Vooruitblik 2023

De druk in 2023 om de doelstellingen van het Parijsakkoord te halen ligt hoog. 2022 heeft ons laten zien dat er historische veranderingen mogelijk zijn, zoals de overeenkomst over een compensatiefonds voor klimaatschade tijdens COP27. Echter, is er tot nu toe nog niet genoeg bereikt. De aanhoudende oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen en de aanhoudende markteffecten van Covid-19 brengen bedrijven in een zeer uitdagende situatie. Velen vragen zich nu af waaraan ze het komende jaar prioriteit moeten geven. 

In dit artikel geven we een vooruitblik op belangrijke onderwerpen voor bedrijven in 2023. Ook hebben we aanbevelingen voor hoe bedrijven met de uitdagingen kunnen omgaan. Hieruit komen de volgende inzichten naar voren: 

 

  • We hebben sterke samenwerkingsverbanden nodig voor klimaatmaatregelen

  • Uitstel van klimaatmaatregelen leidt tot meer druk

  • Transparantie schept vertrouwen en zekerheid 

2023 wordt een jaar van uitvoering en vernieuwing. Veel bedrijven hebben al de belangrijke stap gezet om wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen vast te stellen. Nu moeten deze doelstellingen ook worden uitgevoerd. Daarnaast moeten bedrijven hun blik verruimen buiten hun waardeketen om te leren van andere bedrijven en relevante samenwerkingen aan te gaan. We focussen op zes onderwerpen die interessant zijn voor een stappenplan voor klimaatactie van bedrijven in 2023.  

Nr. 1: Klimaatactie vereist gecoördineerde inspanning 

Om de doelstelling van 1,5 °C te halen, hebben we sterke samenwerkingen voor klimaatactie nodig tussen regeringen, regio's en bedrijven. Bedrijven kunnen hiertoe bijdragen door samen te werken met partners binnen en buiten hun waardeketen.  

Voorbeeld van industriële samenwerking

 

Bron: VDI Zentrum Ressourceneffizienz

 

Nr. 2: Toezeggingen om tot net zero te komen moeten worden nagekomen

Stappen zetten om te komen tot net zero toezeggingen is nog steeds een dringende prioriteit, ondanks de huidige mondiale situatie. Bedrijven staan voor veel uitdagingen, maar door belangrijke investeringen in de richting van net zero uit te stellen, komen zij in een later stadium nog meer onder druk te staan. 

 

Nr. 3: Grotere druk op de land- en bosbouw en andere vormen van landgebruik  

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft erop gewezen dat de land- en bosbouw en andere vormen van landgebruik verantwoordelijk zijn voor een relatief groot deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Om dit probleem aan te pakken, ontwikkelen het Greenhouse Gas Protocol  en het Science Based Target Initiative (SBTi) elk ambitieuze richtlijnen over de wijze waarop broeikasgasemissies en -verwijdering kunnen worden berekend en hoe op wetenschap gebaseerde doelen in deze sector kunnen worden vastgesteld.   

 

Nr. 4: CO2-compensatie blijkt een essentieel aspect van klimaatactie  

CO2-compensatie zal ook in de toekomst noodzakelijk blijven, aangezien het nooit mogelijk zal zijn om alle door een bedrijf veroorzaakte emissies te elimineren. De belangrijke stap is om alleen de emissies te compenseren die overblijven na de vermindering van Scope 1-, 2- en 3-emissies. Verder is transparante communicatie cruciaal voor alle initiatieven op het gebied van klimaatactie, met name compensatie. 

 

Nr. 5: Generatie Z stimuleert klimaatbereidheid van bedrijven 

Generatie Z is bijzonder bezorgd over klimaatverandering. Het is al zichtbaar in hun eisen aan bedrijven om verantwoordelijk te handelen. Maar daar blijft het niet bij: Generatie Z heeft ook invloed op oudere generaties. Bedrijven doen er goed aan te luisteren naar jongeren om relevant te blijven. 

 

Nr. 6: Transparantie over klimaatmaatregelen is cruciaal

Bedrijven zullen aan vertrouwen en zekerheid winnen als zij hun klimaatstrategie en -maatregelen op transparante wijze communiceren. Niet alleen consumenten eisen transparante communicatie, maar ook investeerders en banken moeten er zeker van zijn dat bedrijven hun klimaatgerelateerde risico's begrijpen en deze openlijk rapporteren. 

 

Wil je meer weten over deze onderwerpen, neem dan vandaag nog contact met ons op.