Waterkracht Virunga, DR Congo

Hydropower voor de habitat van berggorilla's

Ons exclusieve CO2 compensatie project in het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo

Hydropower, Virunga, Democratische Republiek Congo

Het Virunga National Park is het leefgebied van enkele van de laatste nog levende berggorilla's ter wereld. Zeshonderd rangers beschermen het gebied tegen duizenden gewapende milities, die de natuurlijke rijkdommen, de dieren en vooral het hout voor de handel in houtskool voor eigen financieel gewin exploiteren. Deze illegale exploitatie is een miljoenenbusiness en financiert een wrede burgeroorlog. In de afgelopen 20 jaar hebben meer dan 160 parkwachters het leven verloren voor het werk dat zij doen.

De illegale houtskool die wordt gemaakt van bomen in het Virunga National Park is voor velen de enige energiebron: 97% van de bevolking in deze regio heeft geen elektriciteit in huis. Zelfs een basisinfrastructuur ontbreekt.

Als er geen alternatieve energiebron voor houtskool is, zal dit bos over tien jaar volledig ontbost zijn. Daarom is ons klimaatbeschermingsproject tot stand gekomen: een kleine run-of-river waterkrachtcentrale met een vermogen van momenteel 13,6 MW. Deze centrale wekt genoeg elektriciteit op voor 30.000 inwoners; voor de meesten van hen is het de eerste keer dat ze toegang hebben tot enige vorm van elektriciteit. Intussen zijn 5.000 huishoudens en vele nieuwe kleine bedrijven op het plaatselijke elektriciteitsnet aangesloten. Het project schept dus de voorwaarden voor economische ontwikkeling. 

Omdat de plaatselijke vraag zo groot is en het project navenant succesvol, heeft de exploitant inmiddels al een tweede run-of-river-centrale in de regio gerealiseerd.

Verificatie
TÜV NORD CERT GmbH
Type certificaat
VCS
Geraamde jaarlijkse emissiereducties (TON CO2)
46.000

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Geen armoede
Elektriciteit vergemakkelijkt de economische ontwikkeling in een van de armste regio's van de wereld.

Betaalbare en duurzame energie
De 13,26 MW hydropowercentrale levert schone elektriciteit aan 5.000 huishoudens en vele kleine ondernemingen via een lokaal micronetwerk.

Eerlijk werk en economische groei
De elektriciteitscentrale heeft in het gebied nieuwe banen gecreëerd.

Industrie, innovatie en infrastructuur
Verspreiding van schone technologie - In Virunga zijn meer kleine hydropowercentrales gepland.

Verminderde ongelijkheid
Elektriciteitsvoorziening en ontwikkelingskansen voor iedereen.

Duurzame steden en gemeenschappen
Meer veiligheid door straatverlichting in de dorpen.

Verantwoorde consumptieen productie
Opwekking van elektriciteit uit een hernieuwbare bron met minimale milieueffecten.

Klimaatactie
De hydropower wekt energie op zonder koolstofuitstoot.

Leven op het land
Het project draagt bij aan de instandhouding van de biodiversiteit en het landschap van het Virunga National Park.

Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Alternatieve banen voor de illegale steenkoolhandel helpen de milities te verzwakken en de vrede in de regio te waarborgen.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Onze steun op lange termijn vergemakkelijkt projecten voor duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden

Hoe helpt hydropower de opwarming van de aarde tegen te gaan?

Aangezien hydropower wordt opgewekt zonder verbranding van fossiele brandstoffen, wordt zij als emissieloos beschouwd. De groei van de productie van hernieuwbare energie is essentieel om de opwarming van de aarde te beperken en de energievoorziening voor de toekomst veilig te stellen.

De hoeveelheid emissies die door een hydropowerproject wordt bespaard, wordt berekend aan de hand van de nulmethode: hoeveel CO2 zou vrijkomen als dezelfde hoeveelheid energie zou worden opgewekt met standaardmethoden voor energieproductie in de regio?