Projectlevenscyclus

Wat is de levenscyclus van een klimaatproject? 

Wat is de levenscyclus van een klimaatproject? 

 

lifecycle climate project

Projectplanningsfase (1-3)  

Een klimaatproject heeft een bepaalde levenscyclus. In de eerste twee stappen beoordeelt de projectontwikkelaar de algemene haalbaarheid van het project, het projectontwerp en de financiering. Hierna wordt het zogenoemde Project Design Document (PDD) opgesteld dat alle basisgegevens over het project bevat, zoals de projectdoelstelling, de locatie, wanneer het project wordt geïmplementeerd en de duur van het project.  

Validatie (4)  

In de volgende stop worden het PDD en de hierin opgenomen informatie gevalideerd via onafhankelijke audits. Deze geaccrediteerde, neutrale auditors moeten zijn goedgekeurd door het register van de standaard als een zogenoemde Validation and Verification Body (VVB). Voorbeelden zijn TÜV Nord/Süd, S&A Carbon LLC. of SCS Global Services.  

Registratie (5)  

Na een succesvolle validatie kan het project bij de standaard worden geregistreerd, zoals Verified Carbon Standard of Gold Standard.  

Meer informatie over projectstandaarden.

Monitoring (6)  

Nadat het project is geregistreerd, begint de monitoring. Hier controleren en documenteren de projectontwikkelaars de gegevens van de projectactiviteiten en -voortgang. De duur van de monitoringfase varieert van project tot project en kan één tot vijf jaar bedragen. 

Verificatie (7) 

Aan het einde van elke monitoringfase controleert en beoordeelt een VVB of de waarden en projectactiviteiten die in het monitoringrapport vermeld staan correct zijn en verifieert deze. 

Uitgifte van geverifieerde emissiereducties (8)  

De laatst gemonitorde emissiereducties kunnen na succesvolle verificatie achteraf worden afgegeven als geverifieerde emissiereducties. Zij vertegenwoordigen dus de emissiereducties die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden in de afgelopen periode, die één tot vijf jaar kan duren.  

De monitoring, projectverificatie en uitgifte van geverifieerde emissiereducties worden regelmatig herhaald en moeten dus als een cyclus worden beschouwd.  

Afboeking van geverifieerde emissiereducties (9)  

Nadat een geverifieerde emissiereductie is gebruikt om emissies te compenseren, moet deze in het desbetreffende register (bijv. Gold Standard of Verra) worden afgeboekt. Dit zorgt ervoor dat elke geverifieerde emissiereductie slechts eenmaal wordt gebruikt. Wanneer compensaties via ClimatePartner wordt geboekt, worden de geverifieerde emissiereducties gezamenlijk periodiek afgeboekt. Het afboekingsproces bij ClimatePartner wordt regelmatig gecontroleerd door TÜV Oostenrijk.