Klimatneutralt företag

Klimatneutralt företag

Att konsekvent ta ansvar

Vad innebär det att vara ett klimatneutralt företag?

Alla företag orsakar koldioxidutsläpp, oavsett hur hållbart och effektivt de bedriver sin verksamhet. Klimatarbete innebär att man registrerar alla utsläpp för att sedan kontinuerligt minska och undvika dem. Företag som arbetar konsekvent kompenserar för resterande utsläpp genom att stödja ett klimatprojekt. På så sätt kan företag bli klimatneutrala.

74 procent av svenska konsumenter tycker att hållbarhet är ett viktigt kriterium när de köper en vara/produkt, enligt den senaste undersökningen "Sustainable Brand Index" från 2021 genomförd av Sustainable Brand Index, Europas största oberoende varumärkesstudie om hållbarhet. Befolkningens medvetenhet om klimatet ökar och många anser att företagen har ett stort ansvar.

Hur kan ditt företag bli klimatneutralt?

Beräkna utsläppen

Grunden för engagemanget är alltid klimatrapporten. Där redovisas alla utsläpp som orsakas av till exempel:

  • Uppvärmning
  • El
  • Affärsresor
  • Pendling
  • Förbrukning av trycksaker
  • ... och andra faktorer.

Uppgifterna förs in i vår molnbaserade programvara. Den kan kartlägga komplexa företagsstrukturer, till exempel flera produktionsplatser i olika länder. Vi har sedan 2006 arbetat med otaliga kundprojekt inom olika branscher – våra kundrådgivare hjälper gärna till.

Minska och undvika utsläpp

Med hjälp av klimatrapporten kan man se vilka växthusgasutsläpp som kan minskas och vilka som kan undvikas på lång sikt. Några exempel: Omställning till grön el, videokonferenser i stället för affärsresor, tåg i stället för inrikesflyg, etc.

Kompensera utsläppen

Alla resterande utsläpp kompenseras genom ett klimatprojekt. Alla projekt i vår portfölj är certifierade enligt internationella standarder. Vi hjälper gärna företag att välja ett projekt som passar just dem och deras kommunikationsstrategi. Detta gör företaget klimatneutralt och ger företaget märkningen ”klimatneutral”.

Vi tillhandshåller också pr-material för att kommunicera om företagets klimatneutralitet.

 

Behöver ni råd eller mer information? Skriv eller ring till oss!