Vetenskapligt baserade mål

Vetenskapligt baserade mål

Vetenskapligt baserade mål 

Vetenskapligt baserade mål är reduktionsmål som företag har satt enligt den globala standarden Science Based Targets. Standarden säkerställer att reduktionsmålen är tillräckliga för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer. 

Science Based Targets Initiative (SBTi), ett samarbete mellan CDP, UNGC, WRI och WWF, har fastställt en tydlig struktur och metoder för hur målen ska fastställas. 

Vetenskapligt baserade mål är viktiga eftersom de flyttar samtalet från reduktionspotentialen ("Vilka utsläppsreduktioner är möjliga?") till de växthusgasreduktioner som krävs för att nå våra klimatmål ("Vilka utsläppsreduktioner är nödvändiga?"). 

ClimatePartner kan hjälpa dig med följande: 

  • Förstå kriterierna och vilket tillvägagångssätt som ska användas (t.ex. sektors- eller absolutmetoden)
  • Utvärdera och prioritera åtgärder för utsläppsminskning
  • Scenarioanalys och prognoser för utsläppsreduktioner
  • Inlämning av mål till SBTi
  • Kommunikation av SBT:er som en del av en helhetsstrategi för klimatåtgärder

Utöver att sätta mål 

Det handlar dock inte bara om att fastställa mål. ClimatePartner kan också stödja dig med praktiska verktyg för att genomföra din klimatstrategi. Bör ni införa en intern koldioxidskatt? Hur ser en hållbar resepolicy ut? Hur minskar dina branschkollegor utsläppen i värdekedjan? 

Med över 15 års erfarenhet och 3 000 kunder kan ClimatePartner hjälpa till att ge de insikter och råd som krävs för att få den effekt som krävs. Vi erbjuder också praktiska verktyg för att engagera både din leverantörskedja och dina kunder. 

Lär dig mer om vetenskapsbaserade mål i vår ClimatePartner Academy.