Vijf belangrijke stappen binnen de net zero-strategie van jouw bedrijf

maart 29, 2022

Het akkoord van Parijs stelt dat er geen andere mogelijkheid voor bedrijven is dan het beperken van hun CO2-voetafdruk en het bereiken van een CO2-uitstoot van netto nul. Hier lees je hoe je met je net zero-strategie aan de slag kunt gaan.

Klimaatverandering heeft al overal ter wereld tot waarneembare schade geleid: stijgende temperaturen, langere droogteperioden, hittegolven, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Deze negatieve gevolgen zullen volgens een recent rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) nog verder verergeren tenzij de CO2-uitstoot snel wordt verlaagd.

Klimaatactie bespaart kosten en stimuleert groei

Daarom moeten wij voor 2050 de mondiale temperatuurstijging beperken tot 1,5 graden in vergelijking met het pre-industriële niveau en een netto-nuluitstoot realiseren. Dat is wat het Akkoord van Parijs, een historische overeenkomst die door 197 deelnemende landen van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) werd ondertekend, de collectieve verantwoordelijkheid noemt die de mensheid op zich moet nemen. Niettemin is klimaatactie juist ook van groot voordeel voor bedrijven. Het Tyndall Centre for Climate Change Research stelt dat hoe meer wij de opwarming van de aarde beperken, hoe meer kosten economieën kunnen besparen en hoe meer groei er kan worden gerealiseerd.

Vijf belangrijke stappen op weg naar net zero

Om de doelstelling van net zero te halen, moeten voor die datum aanzienlijke veranderingen worden doorgevoerd, idealiter voor 2030. Bedrijven uit alle sectoren en van elke omvang spelen een cruciale rol in de beperking van klimaatverandering en de transitie naar een duurzame economie vrij van broeikasgassen. Maar wat is er nodig om die ambitie waar te maken?

1. Inzicht in en bepaling van de CO2-voetafdruk van jouw bedrijf

De hoeksteen van de net zero-strategie van elk bedrijf is een drastische verlaging van de CO2-uitstoot. Om dit te kunnen realiseren, moeten bedrijven eerst inzicht krijgen in hun CO2-voetafdruk.

De CO2-voetafdruk van een bedrijf omvat de totale hoeveelheid broeikasgassen die direct of indirect door de activiteiten van het bedrijf worden uitgestoten. Om deze nauwkeurig te kunnen meten, heeft het Greenhouse Gas Protocol (GHGP) een internationaal, gestandaardiseerd raamwerk ontwikkeld.

Volgens de GHGP dienen er doelen te worden opgesteld op basis van de volgende zogenoemde scopes:

Scope 1: daaronder vallen alle emissies veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie, waaronder voertuigen en installaties.

Scope 2: daaronder valt de indirecte uitstoot van CO2 door het bedrijf, bijvoorbeeld door het gebruik van elektriciteit.

Scope 3: daaronder vallen alle overige emissies die ontstaan langs de gehele waardeketen van het bedrijf, waaronder grondstoffen, logistieke activiteiten, zakenreizen en het woon-werkverkeer van medewerkers. De uitdaging is om rekening te houden met de gehele waardeketen die grotendeels buiten jouw invloedssfeer ligt. Dat maakt scope 3-emissies lastig. Daarom is het handig om een ervaren partner in de hand te nemen die je kan helpen jouw CO2-voetafdruk in kaart te brengen.

2. Beoordeling en berekening van de CO2-voetafdruk van jouw product

Elk product en elke dienst heeft invloed op het milieu. De berekening van de CO2-voetafdruk van een product betekent dat de hoeveelheid broeikasgassen die gedurende de gehele levenscyclus van een product wordt geproduceerd of gebruikt, zoals grondstoffen, productie, verpakking en distributie, wordt beoordeeld en berekend. Hierdoor kun je je producten ook duurzamer maken en op de lange termijn besparen op productiekosten.

3. Verlaging van de CO2-emissies met behulp van strategieën voor de korte en lange termijn

Een drastische verlaging van de CO2-uitstoot van je bedrijf is verreweg de belangrijkste stap die je binnen de net zero-strategie kunt zetten. Er zijn diverse stappen die bedrijven van elke omvang kunnen zetten om dit doel te bereiken, bijvoorbeeld:

  • Materiaal: implementatie van recyclingsystemen en het gebruik van gerecyclede materialen zoals gerecycled papier en de samenwerking met duurzame leveranciers.
  • Transport: de stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer of carpoolen voor zakenreizen of overstappen op hybride of volledig elektrische zakenauto's en voertuigen voor het wagenpark. Drastische verlaging van de vliegintensiteit en -frequentie.
  • Communicatie: overstappen op online meetings en online evenementen.
  • Gebouwen: verbetering van de efficiëntie van de bestaande energiebronnen ter voorkoming van energieverspilling. Gebruik zoveel mogelijk energie uit hernieuwbare bronnen.
  • Investeringen: investeer in efficiënte, betrouwbare groene technologieën die de CO2-emissies en kosten verlagen.

4. Compensatie van onvermijdbare emissies

Aangezien niet alle bedrijven alle emissies in één keer kunnen voorkomen, kan de compensatie van onvermijdbare emissies ook een bijdrage leveren aan de bestrijding van klimaatverandering. Er bestaan talloze gecertificeerde CO2-compensatieprojecten waarmee de delicate koolstofcyclus op aarde kan worden hersteld.

De koolstofcyclus, die van essentieel belang is voor het leven op aarde, bestaat uit bronnen en opslagplaatsen. De bronnen, bijvoorbeeld de verbranding van fossiele brandstoffen, geven koolstof aan de atmosfeer af en hun toename vormt de grootste bijdrage aan klimaatverandering. De opslagplaatsen, zoals planten, de oceaan en de grond, absorberen koolstof en fungeren als natuurlijke opslagsystemen.

CO2-compensatieprojecten, zoals herbebossing, de uitbreiding van hernieuwbare energieën of oplossingen voor schoon water voor ontwikkelingslanden, leveren een bijdrage aan het herstel van de koolstofcyclus van de aarde en zorgen er tegelijkertijd voor dat de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties (SDG's) wereldwijd worden behaald.

Zorg er daarom voor dat de CO2-compensatieprojecten die je kiest voor de compensatie van je CO2-uitstoot, aan bepaalde kwaliteitsstandaarden en -criteria voldoen, zoals de Gold Standard, de Verified Carbon Standard of de Climate, Community and Biodiversity Standard.

Bedrijven moeten zich er echter van bewust zijn dat CO2-compensatie alleen geen alternatief vormt voor het verlagen van CO2-emissies.

5. Je klimaatmaatregelen aan je klanten communiceren

Zodra je met succes een klimaatstrategie binnen je bedrijf hebt geïmplementeerd, is het van belang om je acties op het gebied van duurzaamheid en je inzet voor het verminderen van de milieu-impact van je bedrijf en producten aan je belanghebbenden en je klanten te communiceren.

Gebruik verifieerbare labels op je producten, zoals "klimaatneutraal", "gerecycled" of "biologisch" om de duurzaamheidsinspanningen te illustreren en mensen te helpen slimmere keuzes te maken. Zorg ervoor dat het label een volledige transparantie biedt over je klimaatacties om de consument gemoedsrust te geven.

Uit recent onderzoek, uitgevoerd door GlobeScan voor het Forest Stewardship Council (FSC), onder 12.000 deelnemers uit 15 landen, blijkt dat de koopbeslissing van 80% van de respondenten in hoge mate wordt beïnvloedt door duurzaamheidsoverwegingen.

De uitkomsten van dit onderzoek komen in grote mate overeen met een representatief onderzoek dat door het marktonderzoeksbureau Appinio namens ClimatePartner in januari 2021 in Duitsland werd uitgevoerd. Hieruit blijkt dat 60% van de respondenten zo vaak mogelijk milieuvriendelijke producten koopt. Bovendien beschouwt 90% van de consumenten in de leeftijd tussen 16 en 65 klimaatactie als belangrijk.

Uit dit onderzoek bleek tevens dat als het om informatie over de CO2-emissies van producten gaat, reeds de helft van de consumenten op bijbehorende informatie en labels let. Laat je belanghebbenden en klanten daarom weten hoe duurzaam je bent.

Download ons e-book "Vijf belangrijke stappen binnen de netto-nul-strategie van jouw bedrijf" (Engels):

Ondertussen zal je bijdrage ter verlaging van de impact op de planeet en de transitie naar een net zero-economie het verschil maken voor de groei van je bedrijf.

Klik hier voor meer informatie.