CO2-voetafdruk

CO2-voetafdruk

Definitie CO2-voetafdruk

Een CO2-voetafdruk is de totale uitstoot van broeikasgassen die wordt veroorzaakt door een organisatie of individu of door een evenement, dienst of product. De emissies worden berekend over een bepaalde periode, doorgaans een jaar – of de duur van een evenement of levensduur van een product. Deze waarde kan vervolgens dienen als uitgangspunt voor het bepalen van je reductiemaatregelen. 

Om de berekening te vereenvoudigen wordt de CO2-voetafdruk vaak uitgedrukt in de uitgestoten hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) of de equivalente waarde van andere broeikasgassen (CO2e). Specifieker gezegd is de berekening van de CO2-voetafdruk een schatting van de emissies van de zeven broeikasgassen die worden genoemd in het Verdrag van Kyoto, waarbij CO2 staat voor zo’n 80% van de totale opwarming door alle huidige emissies wereldwijd. 

De term CO2-voetafdruk is afgeleid van het concept van de ecologische voetafdruk. En verwijst nu naar de klimaatimpact van zowel bedrijven als personen.

De diverse soorten CO2-voetafdruk

De eerste berekening voor de CO2-voetafdruk van personen werd in 2004 gelanceerd door BP en berekende aan de hand van basale gegevens over iemands huis, vervoer, reizen en andere emissiebronnen een waarde in ton CO2e per jaar. Sindsdien nemen steeds meer ondernemingen de verantwoordelijk voor hun bijdrage aan klimaatverandering en zo ontstond het idee om de ook CO2-voetafdruk van producten en bedrijven te berekenen. 

Een Product Carbon Footprint verwijst naar de emissies die gedurende de levenscyclus van een product ontstaan; van grondstof tot de diverse fases van productie, transport, verbruik en het recyclen of verwijderen van het product. Een Corporate Carbon Footprint geeft aan hoeveel CO2 een bedrijf heeft uitgestoten gedurende een bepaalde periode, doorgaans een jaar.  

Zo bereken je een Corporate Carbon Footprint

Een Corporate Carbon Footprint beschrijft de totale uitstoot van broeikasgassen die ontstaan door de activiteiten van een bedrijf. De GHG Protocol Corporate Standard verdeelt deze emissies in drie scopes of categorieën, die respectievelijk de directe en indirecte emissies en de emissies in de supply chain aanduiden. 

Bij het berekenen van een Corporate Carbon Footprint worden de drie scopes gebruikt als een kader om ervoor te zorgen dat alle emissies worden meegeteld, zonder dat verschillende bedrijven dezelfde emissies onder dezelfde scope rapporteren. Scopes 1, 2, en 3 worden alleen gebruikt bij het berekenen van de CO2-voetafdruk van een bedrijf, niet voor personen of producten.

Zo verklein je je CO2-voetafdruk

Iemand kan zijn eigen CO2-voetafdruk op allerlei manieren verkleinen. De mogelijkheden daartoe verschillen per persoon. Voorbeelden zijn minder vliegen, reizen met het openbaar vervoer of een elektrische auto, en minder vlees en zuivel eten. 

Het verminderen van de emissies van een bedrijf vergt een meer gestructureerde aanpak. De eerste stap is altijd de CO2-voetafdruk berekenen voor het bedrijf en het product en identificeren waar de uitstoot kan worden verminderd.  

Het berekenen van een Corporate Carbon Footprint legt de basis voor een reductieplan, dat duidelijk inzicht geeft in de CO2-emissies van een bedrijf in alle drie de scopes, waar zich eventuele hotspots bevinden met veel uitstoot, en welke doelen je kunt stellen om je klimaatimpact te verminderen. Ook Product Carbon Footprints maken duidelijk waar reductiemaatregelen zich op zouden kunnen richten. Voorbeelden variëren van bedrijfsbrede verlaging van het elektriciteitsverbruik tot overstappen op andere verpakkingsmaterialen voor een specifiek product. 

De resterende CO2-voetafdruk bestaat dan uit onvermijdbare emissies, die vervolgens kunnen worden gecompenseerd door te investeren in gecertificeerde CO2-compensatieprojecten

Meer informatie over het berekenen van je Corporate Carbon Footprint of Product Carbon Footprint? Neem dan eens deel aan onze ClimatePartner Academy. 

Meld je aan!