Fastställ reduktionsmål

Fastställ reduktionsmål

Det andra steget i er klimatresa

Hur ger vi råd om reduktionsåtgärder? 

För att bli klimatneutrala behöver företag en tydlig klimatstrategi. En del av detta är att undvika och minska koldioxidutsläpp – och att kompensera resterande utsläpp genom klimatprojekt.

Den totala koldioxidkoncentrationen i atmosfären avgör hur stor växthuseffekten blir. Målet är därför att minska koldioxidutsläppen så mycket som möjligt. Företag kan med fördel sätta upp tydliga mål för hur mycket de ska minska sina utsläpp samt planera och genomföra lämpliga åtgärder för att ta sig dit. Vi rekommenderar att dessa mål är vetenskapligt grundade och baserade på exempelvis riktlinjerna i Science Based Target Initiative (SBTi) och en nettonollstrategi.

ClimatePartner hjälper företag att genomföra sin klimatstrategi och att minska utsläppen ända ner i leverantörskedjan. Vi analyserar företagets klimatavtryck och genom workshops utarbetar vi sen en plan för att genomföra utsläppsminskningarna, och därefter hjälper vi till att följa upp resultaten. Vi rekommenderar  företagen att uppdatera sitt klimatavtryck regelbundet för att kunna följa upp utvecklingen. Dessutom stöder vi företag i utvecklingen, valideringen och genomförandet av en klimatstrategi i linje med Science Based Targets och nettonollmål. Vårt team som arbetar med gröna energitjänster hjälper företag att handla upp energi för deras anläggningar, från förnybara källor över hela världen.

Vi talar samma språk: Branschspecifik rådgivning

ClimatePartner har under årens lopp byggt upp specialiserade avdelningar för olika sektorer. Vi har erfarenhet från olika branscher och specifik kunskap om utsläppsminskningar inom just era områden. Våra branschteam bidrar med sin kunskap för att utveckla klimatstrategier och kan visa företag hur de kan delta i klimatarbetet.

Dessutom delar ClimatePartner med sig av sin kunskap inom temat klimatarbete, till exempel genom online workshops i ClimatePartner Academy. Här delar vi med oss av våra erfarenheter för att öka medvetenheten om klimatförändringarna bland företag och deras personal.

Har du frågor och vill prata med oss? Kontakta oss gärna.