Hoe klimaatbescherming het leven in de projectlanden verbetert

Hoe klimaatbescherming het leven in de projectlanden verbetert

mei 31, 2024

Hoe klimaatbescherming het leven in de projectlanden verbetert

Kansarme bevolkingsgroepen in armere landen worden het hardst getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Daarom is het des te belangrijker om de mensen in de projectlanden te betrekken bij klimaatbescherming. Dit kan worden bereikt met klimaatbeschermingsprojecten die niet alleen de uitstoot van broeikasgassen verminderen, maar ook het leven van de lokale bevolking verbeteren. 

Hoe zijn sociale impact en klimaatbescherming met elkaar verbonden?

Naast de positieve impact op het klimaat, bevorderen gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten duurzame ontwikkeling in de projectlanden, bijvoorbeeld door de toevoer van schoon drinkwater te verbeteren, de lokale infrastructuur uit te breiden of banen te creëren. De 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties zijn een wereldwijd erkende maatstaf voor het meten van deze positieve effecten. De klimaatbeschermingsprojecten van ClimatePartner dragen altijd bij aan SDG 13 (klimaatbeschermingsmaatregelen) door uitstoot te verminderen of te binden. Projecten met efficiënte kooktoestellen, bijvoorbeeld, besparen uitstoot omdat de nieuwe kooktoestellen minder brandstof nodig hebben dan conventionele kookmethoden. Ze verbeteren ook de luchtkwaliteit binnenshuis en daarmee de gezondheid van mensen (SDG 3). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gebruikt ongeveer een derde van de wereldbevolking onveilige kookmethoden die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Dit resulteert in meer dan een miljard ton CO2-uitstoot per jaar. Dit komt overeen met 2 procent van de totale wereldwijde uitstoot.  

Een voorbeeld uit India

Een voorbeeld van zo'n klimaatbeschermingsproject is het “Garo Hills Cooking Stove Project” in India. Het project is ontwikkeld door ClimatePartner-dochteronderneming ClimatePartner Impact en ondersteunt het Garo-volk in de Indiase deelstaat Meghalaya. Zoals veel plattelandsgemeenschappen in India koken ook de Garo binnenshuis op open vuur. Dit is schadelijk voor zowel het milieu als de gezondheid van de mensen: open vuren zijn zeer inefficiënt, omdat een groot deel van de warmte ongebruikt verloren gaat en er grote hoeveelheden brandhout of houtskool voor nodig zijn. De Garo halen jaarlijks 4,95 ton brandhout uit de omliggende bossen.  In plaats van koolstof uit de atmosfeer te blijven absorberen, stoten de gekapte bomen bij verbranding milieuonvriendelijke uitlaatgassen uit. De rook die binnenshuis wordt geproduceerd is schadelijk voor de gezondheid - vooral voor vrouwen en kinderen, die traditioneel meer tijd thuis doorbrengen. Volgens de WHO zijn er in 2020 wereldwijd naar schatting 3,2 miljoen mensen overleden door luchtvervuiling binnenshuis.

woman carrying wood

Het klimaatbeschermingsproject pakt deze uitdagingen aan: In Meghalaya werden 15.000 kooktoestellen uitgedeeld die thermisch energie-efficiënter zijn dan conventionele kookmethoden. Afhankelijk van het model vermindert dit het brandstofverbruik met maximaal 50 procent en bespaart het in totaal zo'n 200.000 ton CO2-uitstoot over een periode van vijf jaar. De verminderde behoefte aan brandhout leidt tot minder ontbossing in de regio en helpt bossen te behouden als koolstofputten en als thuis voor veel dier- en plantensoorten. De Garo, vooral de vrouwen, profiteren ook: Ze hoeven minder tijd te besteden aan het verzamelen van brandhout en worden minder blootgesteld aan schadelijke rook.

“Vrouwen in lage-inkomenslanden worden vaak onevenredig zwaar getroffen door klimaatverandering, omdat ze minder beschermd zijn door armoede, gebrekkig onderwijs en beperkte keuzevrijheid. Het is daarom dringend noodzakelijk om vrouwen te betrekken bij klimaatbeschermingsmaatregelen. Sommige klimaatveranderingsprojecten worden geïnitieerd en geleid door vrouwen voor vrouwen - een belangrijke boodschap en een grote stap voorwaarts voor de getroffen gemeenschappen. We hebben meer empowerment van vrouwen nodig en zijn er daarom bijzonder trots op dat gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten vaak beide kunnen bereiken: de inzet voor dringend noodzakelijke klimaatbescherming en de gerichte ondersteuning en empowerment van vrouwen om grootse dingen te bereiken.”

Leonie Nazemi, Hoofd Sourcing en Portfolio Management bij ClimatePartner.

Het Garo Hills-project in India is ontworpen voor de lange termijn, is transparant en werkt samen met de lokale bevolking. De volgende maatregelen dragen hieraan bij:  

  • Alle projectgegevens worden volledig digitaal geregistreerd om redenen van nauwkeurigheid, geloofwaardigheid en efficiëntie.
  • Projectmedewerkers bezoeken de deelnemende huishoudens elke zes maanden om feedback te verzamelen - bijvoorbeeld hoeveel brandhout de gezinnen besparen, hoe vaak ze het nieuwe kookfornuis gebruiken en hoe vaak ze nog oude kookmethodes gebruiken.
  • Het project heeft een netwerk van lokale gemeenschappen waarvan de technici meerdere jaren ondersteuning bieden bij het onderhoud en, indien nodig, de vervanging van defecte fornuizen.
  • De efficiënte fornuizen worden in India geproduceerd. Dit creëert lokale banen.   

Continue verdere ontwikkeling, ook door wetenschappelijke dialoog 

“Internationale klimaatfinanciering op basis van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten is een effectief en beproefd mechanisme om bij te dragen aan klimaatbescherming, maar vooral ook om armoede en ongelijkheid te bestrijden. De meeste projecten hebben een holistische aanpak en zijn niet alleen gericht op kortetermijneffecten, maar ook op langetermijnvoordelen. Klimaatbeschermingsprojecten zijn vaak ook ontwikkelingsprojecten met een ander financieringsmechanisme. Efficiënte of schone fornuizenprojecten zijn bijzonder effectief. Naast het verminderen van emissies dragen de projecten ook bij aan een betere gezondheid en een betere economische situatie voor huishoudens. Deze verbeteringen worden vaak pas over een langere periode zichtbaar, maar het is erg motiverend om zo'n noodzakelijke bijdrage te kunnen leveren.”

Robin Stoffers, Managing Director bij ClimatePartner Impact.

Het is belangrijk om de kwaliteit van klimaatbeschermingsprojecten voortdurend te verbeteren. De methodologieën van internationale standaarden (zoals de Verified Carbon Standard en de Gold Standard) worden regelmatig bijgewerkt, rekening houdend met haalbaarheid, uitvoerbaarheid en actuele onderzoeksresultaten. Kritische studies leveren waardevolle input voor verdere ontwikkeling.

Samen moeten we ervoor zorgen dat de vrijwillige koolstofmarkt zo effectief mogelijk functioneert. Dit is belangrijk om de gevolgen van de opwarming van de aarde te beperken - zowel voor het klimaat als voor de mensen die er het meest door worden getroffen. 

“We merken dat naast klimaatbescherming ook andere sociale aspecten steeds relevanter worden in de vrijwillige inzet van bedrijven. De wens om meer te doen - voor de planeet en dus ook voor haar bewoners - groeit in het publieke bewustzijn. En voor veel bedrijven is de sociale impact een extra argument om in een project te investeren. Bedrijven hebben met hun beslissing vaak veel invloed en kunnen zo bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor de lokale bevolking.”

Eva Rössler, hoofd bedrijfscommunicatie bij ClimatePartner.

 

Wil je een van onze projecten steunen? We horen graag van je.


Neem contact met ons op