Transparent kommunikation

Transparent kommunikation

Det femte steget i er klimatresa

 

Kontakta oss


Kommunicera kring klimatarbetesresan 

ClimatePartner hjälper organisationer att kommunicera med en rad olika intressenter: alltifrån rapportering till investerare till pressmeddelanden och konsumentmeddelanden på förpackningar. ClimatePartner ger företag förmågan att tala öppet och trovärdigt om de åtgärder de vidtar för att mäta, minska och kompensera för sina utsläpp.  

ClimatePartners team finns här för att hjälpa dig att använda rätt terminologi, följa lokala bestämmelser och effektivt styrka dina klimatpåståenden och åtaganden – för att undvika greenwashing. 

ClimatePartner ger dig en rad olika marknadsföringsmaterial som du kan använda i företagets alla marknadsföringskanaler och sociala medier. Med hjälp av ClimatePartners textmallar, bilder och marknadsföringspaket kan du tala om ert klimatarbete med ärlighet och auktoritet. 

Vikten av öppenhet och trovärdighet 

Öppenhet har varit kärnan i ClimatePartners företagsetik ända sedan det grundades. Därför tilldelar ClimatePartner varje företag ett unikt spårnings-ID tillsammans med en specifik webbsida. På så sätt kan dina kunder och team få insikt i företagets klimatåtgärder. Din särskilda webbsida innehåller information om företagets totala utsläpp, klimatåtgärdsstrategi, genomförda minskningsåtgärder och eventuella bidrag till klimatprojekt. 

ClimatePartner tillhandahåller även en märkning som kan användas på produkter eller företag, samt nedladdningsbara certifikat för att redovisa era klimatåtgärder för investerare, kollegor och kunder.

Hur kan vi hjälpa dig?