Een label voor transparantie van klimaatneutrale producten, diensten en bedrijven

Ons label bevestigt dat alle CO2-emissies zijn gemeten en waar mogelijk gereduceerd, en dat onvermijdbare CO2 -emissies worden gecompenseerd via erkende, gecertificeerde CO2-compensatieprojecten. 

Ons label ‘Klimaatneutraal’ staat voor transparantie en traceerbaarheid van klimaatactie. Het compensatieproces  dat het label certificeert, wordt jaarlijks geverifieerd door TÜV Oostenrijk, een internationaal erkend expert op het gebied van milieu-audits. Het label is op dit moment beschikbaar in 30 talen en 60 landen.

label-1

Het ClimatePartner-label

Ons label garandeert transparantie en traceerbaarheid van klimaatacties.

label-2

Het logo

Het logo laat een aardbol zien met een atmosfeer die wordt beschermd door onze initialen, CP. Het staat voor klimaatactie.

label-3

CO2-neutraal

Door middel van dit label certificeert ClimatePartner dat de CO2-voetafdruk van een product voortdurend wordt berekend, gereduceerd en gecompenseerd.

label-4

De categorie

De categorie omschrijft waar de status klimaatneutraal naar verwijst. Gaat het om de verpakking of het product zelf? Hierdoor wordt de informatie transparant en helder.

label-5

ID-nummer en tracking-URL

Iedere CO2-compensatie krijgt een uniek ID-nummer. Dit nummer en de daarmee verbonden URL kunnen worden gebruikt om meer te weten te komen over de met de onderneming of het product verbonden CO2-emissies , de getroffen maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren en het ondersteunde CO2-compensatieproject.

label-6

Optioneel: QR-code

De QR-code verwijst naar de tracking-URL, waarmee consumenten op een eenvoudige manier kunnen uitzoeken wat er achter de claim zit.

71% van onze klanten hecht aan ons label als oriëntatiehulp voor consumenten.

Bron: ClimatePartner Survey, 2020

Criteria voor het verkrijgen van ons label

Een nauwkeurige berekening van de emissies is de eerste vereiste voor CO-neutrale producten, bedrijven en diensten. ClimatePartner heeft duidelijk vastgelegd welke gebieden en emissies in deze berekening moeten worden opgenomen. De uitstoot van het product, de dienst of de onderneming moet vervolgens worden gecompenseerd om het ClimatePartner label ‘Klimaatneutraal’ te verkrijgen. Deze definitie is gebaseerd op de Britse norm voor CO-neutraliteit PAS 2060 en het Greenhouse Gas Protocol voor emissieboekhouding. Deze processen staan beschreven in het ClimatePartner Protocol, dat wij hanteren als onze kwaliteitsrichtlijn voor klimaatneutrale bedrijven, producten en diensten. 

De criteria voor het ClimatePartner-label verschillen, afhankelijk van of het gaat om een onderneming, product of dienst, zoals een evenement.

Klimaatneutraal bedrijf

 • Emissies worden geregistreerd en gerapporteerd op basis van de GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.
 • De minimale vereisten zijn:
  • Registratie en compensatie van alle scope 1 emissies
  • Registratie en compensatie van alle scope 2 emissies
  • Registratie en compensatie van de volgende scope 3 emissies
   • Woon-werkverkeer
   • Zakenreizen
   • Upstream stroomverbruik
   • Upstream verwarming/koeling
   • Upstream vloot
 • Onvermijdbare CO2 -emissies worden gecompenseerd via erkende CO2-compensatieprojecten die gecertificeerd zijn volgens de hoogste normen, zoals Gold Standard of Verified Carbon Standard.
 • Het proces dat het label bevestigt, wordt gecertificeerd door TÜV Oostenrijk.
Label klimaatneutraal bedrijf

Klimaatneutraal product

 • Emissies worden gerapporteerd op basis van de GHG Protocol Product Life Cycle Standard.
 • De minimale vereisten zijn:
  • Alle cradle-to-customer-emissies worden gerapporteerd en gecompenseerd.
  • Alle end-of-life-emissies worden gerapporteerd en gecompenseerd.
 • Onvermijdbare CO2-emissies worden gecompenseerd via erkende CO2-compensatieprojecten die zijn gecertificeerd volgens de hoogste normen.
label klimaatneutraal product

Transparantie in communicatie over emissies

Het label ‘Klimaatneutraal’ moet binnen de juiste context worden gecommuniceerd. Aanvullende beschrijvingen maken geen deel uit van het label.

Het unieke ID-nummer op het label creëert transparantie over de CO2 -emissies en de levenscyclus van het product en dus de basis voor reducties. Bedrijven die adverteren met  klimaatneutraliteit  hebben zelf de verantwoordelijkheid om voortdurend en effectief het klimaat te beschermen. 

Om een holistische strategie voor klimaatbescherming te garanderen moet de compensatie van resterende onvermijdelijke CO2-emissies via gecertificeerde, internationale klimaatprojecten primair worden ingezet als aanvulling op de daadwerkelijke emissiereductie. Daarom moeten ook de mogelijkheden van ID-tracking worden benut waarbij reductie- en overige klimaatmaatregelen worden gepresenteerd.

79% van de consumenten passen hun koopvoorkeur aan met het oog op duurzaamheid.

Bron: Capgemini Research Institute, 2020

ID-tracking uitgelegd

Scan de QR-code op het label of voer het ID-nummer in op onze website. Je komt nu op de ID-tracking-pagina en ziet alle relevante informatie over de CO-compensatie van het product, de onderneming of de dienst. Daarnaast krijg je informatie over de ondersteunde klimaatprojecten, inclusief foto’s en video’s (indien beschikbaar).

Label Klimaatneutraal uitgelegd

40% van de consumenten denkt dat fabrikanten de grootste invloed hebben om milieuschade te beperken.

Bron: GfK, 2019

little steps klimaneutral
faber castell klimaneutral
i+m klimaneutral
wasser klimaneutral

Neem contact op om te starten met klimaatactie. Contact