Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen betekent dat een bedrijf zijn grondstoffen zorgvuldig gebruikt, opereert met het oog op de toekomst en aandacht heeft voor eerlijke arbeidsomstandigheden.  

Strategieën voor duurzaam ondernemen

Om een strategie voor duurzaam ondernemen te implementeren, stellen bedrijven ecologische, sociale en economische doelstellingen op. Dat wordt ook wel de duurzaamheidsdriehoek genoemd: 

Duurzaamheidsdriehoek: milieu, economie, mens

Deze doelstellingen verschillen als volgt van elkaar:

  • Onder milieudoelstellingen vallen bijvoorbeeld de reductie van de CO2-uitstoot, de bescherming van de biodiversiteit of het behoud van hulpbronnen.
  • Sociale doelstellingen gaan veeleer over gelijke rechten, humane arbeidsomstandigheden binnen de leveringsketen of de tevredenheid van medewerkers.
  • Economische doelstellingen hebben betrekking op de economische activiteit op de lange termijn, waarbij de focus niet alleen ligt op het maximaliseren van de winst, maar ook op sociaal en ecologisch welzijn. 

Bedrijven kunnen tevens een wereldwijde bijdrage leveren aan een grotere duurzaamheid door naar de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties toe te werken.

Naast het stellen van doelstellingen, definiëren bedrijven ook maatregelen om deze doelstellingen binnen hun duurzaamheidsstrategie te realiseren. Het is van essentieel belang dat duurzaamheidskwesties nauw gekoppeld zijn aan de kernactiviteiten. Een bedrijf doet vervolgens via een duurzaamheidsrapport op een transparante en begrijpelijke manier verslag van zijn voortgang op het gebied van duurzaamheid. Vanaf 2024 zullen veel bedrijven die in de Europese Unie (EU) actief zijn of hier een dochtermaatschappij hebben, verplicht zijn om te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat conform de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Maatregelen voor duurzaam ondernemen

De eerste stap naar een duurzaam bedrijf is de berekening van de CO2-voetafdruk. Dit is de basis voor de formulering van emissiereductiedoelstellingen en het afleiden van specifieke reductiemaatregelen. Voorbeelden zijn het voorkomen of verminderen van afval, de overstap naar hernieuwbare energieën, het verminderen van zakenreizen of het gebruik van vervoer met een significant lagere uitstoot. Niet alle maatregelen zijn echter makkelijk te implementeren. In sommige gevallen moeten bedrijven hun productieprocessen aanpassen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen behalen. Voor sommige doelstellingen moet ook naar de leveringsketen worden gekeken.

Sociale duurzaamheid gaat over de verbetering van levenskwaliteit. De SDGs bieden concrete maatregelen om dit te bereiken, zoals de bestrijding van armoede. Daarnaast kunnen bedrijven een bijdrage leveren aan gelijkheid, bijvoorbeeld door het aanbieden van kinderopvang of door het bevorderen van diversiteit op de werkvloer.

Economische doelstellingen worden gerealiseerd via de maatregelen die worden genomen voor het behalen van ecologische en sociale doelen. Alleen als een bedrijf op een ecologisch en sociaal duurzame manier opereert, kan het op een economisch verantwoorde manier zaken doen.

Voorbeelden van duurzaam ondernemen

Het implementeren van duurzaamheid in het bedrijf kan in het begin overweldigend zijn. cosnova laat zien hoe het kan, ondanks talloze uitdagingen. Het bedrijf ontwikkelde zijn duurzaamheidsstrategie in 2015 met een sterke focus op klimaatactie en heeft zich hier sindsdien aan gehouden en de strategie zelfs verder ontwikkeld. Onder naleving van de eisen van de Science Based Targets Initiative (SBTi) heeft cosnova een uitgebreide klimaatactiestrategie ontwikkeld om zijn CO2-voetafdruk in de komende jaren continu te verbeteren.

De apt Group is een ander voorbeeld van een bedrijf dat met succes een duurzaamheidsstrategie wist te implementeren. Als onderdeel van zijn klimaatactiestrategie heeft het aluminiumverwerkende bedrijf zichzelf tot doel gesteld om zijn CO2-emissies te verlagen en te voorkomen. Een reductieplan en emissiereductiepaden helpen dit doel te realiseren.

Waarom is duurzaamheid belangrijk voor bedrijven?

Het bedrijfsleven heeft een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij en het milieu. Deze verantwoordelijkheid wordt ook wel Corporate Social Responsibility (CSR) genoemd. Bedrijven staan onder enorme druk om op een duurzame manier te opereren aangezien consumenten en investeerders van bedrijven verwachten dat zij zich voor duurzaamheid inzetten. Terwijl consumenten weloverwogen aankoopbeslissingen willen nemen, willen investeerders hun investeringsrisico zo klein mogelijk houden.

Alle bedrijven binnen de scope van de CSRD zijn verplicht om klimaatgerelateerde risico's en kansen te evalueren. Daarnaast nemen overheden over de hele wereld wetten aan die bedrijven verplichten om duurzamer te worden (en hierover te rapporteren). Duurzame bedrijfspraktijken bieden echter ook veel voordelen. Door van duurzaamheid een prioriteit te maken, kunnen nieuwe, snel groeiende duurzame markten worden aangeboord, concurrentievoordelen worden behaald of kosten worden verlaagd door minder energie voor bepaalde processen te verbruiken.

Neem de eerste stappen naar een duurzamer bedrijf en kom meer te weten over de mogelijkheden via onze Climate Action Academy.

Registreer je nu gratis