Stop de toevloed van plastic

Klimaatbescherming met schone oceanen

Klimaatbescherming met plasticvrije oceanen

Elk jaar belandt meer dan 8 miljoen ton plastic afval in de oceaan - elke minuut een kiepwagen. Tegen 2050 zal er meer plastic dan vis in de zee zitten.

Vooral in ontwikkelingslanden worden enorme hoeveelheden plastic afval geproduceerd door verpakkingen en als gevolg van een gebrekkige afvalverwijderingsinfrastructuur. Dit afval verzamelt zich op het land en komt via rivieren en door de wind zeer snel in zee terecht.

Geld voor plastic - dat is de aanpak van dit project om dat te voorkomen. Afvalinzamelaars in Haïti, Indonesië en de Filippijnen kunnen op die manier hun inkomen verdienen. Iedereen kan daar afval inzamelen en dat bij de lokale Plastic Bank-kantoren inwisselen voor geld, voedsel, drinkwater, mobiel beltegoed, bakolie of zelfs schoolgeld. De ruilwaarde is groter dan de werkelijke marktwaarde van plastic, zodat de mensen daar er echt van kunnen leven.

Op die manier zorgt dit project ervoor dat het plastic zelfs nooit in zee terechtkomt. Het wordt gerecycled en verwerkt tot wat sociaal plastic wordt genoemd, waar weer nieuwe producten van worden gemaakt - ecologisch en sociaal duurzaam.

Omdat dit niet tot gecertificeerde emissiereducties leidt, steunt ClimatePartner dit project in combinatie met een Gold Standard klimaatbeschermingsproject, een windmolenpark op de Filipijnen: Met elke ton CO2 compenseren we 10 kg plastic afval.

Verificatie
Carbon Check (India) Private Ltd.
Type certificaat
N/A, GS VER
Geraamde jaarlijkse emissiereducties (TON CO2)
140.000

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Geen armoede
Leden ontvangen een eerlijk en stabiel inkomen voor het plastic dat ze inzamelen. Plastic Bank betaalt extra premies om de levenskwaliteit en de toegang tot levensbehoeften verder te verbeteren.

Geen honger
Filialen van de Plastic Bank bieden vers voedsel aan in ruil voor ingezameld plastic. Het meeste voedsel is van lokale oorsprong en heeft een hoge voedingswaarde.

Goede gezondheid en welzijn
Afhankelijk van de locatie kunnen leden plastic inruilen voor eerstehulpkits, ziektekostenverzekeringen of andere behoeften. Het verwijderen van plastic uit watervoorraden helpt om schonere leefomgevingen te creëren.

Kwaliteitsonderwijs
In Haïti kunnen leden plastic gebruiken om het schoolgeld van hun kind te betalen. Een nultolerantiebeleid inzake kinderarbeid wordt ondersteund door het engagement van Plastic Bank om kinderen op school te houden.

Schoon water en sanitair
Leden kunnen plastic inruilen voor schoon drinkwater. Zakelijke partners helpen zeep, shampoo en andere sanitaire producten te verstrekken aan de gemeenschappen die lid zijn. De verwijdering van plastic uit waterwegen vermindert de giftigheid van lokale watervoorraden.

Betaalbare en duurzame energie
Leden kunnen plastic inruilen voor draagbare lampen op zonne-energie, die ook als accu kunnen dienen voor het opladen van telefoons en andere elektronica.

Eerlijk werk en economische groei
Plastic Bank heeft banen gecreëerd voor 2.300 inzamelaars in de armste landen van de wereld, waarbij een strikt beleid wordt gevoerd om de arbeids- en mensenrechten te handhaven. De bank zoekt lokale partners om sociaal plastic te vervoeren, te verwerken en te verzenden, zodat een maximale waarde in de lokale economie wordt geïnjecteerd.

Industrie, innovatie en infrastructuur
In regio's waar een geïntegreerde verwijderingsinfrastructuur ontbreekt, brengt Plastic Bank lokale transporteurs, plasticverwerkers, transporteurs en andere leden van de industrie met elkaar in contact om een circulaire recyclingindustrie te creëren.

Ongelijkheid verminderen
Door de lage toetredingsdrempels kan elke volwassene in nood aan het programma deelnemen. Zij kunnen een veilige digitale bankrekening openen - vaak de eerste bankrekening in hun leven - zonder angst voor corruptie of diefstal. Deze financiële inclusie is de sleutel tot het overbruggen van de kloof tussen de ontwikkelde wereld en de de derdewereldlanden.

Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame, circulaire economieën vervangen de lineaire, verspillende modellen die momenteel in ontwikkelingsregio's worden gehanteerd. Het herdefiniëren van de afvalstrategieën van deze gemeenschappen is de sleutel tot het ontsluiten van andere vormen van duurzame ontwikkeling.

Verantwoorde consumptie en productie
Social Plastic is opgenomen in de supply chain van verschillende multinationals om de vraag naar nieuw plastic te verminderen en de milieueffecten gerelateerd aan plasticproductie te verlichten. Consumenten kunnen het Social Plastic-logo herkennen op productverpakkingen om hen te helpen verantwoorde consumptiekeuzes te maken.

Klimaatactie
Gezonde oceanen zijn van vitaal belang voor het stabiliseren van het klimaat; het windpark in de Filipijnen genereert geverifieerde Gold Standard-emissiereducties.

Leven in het water
In 2018 is meer dan 1 000 ton plastic ingezameld dat niet in de oceanen terechtkwam, waardoor het leven in zee, waaronder micro-organismen en bedreigde soorten, wordt beschermd.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Plastic Bank is op de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering erkend als leider in het naleven van de Social Development Goals en het helpen van andere organisaties om hun op de SDG's gebaseerde doelen te bereiken.

Hoe dragen schone oceanen bij tot de bescherming van het klimaat?

De oceaan slaat een kwart van de CO2 uit de atmosfeer op en zelfs 93,4 procent van de warmte die door het broeikaseffect wordt veroorzaakt - waardoor de oceaan een belangrijke rem op de klimaatverandering vormt. Opwarming, overbevissing, vervuilende stoffen en afval brengen deze evenwichtsfunctie in gevaar. De Plastic Bank voorkomt dat plastic afval in de zee terechtkomt en beschermt zo indirect het klimaat. Omdat er geen gecertificeerde emissiereducties zijn, steunt ClimatePartner de Plastic Bank in combinatie met een Gold Standard klimaatbeschermingsproject, een windmolenpark op de Filippijnen: www.climatepartner.com/1091. Met elke ton CO2 compenseren we 10 kg plastic afval.