Wat is de levenscyclus van
een CO2-compensatieproject? 

Wat is de levenscyclus van een CO2-compensatieproject? 

 

Projectplanningsfase (1-3)  

Een CO2-compensatieproject heeft een vastomlijnde levenscyclus. In de eerste twee stappen beoordeelt de projectontwikkelaar de algemene haalbaarheid van het project, het projectontwerp en de financiering. Hierna wordt het zogenoemde Project Design Document (PDD) opgesteld dat alle basisgegevens over het project bevat, zoals de projectdoelstelling, de locatie, wanneer het project wordt geïmplementeerd en de duur van het project. 

Validatie (4)  

In de volgende stop worden het PDD en de hierin opgenomen informatie gevalideerd via onafhankelijke audits. Deze geaccrediteerde, neutrale auditors moeten zijn goedgekeurd door het register van de standaard als een zogenoemde Validation and Verification Body (VVB). Voorbeelden zijn TÜV Nord/Süd, S&A Carbon LLC. of SCS Global Services.  

Registratie (5)  

Na een succesvolle validatie kan het project bij de standaard worden geregistreerd, zoals de Verified Carbon Standard of de Gold Standard.  

Meer informatie over projectstandaarden.

Monitoring (6)  

Nadat het project is geregistreerd, begint de monitoringfase. In deze fase monitoren en documenteren de projectontwikkelaars de gegevens van de projectactiviteiten en voortgang. De duur van de monitoringfase verschilt van project tot project. Deze fase kan twee jaar duren, maar een documentatie van vijf of zeven jaar is ook mogelijk. 

Verificatie (7) 

Aan het einde van elke monitoringfase controleert en beoordeelt een VVB of de waarden en projectactiviteiten die in het monitoringrapport vermeld staan correct zijn en verifieert deze. 

Uitgifte van CO2-certificaten (8)  

De emissiereducties die in de verificatie (7) zijn geverifieerd, kunnen na een succesvolle verificatie worden uitgegeven als CO2-certificaten. 

De stappen van de monitoring, projectverificatie en uitgifte van CO2-certificaten worden regelmatig herhaald en kunnen zodoende als een cyclus worden beschouwd. 

Annulering van CO2-certificaten (9)  

Zodra een certificaat is verkocht, moet het worden geannuleerd. Dit proces wordt ook in registers vastgelegd. Als een compensatie via ClimatePartner wordt geboekt, wordt de annulering in het register uitgevoerd via door TÜV Austria goedgekeurde tools. De annulering in het register zorgt ervoor dat elk certificaat slechts één keer kan worden gebruikt, aangezien het niet achteraf kan worden verkocht, en zo dus niet dubbel kan worden geteld.