Corporate Sustainability Reporting Directive

Onze diensten voor de CSRD en ESRS

De introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) betekent dat de rapportage van niet-financiële informatie voor bedrijven verandert. Onze experts helpen u te voldoen aan uw openbaarmakingsvereisten en begeleiden u bij de overgang naar CSRD en ESRS.

Wat zijn de CSRD en ESRS?

De CSRD is een richtlijn van de Europese Unie die bedrijven verplicht te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. De CSRD zal van toepassing zijn op meer dan 49.000 bedrijven in de EU.

De ESRS zijn een reeks standaarden voor duurzaamheidsrapportage die worden ontwikkeld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ter ondersteuning van de implementatie van de CSRD. De ESRS bieden bedrijven een gemeenschappelijk kader voor de rapportage over hun duurzaamheidsprestaties, zodat investeerders en andere belanghebbenden de duurzaamheidsprestaties van bedrijven gemakkelijker kunnen vergelijken en beoordelen.

Onze Climate Action Insight gaat dieper in op de CSRD en hoe deze van invloed zal zijn op uw bedrijf.

Onze consultancy diensten

ClimatePartner biedt een scala aan adviesdiensten om bedrijven te helpen zich voor te bereiden op en te voldoen aan de CSRD en ESRS:

  • Training: We bieden gepersonaliseerde workshops om bedrijven een diepgaand overzicht te geven van de CSRD en ESRS. De sessies voorzien uw team van de kennis om door het complexe landschap van duurzaamheidsrapportage te navigeren.
  • Advies op maat:  We beoordelen de mate van volwassenheid van uw bedrijf op de weg naar duurzaamheid. Op basis van deze beoordeling bieden we individueel advies dat u in staat stelt te voldoen aan de specifieke openbaarmakingsvereisten van uw bedrijf en begeleiden we u door het ESRS.

Jullie transitie plan

ClimatePartner helpt u bij het opstellen van een strategie voor klimaatactie, het berekenen en beheren van uw uitstoot van broeikasgassen (BKG), het beoordelen van uw klimaatgerelateerde risico's en kansen, het stellen van wetenschappelijk onderbouwde doelen en het ontwikkelen van een routekaart voor het koolstofarm maken van uw bedrijf met vastgestelde KPI's. Het betrekken van uw leveranciers is een belangrijk element bij het realiseren van uw transitieplan.

Als toonaangevende leverancier van oplossingen voor klimaatactie en met meer dan 15 jaar ervaring in het helpen van bedrijven bij het meten, verminderen en mitigeren van hun emissies, bieden wij een breed scala aan diensten om een klimaattransitieplan te ontwikkelen en zo te voldoen aan de vereisten van ESRS E1: klimaatverandering.

  • Corporate carbon footprint: Wij helpen bedrijven bij het berekenen van hun corporate carbon footprint volgens erkende normen, zoals het Greenhouse Gas Protocol. Onze CO2-voetafdrukberekeningen omvatten scope 1, 2, and 3 emissions. Voor CSRD-rapportage wordt rekening gehouden met alle 15 scope 3 categories (as per the GHG Protocol). Dit geeft een uitgebreid beeld van de impact van uw bedrijf op het klimaat.
  • Decarbonisation roadmap: Samen met u stellen we een duidelijk en werkbaar plan op om uw CO2-uitstoot te verminderen. Dit stappenplan schetst de stappen en strategieën die nodig zijn om uw doelstellingen voor het koolstofarm maken van uw bedrijf te bereiken. Onze stappenplannen voor het koolstofarm maken van bedrijven zijn afgestemd op de specifieke omstandigheden van elk bedrijf, waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfstak, het bedrijfsmodel en de financiële middelen.
  • Science-based and net zero targets: Het vaststellen van  science-based targets zorgt ervoor dat uw inspanningen in lijn zijn met de meest recente klimaatwetenschap. Wij helpen u bij het vaststellen van ambitieuze maar haalbare near-term and net zero targets voor uw organisatie. 
  • Climate risks: Wij helpen bedrijven bij het beoordelen van hun klimaatrisico's, zowel fysieke risico's als overgangsrisico's, in overeenstemming met erkende standaarden, zoals de​​​​​​​ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Onze klimaatrisicobeoordelingen identificeren de risico's die het meest relevant zijn voor elk bedrijf en beoordelen de potentiële financiële en reputatiegevolgen van deze risico's.
  • Scope 3 management and supplier engagement: Het beheren en verminderen van scope 3 emissies is vaak een uitdaging, maar essentieel voor het behalen van uw klimaatdoelstellingen. Wij helpen bedrijven bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor scope 3 management en leveranciersbetrokkenheid om hun indirecte broeikasgasemissies te verminderen, die vaak het belangrijkste onderdeel vormen van hun totale CO2-voetafdruk. Met behulp van ons Network Platform, een cloud-gebaseerde softwareoplossing, krijgt u transparantie over de klimaatgegevens van uw leveranciers en kunt u hen ondersteunen bij hun reductietraject.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze consultancydiensten en hoe we je kunnen helpen om aan de CSRD- en ESRS-vereisten te voldoen.

Contact us