UNSER LAND

Regionaal, duurzaam en klimaatneutraal

UNSER LAND

UNSER LAND

UNSER LAND bestaat uit tien solidariteitsgemeenschappen en een marketingbedrijf. Het netwerk bestrijkt München, de omliggende districten en Augsburg. Onder het motto "Omdat thuis ons verbindt" wil het de consument bewust maken van de onderlinge samenhang van regionale kringlopen en voedsel op een regionale en duurzame manier op de markt brengen. Na meer dan 20 jaar succes zijn de 100 voedselproducten, die allemaal volgens sociale, ecologische en economische normen worden geproduceerd, op ongeveer 800 markten verkrijgbaar.

Sinds een paar jaar verpakken de producenten van UNSER LAND hun eieren in klimaatneutrale eierdoosjes. Nu heeft het netwerk zijn verbintenis aanzienlijk uitgebreid: Alle CO2 emissies van de administratieve site en de magazijnen werden geregistreerd en zo veel mogelijk beperkt. UNSER LAND is op veel gebieden al zeer klimaatvriendelijk: het verwarmingssysteem wordt aangedreven door houtpellets en het eigen fotovoltaïsche systeem van het bedrijf wekt elektriciteit op. Het grootste deel van de daarnaast benodigde elektriciteit is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Het merk UNSER LAND is regionaal georiënteerd, de produkten worden alleen over korte afstanden in 11 provincies van het netwerk vervoerd.

Alle andere emissies zijn in eerste instantie onvermijdelijk, UNSER LAND compenseert ze daarom en heeft daarvoor een CO2 compensatie project in Zimbabwe uitgekozen. Dit project is ook sterk gericht op de landbouw: Noord-Zimbabwe wordt gekenmerkt door droogte en armoede. De bevolking groeit, en elk jaar wordt bijna 3 procent van het bosgebied gekapt. Dit project beschermt het bos met duurzame teelt. Bovendien bevordert het de landbouw en creëert het mogelijkheden voor inkomen en bevoorrading, bijvoorbeeld via groentetuinen, kleine bedrijfjes en scholing. Bovendien compenseert UNSER LAND de uitstoot voor de melkpakken met een drinkwaterproject in Madagaskar.
 

"ClimatePartner heeft ons zeer goed ondersteund op onze weg naar klimaatneutraliteit. Wij zijn met name dank verschuldigd aan Isabell Oster, die ons steeds met raad en daad terzijde stond. Heel erg bedankt!"

Steffen Wilhelm
Algemeen Directeur
UNSER LAND GmbH