Statement over mediaberichtgeving rondom gecertificeerde bosbeschermingsprojecten

Statement over mediaberichtgeving rondom gecertificeerde bosbeschermingsprojecten

februari 6, 2023

Statement over mediaberichtgeving

Een onderzoek van twee internationale kranten verwijt VERRA ('s werelds toonaangevende norm voor klimaatactie en duurzame ontwikkeling) dat gecertificeerde bosbeschermingsprojecten geen uitstoot zouden besparen die in lijn zijn met de afgegeven certificaten. De redactie plaatst dus vraagtekens bij de methodologie van de basisberekening. VERRA verwerpt deze beschuldigingen duidelijk.

Bosbeschermingsprojecten zijn een onmisbaar onderdeel als het gaat om klimaatbescherming en het behalen van de 1,5 graden doelstelling van het Parijskkoord. Bossen behoren tot de belangrijkste CO2-reservoirs op aarde en absorberen ongeveer een derde van de CO2-uitstoot die jaarlijks door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt. Ze dragen ook bij aan de biodiversiteit en vormen de levensbasis voor alle mensen. 

De aantoonbare bijdrage aan emissiereductie van de bosbeschermingsprojecten in onze portefolio is voor ons onmisbaar.Het is van cruciaal belang dat klimaatbeschermingsprojecten van hoge kwaliteit en transparant zijn, door onafhankelijke instellingen worden gecontroleerd en een aanvulling vormen op aanvullende CO2-reductiestrategieën. 

We volgen de aantijgingen tegen de Verra REDD+ methode op de voet en hebben Verra opgeroepen om uitgebreide opheldering te verschaffen en een verklaring hierover uit te geven.

Wij hebben ook een interne task force opgericht om de in de artikelen genoemde studies te analyseren. Los hiervan beoordelen we voortdurend alle REDD+ projecten die we in onze portefolio hebben.

In de twee gepubliceerde studies zijn in totaal 40 REDD+-projecten onderzocht, waarvan 11 van ClimatePartner. De resultaten van deze twee studies verschillen: één studie komt tot een kritische conclusie, terwijl de meer recente studie uit 2022 tot een algemeen positieve beoordeling van bosbehoudsprojecten komt. Alle REDD+ projecten uit deze studie, ook die van ClimatePartner, krijgen een positieve algemene beoordeling.

Alleen al deze verschillende resultaten geven aan dat er een permanente wetenschappelijke discussie nodig is om de methoden regelmatig verder te verbeteren. Ons doel moet zijn dat we er allemaal aan bijdragen dat de vrijwillige markt voor CO2-emissiereducties zo effectief mogelijk werkt en dat we deze waar nodig verbeteren door verschillende wetenschappelijke bevindingen, methoden en technologieën te verzamelen en uitgebreid te analyseren.

Met als gemeenschappelijk doel een aantoonbare doeltreffendheid in klimaatbescherming en een belangrijke bijdrage in de strijd tegen ontbossing.

Veelgestelde vragen

Wat is het standpunt van ClimatePartner over de beweringen in de rapportage?

We zijn verbijsterd over de aantijgingen en hebben deze onmiddellijk onderzocht. Naast de volledige opheldering die we van Verra hebben gevraagd, zijn we ook zelf een onderzoek gestart om meer inzichten en feiten te verkrijgen.

Wat is überhaupt het nut van bosbeschermingsprojecten?

Bosbeschermingsprojecten leveren een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Parijsakkoord. Voorwaarde is een verifieerbare bijdrage aan de vermindering van CO2-emissies. Naast normen als VERRA bevestigen ook onafhankelijke auditors als TÜV Nord Cert, S&A Carbon of Carbon Check dit in het proces tot nu toe. De beschuldigingen wegen zwaar en daarom is het voor ons zo belangrijk dat ze door alle betrokken partijen grondig en uitvoerig worden onderzocht.

Wat betekent dit voor bedrijven die een VERRA-bosbeschermingsproject steunen?

We willen de tijd nemen om alle beschuldigingen volledig te onderzoeken. Daarom hebben wij VERRA onmiddellijk verzocht een gedetailleerd standpunt in te nemen over de aantijgingen en te zorgen voor volledige opheldering. Tegelijkertijd hebben wij een interne task force opgericht die de in het artikel genoemde studies analyseren en de in de studies genoemde projecten intern onderzoeken. Bovendien zijn wij van plan deze studies door een onafhankelijke instantie te laten evalueren om daaruit eventuele noodzakelijke stappen voor ClimatePartner af te leiden.