Minska 

Sätt upp ambitiösa minskningsmål och genomför minskningsåtgärder för att få ner företagets koldioxidutsläpp

Kontakta oss

Sätt upp ambitiösa minskningsmål 

Om vi vill undvika kritiska förändringar i vår biosfär måste vi hålla den globala uppvärmningen under 1,5 °C. För att vi ska lyckas med det måste företag runt om i världen delta i kampen genom att vidta ambitiösa klimatåtgärder för att dämpa (och i viss mån reparera) den skada som människan har orsakat.  

Minskningsmål är en del av en bredare klimatstrategi. En helhetsstrategi definierar företagets vision och mål för klimatåtgärder, hur dessa åtaganden är förankrade i företaget, minskningsmålen på kort, medellång och lång sikt samt en färdplan för hur dessa kan uppnås. På ClimatePartner erbjuder vi tre huvudsakliga tjänster som stöds av ClimatePartners kunniga konsulter: 

  • Klimatåtgärdsstrategi: Interaktiva workshops som bidrar till att få ledningsgruppen engagerad medan en klimatåtgärdsstrategi tas fram för att påskynda företagets klimatarbete. De är till oerhört stor hjälp för personer som befinner sig i början av sin hållbarhetsresa. 
  • Vetenskapligt baserade mål: Med alltifrån introduktionsworkshops till skräddarsytt stöd i hela processen för att sätta upp och validera vetenskapligt baserade mål enligt Science Based Targets Initiative (SBTi) kan vi hjälpa dina interna intressenter att förstå komplex information. Våra verktyg för scenarioanalys och branschexperter ser till att företagets mål är trovärdiga och ambitiösa. 
  • Färdplaner för nettonollutsläpp: Med hjälp av lättanvända verktyg och workshops stöttar vi kunderna i att utforma färdplaner för nettonollutsläpp som klarar av extern granskning. Vi följer Net Zero Standarden som är utvecklad av SBTi och har byggt upp resurser även för små och medelstora företag.  

Utöver strategiarbete erbjuder vi också mycket praktiska och skalbara minskningslösningar: 

  • Nätverksplattform: En molnbaserad och helt transparent lösning för att engagera hela din leverantörskedja, visa leverantörernas mognadsnivå inom klimatåtgärder, övervaka deras utveckling över tid, samla in klimatrelaterade data och stödja leverantörerna med datadrivna individuella färdplaner för klimatåtgärder och tillgång till utbildningar, rekommendationer och kollegialt lärande.
  • School of Sustainability: En utbildningsplattform på nätet som engagerar och utbildar företagets medarbetare om alla relevanta aspekter av hållbarhet genom personanpassade och interaktiva utbildningsresor. Den kombinerar interaktiva nätbaserade kurser, kompletterande läromaterial, live-webbseminarier samt möjligheten att helt anpassa innehållet i utbildningarna efter individuella behov. 
  • Tjänster för grön energi: Dessa tjänster kan hjälpa dig att minska eller eliminera utsläpp som omfattas av Scope 2, genom att ge stöd i komplex anskaffning av certifikat för förnybar energi från hela världen. 

Varför ska jag välja ClimatePartner? 

  • ClimatePartner har över 15 års erfarenhet och har arbetat med över 5 000 kunder inom en mängd branscher. Det gör att vi kan bidra med bästa praxis och råd om reduktionsåtgärders genomförbarhet. 
  • ClimatePartner har ett brett utbud av tjänster och lösningar som skapar flexibilitet när det gäller att uppfylla kundernas specifika behov av att reducera sina koldioxidutsläpp. 
  • ClimatePartners innovativa och passionerat engagerade team finns här för att uppmuntra och utmana när det behövs. 
  • ClimatePartners stora nätverk av leverantörer och samarbetspartners – varav många erbjuder lösningar med lägre koldioxidutsläpp – innebär att ClimatePartner kan bidra med direkta åtgärder. Det gör ClimatePartner till en praktisk partner på din resa mot reducerade koldioxidutsläpp.  

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss