Klimatberäkning för företag (CCF)

Företagets klimatavtryck (CCF)

Beräkning av ett företags klimatavtryck

Kontakta oss

Hur vi hjälper företag att upprätta en klimatrapport

Utgångspunkten för klimatarbetet är normalt sett en beräkning av företagets klimatavtryck (CCF). Beräkningen ger er en översikt över var koldioxidutsläppen sker och hur stora de är. Detta utgör ett underlag för att sätta upp mål för utsläppsminskningar. För att förändra något måste man först kunna mäta det.

Först hjälper ClimatePartner till att bestämma vad som ska tas med i beräkningen – detta beror på företagets speficika bransch och mål. Enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är klimatavtryck indelade i så kallade "scopes":

 • Scope 1 omfattar direkta utsläpp, t.ex. i samband med ett företags fordonspark.
 • Scope 2 täcker indirekta utsläpp, t.ex. från elförbrukningen i en byggnad.
 • Scope 3 omfattar ett flertal indirekta utsläpp som uppstår längs hela värdekedjan, t.ex. råvaror, logistik, affärsresor och personalresor

I nästa steg samlas all information in genom vårt molnbaserade mjukvaruverktyg. Verktyget räknar automatiskt om aktivitetsuppgifter (t.ex. hur många kilometer en bil har kört) till koldioxidekvivalenter. Här kan man i realtid se hur företagets koldioxidavtryck är sammansatt och hur enskilda områden bidrar. Samtidigt tar vi nitäven fram en rapport med initiala rekommendationer.

Företagets koldioxidavtryck ligger till grund för att utveckla en helhetlig och skräddarsydd klimatstrategi. ClimatePartner kan också hjälpa till att sätta upp mål för utsläppsminskningar och att ta fram en plan för att nå nettonollmålet. Man kan också välja att komplettera analysen med enskilda produkters klimatavtryck.

Vad kan man förvänta sig av en klimatberäkning företag?

 • En helhetsbild av företagets bidrag till den globala uppvärmningen.
 • En analys av företagets koldioxidavtryck som kan kommuniceras internt och externt.
 • Grundläggande information för att sätta upp mål för utsläppsminskningar (idealiskt sett med grund i Science Based Targets), uppföljningar och rapporter.
 • Identifiering av vilka verksamheter i företaget som orsakar mest utsläpp och var insatserna kan få störst effekt.
 • Möjlighet till kompensation av resterande utsläpp

Varför ClimatePartner?

 • ClimatePartner grundades 2006 och har mångårig erfarenhet av kunder inom allt från snabba konsumentvaror till detaljhandel, trycksaker, förpackning och produktion. Läs mer
 • Vi har över 10 000 emissionsfaktorer i vår databas samt tillgång till Ecoinvent, GEMIS och en egen LCI-databas.
 • Vi har ett pragmatiskt förhållningssätt som ger snabba och kostnadseffektiva resultat.
 • Våra metoder följer GHG-protokollet samt ISO- och PAS-standarder.

Hur kan vi hjälpa dig? Skriv till oss så pratar vi vidare.

Kontakta oss

ClimatePartners onlineverktyg för insamling av ett företags utsläppdata
Beräkning av utsläpp enligt scope 1 till 3
Beräkning av utsläpp efter källa