkerhetsbrister i dataöverföring på internet (t.ex. vid kommunikation med e-post). Det är inte möjligt att helt skydda uppgifterna mot åtkomst från tredje part.

För att skydda dina uppgifter har vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vi ständigt uppdaterar efter den senaste tekniken. 

Vi garanterar inte heller att onlineutbudet är tillgängligt vid alla tidpunkter. Störningar, avbrott eller fel kan inte uteslutas. De servrar vi använder säkerhetskopieras noggrant med jämna mellanrum.

5 Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande baserat på de insamlade personuppgifterna förekommer inte.

6 Utlämnande av uppgifter till tredje part, ingen överföring av uppgifter till länder utanför EU/EES

I princip använder vi dina personuppgifter endast inom företaget.

Om vi involverar tredje part i fullgörandet av avtal kommer de endast att få personuppgifter när överföringen är nödvändig för respektive tjänst.

Om vi lägger ut vissa delar av databehandlingen på entreprenad ("uppdragsbehandling") är vi avtalsmässigt skyldiga våra uppdragsbehandlare att använda personuppgifter endast i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen och att säkerställa skyddet av den registrerades rättigheter.

Överföring av uppgifter till organ eller personer utanför EU och utom de fall som nämns i denna policy sker inte och planeras inte.

7 Insamling av personuppgifter vid användning av ClimatePartners produkter

Som regel kan du komma åt vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. När du registrerar dig för våra personliga databaser eller köper ClimatePartners produkter kommer du att bli ombedd att lämna personlig information som namn, e-postadress, betalningsmetod och kreditkortsnummer. Alla uppgifter och all information om din identitet lagras på ClimatePartners och våra avtalspartners servrar, men endast om du uttryckligen ger oss denna information. Detta görs på ett tydligt sätt och endast med ditt uttryckliga samtycke.

I princip överför vi inte personuppgifter till obehöriga tredje parter. Vi förbehåller oss rätten att överföra information till auktoriserade samarbetspartner som genom ClimatePartner är bundna av ett dataskydds- och sekretessavtal.

Om du som använder vår produkt "klimatberäkning" utser ett av våra partnerföretag till kontoförvaltare kommer dina personuppgifter att överföras till detta partnerföretag i den mån det är nödvändigt för att ClimatePartner ska kunna betala ut provisioner till företaget. Förutom ditt företagsnamn gäller det typ och antal ClimatePartner-produkter som du har köpt, datumet för avtalstecknande för ditt första köp av onlinetjänster och perioden för ditt avtalsförhållande med ClimatePartner. Vi är särskilt noga med att endast överföra den information om dig och ditt avtalsförhållande med ClimatePartner till det ansvariga partnerföretaget som är nödvändig för ändamålet.

När du kontaktar oss tar vi emot och lagrar viss information. Vi använder bland annat så kallade cookies och flashcookies och får viss information när din webbläsare öppnar ClimatePartners webbplats eller annonser som tillhandahålls av eller på uppdrag av ClimatePartner på andra webbplatser. Cookies och flashcookies är textfiler som överförs till din dator med hjälp av en webbläsare eller andra program. De gör att vårt system kan känna igen din webbläsare och erbjuda dig olika tjänster. Användningen av cookies underlättar till exempel din inköpsprocess på vår webbplats eftersom du kan använda och spara kundvagnen.

Om du vill förhindra att ytterligare cookies accepteras av din webbläsare, få information när nya cookies aktiveras eller stänga av samtliga cookies kan du använda hjälpfunktionen i webbläsarens menyrad. Flashcookies och liknande funktioner som används genom webbläsartillägg kan inaktiveras eller raderas genom att ändra inställningarna för webbläsartillägg eller följa instruktionerna för inaktivering på den aktuella tillverkarens webbplats.

Utan cookies kan viktiga funktioner på ClimatePartners webbplats dock inte användas. Därför rekommenderar vi att du låter cookie-funktionen vara aktiverad. Du kan till exempel inte lägga till produkter i kundvagnen eller använda andra funktioner som kräver registrering. Vi rekommenderar dock, särskilt om du delar datorn med andra personer, att du loggar ut efter varje besök på ClimatePartners webbplats.

8 Dataskyddsombud

Om du har några frågor om dataskydd eller den här dataskyddspolicyn, eller om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta vårt externa dataskyddsombud:

Nextwork GmbH, datenschutz@nextwork.de

eller skriv till ClimatePartner GmbH (för kontaktuppgifter se punkt 1 och Företagsstruktur).

9 Ändringar i dataskyddspolicy

ClimatePartner GmbH förbehåller sig rätten att ändra dataskyddspolicyn för att anpassa den till ändrade rättsliga förhållanden eller förändringar av tjänsten och databehandlingen. Detta gäller dock endast förklaringar om databehandling. Om användarnas samtycke krävs eller om delar av dataskyddspolicyn innehåller bestämmelser om avtalsförhållandet med användarna får ändringar göras endast med användarnas samtycke.

Användarna uppmanas att hålla sig uppdaterade om dataskyddspolicyns innehåll. Du kan när som helst spara och skriva ut denna dataskyddspolicy.

(Status: Juni 2021)