Klimaatproject

Gecertificeerde klimaatprojecten

Wat zijn klimaatprojecten? 

Klimaatprojecten zijn projecten die bijdragen aan het verminderen van broeikasgassen. Voorbeelden hiervan zijn bebossings- of bosbeschermingsprojecten die de concentratie van CO2 in de atmosfeer verminderen door meer bosrijke gebieden te creëren of bestaande bossen te beschermen. Ook zijn het projecten die de transitie naar hernieuwbare energie of biomassa ondersteunen.

Binnen de context van het Verdrag van Kyoto beschrijft de term klimaatproject "een nauw gedefinieerde groep potentiële projecten die moeten voldoen aan duidelijke criteria en voorwaarden".  

Klimaatprojecten worden beoordeeld en gecertificeerd door onafhankelijke auditors zoals de Gold Standard (GS) en de Verified Carbon Standard (VCS).  Zo wordt de effectieve bijdrage die deze projecten leveren aan klimaatbescherming gewaarborgd en regelmatig gecontroleerd.

Waarom zijn klimaatprojecten zinvol? 

Behalve dat klimaatprojecten de hoeveelheid broeikasgassen in onze atmosfeer beperken, hebben ze ook een bijzonder positieve impact op lokale ontwikkeling. Volgens het Clean Development Mechanism van het Verdrag van Kyoto kunnen landen hun emissiereductiedoelstellingen nakomen door projecten in ontwikkelingslanden te financieren. Dat geldt ook voor bedrijven die hun onvermijdbare emissies willen compenseren. Zo zorg je ervoor dat innovaties worden bevorderd en technologieën over de hele wereld worden verspreid.

Aan welke criteria moeten klimaatprojecten voldoen? 

Eén van de belangrijkste eisen voor klimaatprojecten is dat ze aanvullende toegevoegde waarde bieden op het gebied van kimaatactie. Hoewel bestaande bossen helpen om de concentratie CO2 te verlagen, zou het planten van nieuwe bomen of het beschermen van bedreigde bossen een extra bijdrage leveren aan klimaatbescherming.  

Daarnaast moet de bijdrage aan de vermindering van CO2 door een klimaatproject duidelijk kwantificeerbaar zijn, dubbeltellingen moeten zijn uitgesloten, de CO2-vastlegging moet van blijvende aard zijn en de certificering moet worden uitgevoerd door onafhankelijke organisaties.  

De projectstandaarden regelen ook de financiering. Die verschilt van traditionele donaties. Financiering wordt vrijwel uitsluitend achteraf verkregen. Dit betekent dat projecten pas nadat ze zijn gerealiseerd gefinancierd worden, zodat de ingekochte CO2 al is bespaard. Dit garandeert dat bedrijven een directe bijdrage leveren aan klimaatbescherming en voorkomt dat projecten door gebrek aan financiële middelen niet worden gerealiseerd. Investeerders en financiële instellingen zorgen voor tussentijdse financiering tot alle verminderde of vastgelegde CO2 van een klimaatproject is verkocht.  

Daarnaast moeten klimaatprojecten altijd ook op lokaal niveau een positieve impact hebben, bijvoorbeeld in de vorm van werkgelegenheid, nieuwe infrastructuur, betere volksgezondheid of bescherming van de biodiversiteit.

Regionale en internationale klimaatprojecten 

Omdat broeikasgassen zich gelijkmatig door de atmosfeer verspreiden maakt het voor het klimaat niet veel uit waar ter wereld de emissies worden verlaagd. Klimaatprojecten in de Zuidelijke landen stimuleren duurzame ontwikkeling door niet alleen COte verlagen, maar ook bij te dragen aan andere duurzaamheidsdoelen zoals onderwijs, vrede en gezondheid. Bovendien garandeert de introductie van schone technologie dat activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu volledig worden vermeden. 

Aan de andere kant zijn er in landen als Duitsland geen gecertificeerde klimaatprojecten, omdat de Duitse nationale bosinventarisatie de totale CO2-reductie door alle bomen in het land berekent en de resultaten inzet om de nationale broeikasgasinventarisatie te verbeteren. Als bedrijven deze emissiereducties door een klimaatproject in Duitsland ook zouden meerekenen, zouden ze dubbel worden geteld en dus ongeldig zijn.

Hoe meet je het succes van een klimaatproject? 

Het succes van klimaatprojecten wordt gemeten aan de hand van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Elk project draagt bij aan meerdere SDG´s.  

Kom meer te weten over klimaatprojecten en meld je aan voor onze ClimatePartner Academy met verschillende onderwerpen over klimaatactie.

Meld je aan!