Sustainable Finance

Zo werkt klimaatactie in de financiële sector 

Klimaatactie en de rol van de financiële sector 

Verzekeringen, kredieten en investeringen sturen onze geldstromen aan – en kunnen deze ook in duurzame banen leiden. Uit milieurampen en extreem weer blijkt: de gevolgen van de klimaatverandering zijn nu al duidelijk merkbaar. De wereldwijde economie moet zich daarom dringend aan de enorme klimaatveranderingen die gepaard gaan met de opwarming van de waarde, aanpassen en klimaatacties uitvoeren. Een van hun grootste sparringpartners op dit gebied is de financiële sector.  

Financiële instellingen moeten zich aan wettelijke richtlijnen houden, zoals de EU-taxonomie, ESG- of CSR-richtlijnen. Een verhoogd klimaatbewustzijn van klanten en het publiek vergroten de urgentie om verantwoordelijkheid te nemen en consequent voor duurzaamheid te kiezen.  

ClimatePartner ondersteunt bedrijven binnen de financiële sector bij de ontwikkeling van integrale klimaatactiesstrategieën en biedt een aanbod aan oplossingen dat alle aspecten in de omgang met emissies afdekt. Wij berekenen deze, stellen een CO2-balans op en certificeren de emissiewaarden voor gebruik binnen de investeringsbranche. Aan de hand van de balans leggen wij samen strategieën voor toekomstige reductie- en compensatiemaatregelen vast en leiden bedrijven naar klimaatneutraliteit. Dit kan via het "Klimaatneutraal"-label van ClimatePartner transparant worden gecommuniceerd. 

Wij geven je graag advies!


ClimatePartner ondersteunt financiële instellingen bij een integrale klimaatactie

Sinds 2006 biedt ClimatePartner op maat gemaakte oplossingen op het gebied van klimaatactie voor bedrijven. Ons Financial Services Team beschikt over een jarenlange ervaring op het gebied van Sustainable Finance en branchespecifieke producten zoals klimaatneutrale private equity-portefeuilles, rekeningen of verzekeringen – ook als het om het MKB gaat. Wij ondersteunen verzekeringen, banken, Fintech-bedrijven, vermogensbeheerders en hun participatiemaatschappijen op weg naar klimaatneutraliteit, de berekening van emissies en bij het vaststellen van reductiedoelen. Hierbij houden wij rekening met actuele standaarden zoals het GHG Protocol en, indien gewenst, ook aanvullende kaders, zoals de Science Based Targets.  

Ons aanbod voor de financiële en verzekeringsbranche in één oogopslag: 

  • Advies over een integrale ESG-strategie en/of klimaatactiesstrategie 
  • Opstellen van een CO2-balans voor je bedrijf 
  • Individuele, branchespecifieke oplossingen voor de ontwikkeling van klimaatneutrale producten
  • CO2-compensatie van je emissies: keuze uit gecertificeerde klimaatactiesprojecten met de hoogste internationale standaarden (bijvoorbeeld Gold Standard) 
  • TÜV-gecertificeerd compensatieproces (TÜV Austria, gespecialiseerd in milieuthema's) 
  • Transparant label voor klimaatneutrale producten, diensten en bedrijven
  • Actieve communicatie en marketing bij gelijktijdige hoge transparantie 

Wij zien je reactie tegemoet.

Onze oplossingen voor de financiële sector in detail

Klimaatvriendelijke investeringen

Informatie over de CO2-belasting van activa maken aan aandeelhouders duidelijk hoe investeringen een duurzame invloed op de markteconomie kunnen hebben. De verzameling van betrouwbare emissiegegevens is echter veelal een uitdaging. ClimatePartner biedt met een brancheoverkoepelende softwareoplossing ondersteuning bij de gegevensverzameling en analyse van portefeuilles op basis van de daadwerkelijke waarde van emissies. Alle relevante informatie voor elke afzonderlijke participatiemaatschappij wordt transparant op een emissieplatform weergegeven en maakt gefundeerde investeringsbeslissingen mogelijk.

 

 

Klimaatneutraal beheerde girorekening

Ook het beheer, de exploitatie en het gebruik van een girorekening veroorzaakt emissies. Met ClimatePartner kun je de emissies van de rekening gedurende de gehele levenscyclus berekenen. Op basis hiervan kan door CO2-besparingen en de compensatie van emissies via klimaatactiesprojecten de klimaatneutraliteit van de rekening worden gerealiseerd.

 

Leasing-diensten

ClimatePartner bepaalt via de emissies van de gehele waardeketen de CO2-voetafdruk voor gehuurde of gefinancierde activa. Op deze manier kunnen leasinggevers de voorwaarden van financieringscontracten wijzigen om het gebruik van milieuvriendelijke objecten te stimuleren. Bovendien kan met behulp van berekeningen door de compensatie van emissies een klimaatneutrale leasing worden gewaarborgd.

 

Reductie van emissies door gerichte kredietverlening

Kredietgevers hebben verschillende mogelijkheden om prikkels voor een duurzaam en klimaatvriendelijk gebruik van kreditfondsen te geven. Als voorbeeld kan de hoogte van het rentetarief aan de realisering van reductiedoelen worden gekoppeld (zogenoemde sustainability-linked loan, zie grafiek). ClimatePartner berekent hiervoor de CO2-voetafdruk van de kredietnemer en geeft het reductiepotentieel aan. Bij het behalen van deze doelen binnen een contractueel overeengekomen periode wordt een lagere rente aan de kredietnemer berekend. Wanneer de kredietnemer de reductie niet realiseert, moet het volledige rentetarief worden betaald en de kredietgever doneert het verschil aan klimaatactiesprojecten.

Meer informatie over klimaatactie in de financiële sector