Klimaatprojecten financieren

Klimaatprojecten financieren

De vierde stap van jouw klimaatactie


Hoe werken klimaatprojecten eigenlijk?

Klimaatprojecten verminderen, vermijden of verwijderen broeikasgassen uit de atmosfeer. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de ontwikkeling van hernieuwbare energie, bosbescherming of herbebossing, projecten met een sociale impact zoals schone kooktoestellen, schoon drinkwater of andere technologieën. Het effect is controleerbaar en wordt berekend in tonnen CO2. Door klimaatprojecten te steunen, draag je dus bij aan de financiering van wereldwijde klimaatmaatregelen.

Klimaatprojecten zijn gecertificeerd volgens internationale normen zoals de Verified Carbon Standard (VCS) en Gold Standard en worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke partijen. Dit maakt klimaatprojecten tot een belangrijk instrument in de strijd tegen klimaatverandering.

Klimaatprojecten vergemakkelijken een overgang naar duurzamere technologieën, waardoor de emissies op lange termijn verminderen. Ze bevorderen ook de duurzame ontwikkeling in de projectregio's, verbeteren de lokale levensomstandigheden of helpen de biodiversiteit in stand te houden. Een wereldwijd erkende maatstaf voor het meten van dergelijke positieve effecten zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Ieder klimaatproject van ClimatePartner draagt bij aan verschillende SDG's.

Bijdragen aan klimaatactie wereldwijd

Klimaatactie moet een wereldwijde inspanning zijn. Vaak hebben juist de landen die het meest door de gevolgen van klimaatverandering worden getroffen zelf slechts een kleine CO2-voetafdruk. Tegelijkertijd beschikken juist deze landen niet over de financiële middelen, de deskundigheid en de infrastructuur om de nodige investeringen in duurzame ontwikkeling te doen. Het dichten van deze financieringskloof is dan ook een verantwoordelijkheid van rijkere landen. Bedrijven kunnen en moeten deelnemen door geverifieerde klimaatprojecten te steunen.

Naast het verminderen van emissies binnen je bedrijf, is het financieren van klimaatprojecten een belangrijk onderdeel van een bedrijfsstrategie voor klimaatactie. Het Science Based Targets initiatief (SBTi) roept ook bedrijven op om "te investeren buiten hun, op wetenschap gebaseerde, doelstellingen om klimaatverandering elders te helpen beperken. Er is dringend behoefte aan meer klimaatfinanciering op korte termijn. Deze investeringen moeten echter naast en niet in plaats van belangrijke emissiereducties worden gedaan" (zie punt 4 in de SBTi Net Zero Standaard).

Klimaatprojecten van ClimatePartner

ClimatePartner ontwikkelt en ondersteunt, samen met onze projectgerichte dochteronderneming ClimatePartner Impact, wereldwijd klimaatprojecten. Als klant heb je hierdoor toegang tot een portfolio van meer dan 400 zorgvuldig geselecteerde en hoogwaardige klimaatprojecten.

In de ruim 15 jaar dat wij met projectontwikkelaars werken, hebben wij steeds strengere due diligence-processen ingevoerd. Wij nemen alleen projecten in onze portfolio op die volgens internationale normen zijn geverifieerd, door onafhankelijke partijen zijn gevalideerd en aan aanvullende kwaliteitseisen voldoen. Het registerbeheer van ClimatePartner wordt jaarlijks gecontroleerd en gecertificeerd door TÜV Oostenrijk, een toonaangevende milieuverificateur.

Transparantie is cruciaal

Om bedrijven in staat te stellen hun inspanningen op het gebied van klimaatactie transparant te maken, biedt ClimatePartner individuele klimaat-ID pagina's. Alle belangrijke informatie over de gefinancierde klimaatprojecten is vanaf deze pagina toegankelijk, waaronder de projecttechnologie, regio en norm, validators en verificateurs, CO2-volume en de SDG's waaraan het project bijdraagt. De klimaat-ID pagina laat ook de prestaties van je bedrijf binnen alle 5 stappen van de klimaatstrategie zien. Bedrijven kunnen zo op transparante wijze hun volledige inzet presenteren - een belangrijke voorwaarde voor hun geloofwaardigheid.

Neem contact met ons op om jouw klimaatactie te starten!