Klimaatneutrale diensten

Klimaatneutrale diensten

Duurzaamheid als argument

Klimaatbescherming voor dienstverleners

Met vrijwillige klimaatbescherming kunnen dienstverlenende bedrijven zich positioneren bij hun klanten. Voor bureaus of adviesbureaus wordt duurzaamheid bijvoorbeeld steeds belangrijker, en klanten vragen steeds vaker hoeveel COuitstoot zij veroorzaken door ingekochte diensten. 

Voor dienstverleners betekent dit in de eerste plaats dat zij de uitstoot van broeikasgassen moeten bepalen en deze zoveel mogelijk moeten vermijden en reduceren. Zij kunnen onvermijdelijke emissies compenseren door erkende klimaatbeschermingsprojecten te steunen. 

Vooral zakenreizen en het wagenpark zijn belangrijk voor de CO2 voetafdruk. Met onze IT-oplossingen kunt u alle emissierelevante gegevens eenvoudig online registreren en evalueren. Dienstverlenende bedrijven hebben zo een overzicht van de CO2 emissies van bijvoorbeeld zakenreizen en verplaatsingen van werknemers, en kunnen snel zien waar ze emissies kunnen besparen.

Geef ons een seintje, wij adviseren u graag!

Compensatie via onze CO2 compensatieprojecten

U beslist welke projecten u uw klanten wilt aanbieden voor het compenseren van CO2. Wij hebben voortdurend verschillende projecten wereldwijd beschikbaar, van bosbescherming of windenergie tot biomassa of kooktoestellen. We vinden dus zeker een project dat past in uw communicatiestrategie.

Neem een kijkje in onze portfolio - of neem direct contact met ons op, dan doen wij een aantal suggesties voor geschikte projecten.