De overgang naar ClimatePartner gecertificeerd

De overgang naar ClimatePartner gecertificeerd

april 20, 2023

"Sinds de oprichting van ClimatePartner in 2006 hebben wij onze oplossingen voortdurend ontwikkeld om aan steeds hogere eisen te voldoen - in de eerste plaats aan onze eigen eisen, maar ook aan die van buitenaf. We hebben ons aangepast aan nieuwe wetenschappelijke bevindingen, internationale verdragen en de groeiende verwachtingen van een steeds kritischer publiek. Altijd met het doel om onze klanten in staat te stellen een voortrekkersrol te spelen op het gebied van klimaatbescherming. Met ClimatePartner certificering bereiken we een nieuwe mijlpaal." - Moritz Lehmkuhl 

In de afgelopen 18 jaar hebben we samen met onze klanten veel bereikt: van lokale veranderingen in productieprocessen tot betere toegang tot schoon drinkwater, elektriciteit, onderwijs, gezondheidszorg en bescherming van de biodiversiteit in enkele van de meest arme landen ter wereld. Maar we moeten méér doen. 

Om bedrijven te helpen effectieve klimaatmaatregelen te blijven nemen, hebben wij onze oplossingen verder ontwikkeld. Met het het ClimatePartner gecertificeerd label leggen wij de basis voor een nieuw niveau in klimaatactie: met bindende vaststelling en uitvoering van reductiedoelstellingen en het transparant maken van bereikte reducties.

 

Waarom zijn de 5 stappen in klimaatactie zo belangrijk? 

Het principe van het berekenen, verminderen en compenseren van de CO2-uitstoot heeft altijd centraal gestaan in onze oplossingen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de juiste aanpak is en hebben hieruit vijf stappen in klimaatactie voor bedrijven afgeleid: CO2-voetafdruk(ken) berekenen, reductiedoelstellingen stellen, reductiemaatregelen implementeren, financieren van klimaatprojecten en transparant communiceren. Met ClimatePartner certificering zorgen wij ervoor dat bedrijven in alle vijf stappen hun verantwoordelijkheid nemen en transparant maken wat zij bij elke stap hebben bereikt. 

 

Wat gebeurt er met de benaming 'klimaatneutraal'?

Er is momenteel geen duidelijke juridisch bindende regelgeving over hoe om te gaan met uitspraken over klimaatneutraliteit. Het in 2019 gelanceerde project ISO-norm 14068 wil internationaal geldende eisen en principes definiëren die moeten worden aangetoond bij het gebruik van de term "klimaatneutraliteit". Het project heeft de reguliere termijn van drie jaar al overschreden en de publicatie van de resultaten is herhaaldelijk uitgesteld - laatstelijk tot 2024. Bindende definities en regels voor klimaatneutraliteit zullen dus blijven ontbreken.

 

Kritiek van NGO's 

Terwijl consumentenorganisaties de term "klimaatneutraal" als misleidend bekritiseren, raden internationale niet-gouvernementele organisaties (NGO's) het gebruik ervan al af en investeren zij veel in de communicatie van hun standpunt. 

In dit verband zien wij nu af van het gebruik van de term "klimaatneutraal".

 

Waarom zou ik als bedrijf kiezen voor het ClimatePartner certificaat?

De gevolgen van de klimaatcrisis zijn overal voelbaar. Om de opwarming van de aarde te stoppen, is er geen andere manier: bedrijven moeten hun CO2-uitstoot verminderen en compenseren.  

Onze vijf stappen zorgen ervoor dat jouw bedrijf een ambitieuze klimaatstrategie implementeert. Met ClimatePartner certificering kun je de inzet van jouw bedrijf voor klimaatbescherming zichtbaar maken en transparant en begrijpelijk communiceren naar je klanten.  

Neem contact met ons op en begin nu met jouw klimaatactiestrategie!

Nu starten.