Klimatneutrala tjänster

Klimatneutrala tjänster

Hållbarhet som argument

Klimatengagemang för tjänsteleverantörer

Genom frivilligt klimatengagemang kan tjänsteföretag positionera sig på marknaden. För återförsäljare och konsultföretag blir hållbarhet allt viktigare. Kunderna vill veta hur stora utsläpp de orsakar genom tjänsterna de köper.

För tjänsteleverantörer innebär detta först och främst att identifiera växthusgasutsläppen och undvika eller minska dem så mycket  det går. De kan kompensera för resterande utsläpp genom att stödja certifierade klimatprojekt, vilket vi också kan hjälpa dem med!

Affärsresor och fordonsflottan är särskilt viktiga ur ett klimatberäkningsperspektiv. Med våra it-lösningar kan ni enkelt samla in och utvärdera all utsläppsinformation. Tjänsteföretag kan enkelt hålla koll på utsläppen för tjänsteresor och snabbt se var de kan minska dem.

Kontakta oss för att diskutera en lösning!

Kompensation genom våra klimatprojekt

Ni väljer ut vilka klimatprojekt ni vill stödja för att kompensera utsläppen. Vi har olika internationella och regionala projekt, från skogsskydd och vindkraft till biomassa och energieffektiva vedspisar. Vi har alltid något projekt som passar er och era kunder

Vår projektportfölj ger en överblick över våra olika klimatprojekt – men ni kan även kontakta oss direkt för att diskutera en passande lösning!