Op wetenschap gebaseerde doelen (science-based targets)

Op wetenschap gebaseerde doelen (science-based targets)

Op wetenschap gebaseerde doelen
 

Op wetenschap gebaseerde doelen, ofwel science-based targets (SBT's), zijn doelen voor de reductie van de CO2-uitstoot die door bedrijven worden geformuleerd. Ze waarborgen dat de reductiedoelstellingen voldoen aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 °C.

Het Science Based Targets initiative (SBTi), een samenwerkingsverband tussen CDP, UNGC, WRI en WWF, werkt volgens een bepaald proces voor het stellen van doelen op basis van diverse methodologieën.

SBT's zijn van belang, omdat zij de aandacht verleggen van het reductiepotentieel ("welke emissiereducties zijn mogelijk?") naar de CO2-reductie die nodig is om de klimaatdoelen te halen ("welke emissiereducties zijn nodig?").

ClimatePartner kan je ondersteunen bij:

  • Inzicht in de criteria en de beste aanpak (bijv. sectorspecifieke of absolute methode)
  • Evaluatie en prioritering van emissiereductieactiviteiten 
  • Scenario-analyse en voorspellingen over de emissiereductie
  • Indienen van doelen bij het Science Based Targets initiative
  • Communicatie van SBT's als onderdeel van een integrale klimaatactiestrategie

Meer dan het stellen van doelen alleen

Het gaat echter niet alleen om het stellen van doelen. Wij ondersteunen je ook met praktische tools voor de implementatie van je strategie. Zou je bijvoorbeeld een CO2-heffing moeten invoeren? Hoe ziet een duurzaam reisbeleid eruit? Hoe verlagen je branchegenoten hun emissies binnen de supply chain?

Met meer dan 15 jaar ervaring en 6.000 klanten kan ClimatePartner je helpen met inzichten en advies dat nodig is om de benodigde impact te maken. Wij bieden tevens praktische tools om ons transparante ClimatePartner gecertificeerd label zowel in supply chain als bij je klanten te introduceren.

Kom meer te weten over op wetenschap gebaseerde doelen via onze ClimatePartner Academy.