Plasticvervuiling in de oceanen

Als grootste CO2-reservoir van de aarde absorberen de oceanen 25% van de CO2-emissies.

Minder oceaanplastic en meer bestaanszekerheid voor lokale gemeenschappen

Iedere minuut belandt als het ware een vuilnisauto vol plastic in de oceaan. Dit is een groot probleem waartegen snel actie moet worden ondernomen. De Plastic Bank heeft tot doel het plasticafval te verzamelen voor het in de oceaan terechtkomt en wel door lokale gemeenschappen te helpen het plastic op te ruimen tegen een aanvullend inkomen en andere voorzieningen die hun leven aanzienlijk verbeteren. Dat betekent dat dit project dus zowel een positief effect op de maatschappij alsook op het milieu heeft. 

Hoe werkt het precies? In kustgebieden waar veel plasticvervuiling en armoede voorkomen, worden inzamelpunten voor plastic opgezet. Tegelijkertijd biedt het project de plaatselijke bevolking, die vaak in armoede leeft, de mogelijkheid lid te worden en plastic te verzamelen voor het in de oceaan terechtkomt. Op de inzamelpunten kunnen leden het verzamelde plastic inruilen tegen geld of vergoeding in vorm van een ziektekosten-, arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering, voedselbonnen of schoolspullen. Het ingezamelde plastic wordt gereinigd, gesorteerd en gerecycled om te worden hergebruikt als Social Plastic®, een grondstof die wordt gebruikt voor de productie van nieuwe producten en verpakkingen, waardoor een circulaire economie ontstaat. 

Momenteel is het project in zes landen actief: Brazilië, Egypte, Indonesië en de Filipijnen en op licentiebasis in Kameroen en Thailand.

De Plastic Bank staat voor een extra inzet voor het klimaat en levert geen Verified Emission Reductions op. Daarom combineren we je financiële bijdrage aan dit project met een gecertificeerd klimaatproject.

Recycling van plastic in Indonesië

Waarom is de bescherming van de oceanen zo belangrijk?

De oceanen hebben een belangrijke invloed op het klimaat, absorberen 25% van alle CO2-emissies en nemen 90% van de overtollige warmte op die door deze emissies wordt veroorzaakt. Daarnaast produceren de oceanen zo’n 50% van de zuurstof op aarde en helpen ze de temperatuur te reguleren door de warmte van de evenaar naar de polen te transporteren.

Het handelen van de mens vormt echter een bedreiging voor onze oceanen. De klimaatverandering leidt tot schade aan koraalriffen, overbevissing put de visvoorraad uit en de verontreiniging door nutriënten uit de landbouw draagt bij tot de vorming van dode zones. Daar komt nog bij dat ieder jaar meer dan 12 miljoen ton plastic – vaak via de rivieren – in de oceanen belandt. Zodra het plastic in de oceaan terechtkomt, vormt het een bedreiging voor de mariene ecosystemen. Naar schatting sterven ieder jaar een miljoen zeevogels en 100.000 zeezoogdieren doordat ze plastic inslikken of erin verstrikt raken.

Plasticvervuiling is vooral een groot probleem in ontwikkelingslanden waar de infrastructuur voor afvalverwijdering ontbreekt of onvoldoende is. Daarom werd dit project in het leven geroepen.

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties

sdg 1 geen armoede

SDG 1: Geen armoede

Leden ontvangen een rechtvaardig en stabiel inkomen in ruil voor het door hen verzamelde plastic. Het project biedt aanvullende premies en voordelen zoals een ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en voedselbonnen.

SDG 8 waardig werk en economische groei

SDG 8: Waardig werk en economische groei

Het project biedt werkgelegenheid in voltijd en deeltijd voor mensen in enkele van de armste landen ter wereld en houdt daarbij strikte richtlijnen op het gebied van de arbeids- en mensenrechten aan. Het project werkt samen met partners uit de regio op het gebied van transport, verwerking en verscheping van de grondstof Social Plastic® om ervoor te zorgen dat de economie ter plaatse hiervan zoveel mogelijk profiteert. Social Plastic® is een grondstof gemaakt van gerecycled oceaanplastic, die wordt gebruikt voor de productie van nieuwe producten en verpakkingen, waardoor een circulaire economie ontstaat.

SDG 12 verantwoorde consumptie en productie

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

De grondstof Social Plastic® wordt opgenomen in de supplychain van multinationals waardoor deze minder afhankelijk worden van nieuw plastic. Consumenten kunnen de producten van deze partners herkennen aan het Social Plastic® of projectlogo, zodat ze een duurzame koopbeslissing kunnen nemen.

SDG 14: leven in het water

SDG 14: Leven in het water

Het doel van dit project is te voorkomen dat plastic in de oceanen terechtkomt door binnen een straal van 50 km vanaf de kust of waterwegen die in de oceaan uitmonden inzamelpunten op te zetten. Oceaanplastic veroorzaakt talrijke problemen voor dier, mens en milieu. Naar schatting sterven ieder jaar een miljoen zeevogels en 100.000 zeezoogdieren doordat ze oceaanplastic inslikken of erin verstrikt raken. In deze schattingen wordt nog geen rekening gehouden met het verlies aan biodiversiteit door de vernietiging van habitats en broedgebieden. Microplastic is bovendien een bron van giffen in de oceaan en komt al snel in de voedselketen van waterorganismen terecht.

Partnerschap om de doelen te bereiken

SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

De projectontwikkelaar was in 2019 onder de winnaars van de SDG Action Awards van de VN, omdat dit project belanghebbenden op een effectieve en innovatieve manier een mogelijkheid biedt om actief te worden. Dit werk versterkt het vertrouwen tussen burgers en instellingen op alle niveaus en maakt duidelijk welke beleidsveranderingen nodig zijn om de SDG’s in de praktijk te brengen.

Meer informatie over het Plastic Bank-project

[unsichtbarer anchor]

Meer informatie over ons project voor een plasticvrije oceaan vind je in ons impactrapport. Lees meer over de positieve resultaten van het project en ontmoet de mensen die ervan profiteren.

Download ons impactrapport (Engels)

Tablet image plastic bank impact report