Corporate Carbon Footprint (CCF)

Corporate Carbon Footprint

Krijg inzicht in de CO2-uitstoot van jouw bedrijf

Neem contact op

Hoe kun je een Corporate Carbon Footprint berekenen?

Voor elk bedrijf dat zich voor het klimaat wil inzetten, is het startpunt hetzelfde: de berekening van de CO2-voetafdruk ofwel Corporate Carbon Footprint (CCF).

Die vormt de basis voor een koolstofbeheersplan — dat eenduidig inzicht biedt in de CO2-uitstoot van je organisatie, waar de hotspots van CO2 in het bedrijf te vinden zijn en welke doelstellingen je kunt formuleren om je klimaatimpact te verkleinen.  

Wij kunnen je helpen om de Scope 1, 2 en 3 CO2-emissies binnen het bedrijf te bepalen conform het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Deze worden als volgt gedefinieerd:  

 • Scope 1: bedrijfseigen emissies die rechtstreeks vrijkomen in de atmosfeer, bijvoorbeeld emissies van de verbranding in bedrijfseigen of door het bedrijf gebruikte ketels, ovens, voertuigen enz. 
 • Scope 2: hieronder valt de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van ingekochte elektriciteit die door het bedrijf wordt gebruikt 
 • Scope 3-emissies zijn een gevolg van bedrijfsactiviteiten. Het betreft dan uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen organisatie en waar ook geen directe invloed op kan worden uitgeoefend. Scope 3: daaronder vallen emissies die ontstaan langs de gehele waardeketen van het bedrijf, waaronder grondstoffen, logistieke activiteiten, zakenreizen en het woon-werkverkeer van medewerkers. Deze categorie vormt veelal een groot gedeelte van de totale CO2-voetafdruk van je onderneming 

Hoe je gegevens kunt verzamelen over elk van deze scope-categorieën staat duidelijk beschreven in de cloudgebaseerde softwaretool van ClimatePartner. Meld je aan bij de software, vul de gegevensvelden in en wij leiden je vervolgens door het gegevensverzamelingsproces.

Zodra de gegevensverzameling is voltooid, worden alle door jou opgegeven gegevens over de bedrijfsactiviteiten (bijv. kilometers die met een zakelijke auto zijn gereden) vertaald naar CO2-equivalenten. Via deze software krijg je inzicht in de diverse facetten van je bedrijf die jouw CO2-voetafdruk in real-time beïnvloeden. Het resultaat is een op jouw bedrijf toegesneden rapport met een uitsplitsing van jouw CO2-voetafdruk en informatie over de hotspots, zodat je de maatregelen op relevantie kunt prioriteren.

Wij zijn ervan overtuigd dat de koolstofboekhouding al snel net zo belangrijk zal worden als de financiële boekhouding – en als je al niet verplicht bent om jouw CO2-emissies op te geven, zal dat snel veranderen. Wat zo spannend is aan het bepalen van de CO2-voetafdruk van je onderneming is hoe deze resultaten kunnen worden gebruikt voor een ambitieuze klimaatactiestrategie. De bepaling van een CCF-referentiejaar is een voorwaarde voor de ontwikkeling van een klimaatactiestrategie, waarbij wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen (Science Based Targets) en een stappenplan naar netto nul worden gedefinieerd.  

In de loop van de tijd zul je een hoger nauwkeurigsheidsniveau bereiken voor je analyse van de CO2-voetafdruk. Met de diensten voor het achterhalen van de productvoetafdruk van ClimatePartner kun je de waardeketens van je producten diepgaand analyseren en een nauwkeurig beeld verkrijgen van de aan elk afzonderlijke product gerelateerde CO2-emissies. 

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij zullen je van uitgebreide informatie voorzien.

Neem contact met ons op

Wat zo geweldig is aan de bepaling van de CO2-afdruk van je onderneming is dat je de resultaten als springplank kunt gebruiken voor nog ambitieuzere klimaatacties: de ontwikkeling van een integraal en op maat gemaakte klimaatactie strategie bijvoorbeeld. Zodra je de basislijn kent en weet waar je staat, kunnen wij je helpen om doelstellingen voor de CO2-reductie op te stellen en een stappenplan te ontwikkelen naar netto nul.

In de loop van de tijd zul je een hoger nauwkeurigsheidsniveau bereiken voor je analyse van de CO2-voetafdruk. Met onze diensten voor het achterhalen van de productvoetafdruk kun je de waardeketens van je producten diepgaand analyseren en een nauwkeuriger beeld verkrijgen van de aan elk afzonderlijke product gerelateerde CO2-emissies. 

Wat kan ik verwachten van de berekening van mijn Corporate Carbon Footprint?

 • Inzicht in de impact van je bedrijf op de opwarming van de aarde
 • Een Carbon Footprint Report van een erkende derde partij waarmee je je CO2-voetafdruk  extern kunt rapporteren en publiceren
 • Referentiegegevens om de doelstellingen voor de CO2-reductie te definiëren (idealiter wetenschappelijk gefundeerd), te meten en te over de voortgang te rapporteren
 • Bepaling van emissiehotspots en waar je investeringen het grootste effect sorteren
 • Vermogen om onvermijdbare emissies te compenseren

Waarom zou ik voor ClimatePartner kiezen?

 • Meer dan 15 jaar ervaring in de samenwerking met ruim 5.000 klanten in branches van consumentengoederen en retail tot financiën, dienstverlening en productie.
 • Wij hebben een exclusieve database van duizenden emissiefactoren opgesteld, op basis van databases zoals Ecoinvent, DEFRA, Agribalyse, enz., evenals eigen gegevens
 • Onze aanpak biedt nauwkeurige en nuttige inzichten: nauwkeurigheid is van belang om de emissiereducties te evalueren en bij te houden. Daarom zullen wij een consumptiegebaseerde rapportage altijd verkiezen boven een op uitgaven gebaseerde rapportage. 
 • Onze methodologie is gebaseerd op het GHG Protocol en voldoet aan de ISO 14064/PAS 2060 standaarden

Wil je het met eigen ogen zien? Lees dan onze succesverhalen

Hoe kunnen wij jou helpen? 

Neem contact met ons op