Skydda haven från plastföroreningar

Havet är vår planets största kolsänka och absorberar 25 % av koldioxidutsläppen.

Bekämpa plast i haven och samtidigt stärka lokala samhällen

Varje minut hamnar plast motsvarande en hel sopbil i havet. Det är en allvarlig fråga som kräver omedelbara åtgärder. Plastic Bank-projektet syftar till att fånga upp plastavfall innan det når havet genom att stödja lokala samhällen att samla in plast i utbyte mot extra inkomster och livsförändrande fördelar. På så sätt har projektet en positiv inverkan på både samhället och miljön.

Hur fungerar det i praktiken? Insamlingsplatser för plast upprättas i kustområden som är särskilt drabbade av plastföroreningar och fattigdom. Samtidigt ger projektet lokalbefolkningen, som ofta lever i fattigdom, möjlighet att bli medlemmar och samla in plast innan den hamnar i havet. På insamlingsställena kan medlemmarna byta den insamlade plasten mot pengar eller förmåner som sjuk-, arbets- eller livförsäkringar, matkuponger eller skolmaterial. Den insamlade plasten rengörs, sorteras och återvinns till Social Plastic® - råmaterial som återanvänds och återintegreras i produkter och förpackningar, vilket skapar en cirkulär ekonomi.

För närvarande är projektet aktivt i sex länder: Brasilien, Egypten, Indonesien och Filippinerna, med licensbaserad expansion i Kamerun och Thailand.

Plastbanksprojektet innebär ett ytterligare åtagande för klimatåtgärder och ger inga verifierade utsläppsminskningar. Det är därför vi kombinerar ditt ekonomiska bidrag till detta projekt med ett certifierat klimatprojekt.

Plastik Recycling in Indonesien

Varför är det viktigt att skydda världshaven?

Haven har ett betydande inflytande på klimatet, absorberar 25% av alla koldioxidutsläpp och fångar upp 90% av den överskottsvärme som genereras av dessa utsläpp. Haven producerar också omkring 50 % av jordens syre och hjälper till att reglera de globala temperaturerna genom att transportera värme från ekvatorn till polerna.

Men på grund av mänsklig aktivitet står våra hav inför allvarliga hot. Klimatförändringarna skadar korallreven, överfisket utarmar fiskbestånden och näringsföroreningar från jordbruket bidrar till bildandet av döda zoner. Dessutom hamnar mer än 12 miljoner ton plast i havet varje år, ofta transporterat dit av floder. Väl i havet hotar plasten de marina ekosystemen. Det uppskattas att en miljon sjöfåglar och 100 000 marina däggdjur dödas varje år på grund av att de får i sig eller trasslar in sig i havsplast.

Plastföroreningar är ett särskilt problem i utvecklingsländer där infrastrukturen för avfallshantering saknas eller är otillräcklig. Det är här detta projekt kommer in i bilden.

Bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG)

sdg 1 no poverty

SDG 1: Ingen fattigdom

Medlemmarna får en rättvis och stabil inkomst i utbyte mot den plast de samlar in. Projektet ger ytterligare incitament och livsförbättrande förmåner, såsom sjukförsäkring, arbetsförsäkring och matkuponger.

SDG 8 decent work and economic growth

SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Projektet skapar möjligheter till heltids- och deltidsarbete för människor i några av världens fattigaste länder, samtidigt som man tillämpar strikta riktlinjer för att upprätthålla arbetslagstiftning och mänskliga rättigheter. Projektet samarbetar med lokala partners för att transportera, bearbeta och skeppa Social Plastic®-råvara för att skapa maximalt värde i den lokala ekonomin. Social Plastic® är återvunnet plastråmaterial från havet som upparbetas och återintegreras i produkter och förpackningar, vilket skapar en cirkulär ekonomi.

SDG 12 responsible consumption and production

SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion

Social Plastic®-råvara införlivas i multinationella företags leveranskedjor, vilket minskar beroendet av ny plast. Konsumenter kan identifiera Social Plastic® eller projektlogotypen på partnerns produkter för att hjälpa till att vägleda ansvarsfulla inköpsbeslut.

SDG 14: life below water

SDG 14: Hav och marina resurser

Projektet syftar till att stoppa plasten innan den når havet genom att etablera insamlingsställen inom 50 km från kusten eller havsbundna vattenvägar. Plast i havet skapar en mängd problem för djur, människor och miljön. Plast i havet beräknas vara direkt ansvarig för över 1 000 000 döda sjöfåglar och 100 000 döda marina däggdjur per år, vanligtvis på grund av oavsiktlig förtäring eller intrassling. I dessa uppskattningar ingår inte förluster av biologisk mångfald till följd av förstörda livsmiljöer och fortplantningsområden. Mikroplast är också en grogrund för gifter i havet och kommer snabbt in i den akvatiska näringskedjan.

Partnerships for the goals

SDG 17: Genomförande och globalt partnerskap

Projektutvecklaren vann FN:s SDG Action Awards 2019 för att ha kopplat samman intressenter till handling på ett effektivt och innovativt sätt. Detta arbete återuppbygger förtroendet mellan medborgare och institutioner på alla nivåer och bidrar till de politiska förändringar som krävs för att de globala målen för hållbar utveckling ska bli verklighet.

Mer information om projektet Plastbanken

[unsichtbarer anchor]

Vår effektrapport ger dig ännu mer information om vårt projekt för plastfria hav. Lär dig mer om de positiva effekterna av projektet och lär känna de människor som drar nytta av det.

Ladda ner vår påverkansrapport (på engelska)

Tablet image plastic bank impact report