CO₂-voetafdruk berekenen

CO2-voetafdruk berekenen

De eerste stap van jouw klimaatactie

Het berekenen van de CO2-uitstoot van je bedrijf en je producten is de eerste van de vijf stappen in klimaatactie. Een CO2-voetafdruk kan worden berekend voor bedrijven of producten.

Een bedrijfs CO2-footprint wordt berekend aan de hand van Scope 1-, 2- en 3- emissies. ClimatePartner helpt je de uitstoot van je bedrijf te berekenen met unieke cloud-based software. Het berekenen van een Corporate Carbon Footprint (CCF) helpt je inzicht te krijgen in de uitstoot van je bedrijf en legt de basis voor een klimaatactiestrategie.

Bij de berekening van de CO2-footprint van producten wordt gekeken naar de gehele levenscyclus van een bepaald product, van productie tot afvalverwijdering. Met onze oplossingen voor footprints van producten kun je je verdiepen in de toeleveringsketens van het productassortiment en beter inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van individuele producten.

ClimatePartner combineert bijna twee decennia aan advieservaring met gebruiksvriendelijke software om klanten te helpen inzicht te krijgen in de CO2-footprint van hun bedrijf en producten. Onze berekeningsmethoden zijn gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol en helpen je specifieke reductiegebieden te identificeren. 

Neem contact met ons op om jouw klimaatactie te starten!