Finansiera klimatprojekt

Finansiera klimatprojekt

Det fjärde steget i er klimatresa


Hur fungerar klimatprojekt?

Klimatprojekt reducerar, förebygger eller avlägsnar växthusgaser från atmosfären. Detta uppnås till exempel genom utveckling av förnybar energi, skogsskydd eller återbeskogning, projekt med sociala effekter som rena och bränsleeffektiva spisar, rent dricksvatten eller annan teknik. Effekten är verifierbar och beräknas i ton koldioxid. Genom att stödja klimatprojekt bidrar ni därför till att finansiera globala klimatåtgärder.

Klimatprojekten är certifierade enligt internationella standarder som Verified Carbon Standard (VCS) och Gold Standard och granskas regelbundet av oberoende tredje part. Detta gör klimatprojekten till ett viktigt instrument i kampen mot klimatförändringarna.

Klimatprojekt underlättar ofta en övergång till mer hållbar teknik och minskar därmed utsläppen på lång sikt. De främjar också en hållbar utveckling i projektregionerna, förbättrar de lokala levnadsförhållandena eller bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Ett globalt erkänt riktmärke för att mäta sådana positiva effekter är FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Varje klimatprojekt i ClimatePartners portfölj bidrar till flera av dessa mål.

Finansiering av globala klimatåtgärder

Klimatåtgärder måste vara en världsomspännande insats. Ofta har de länder som påverkas mest av klimatförändringarna själva bara ett litet klimatavtryck. Samtidigt är det just dessa länder som saknar finansiella resurser, expertis och infrastruktur för att göra de nödvändiga investeringarna inom hållbar utveckling. Att utjämna denna finansieringsklyfta är ett ytterligare ansvar för de rikare länderna. Företag kan och bör vara delaktiga genom att stödja verifierade klimatprojekt. 

Förutom att reducera utsläpp inom ert företag är finansiering av klimatprojekt en viktig del av företags klimatstrategi. Science Based Targets-initiativet (SBTi) uppmanar också företag att göra "investeringar utanför sina vetenskapsbaserade mål för att bidra till att mildra klimatförändringarna på andra håll". Det finns ett brådskande behov av att öka klimatfinansieringen på kort sikt, men dessa investeringar bör vara ett komplement till kraftiga utsläppsreduktioner, inte i stället för dem" (se punkt 4 i SBTi:s Net Zero Standard).

Klimatprojekt från ClimatePartner

ClimatePartner, tillsammans med vårt projektinriktade dotterbolag ClimatePartner Impact, utvecklar och stöder klimatprojekt världen över. Som vår kund har ni därför tillgång till en portfölj med mer än 400 noggrant utvalda klimatprojekt av hög kvalitet.

Under mer än 15 års arbete med projektutvecklare har vi implementerat allt strängare processer för due diligence. Vi inkluderar endast projekt i vår portfölj som är verifierade enligt internationella standarder, validerade av oberoende tredje parter och som uppfyller ytterligare kvalitetskrav. ClimatePartners registerhantering granskas och certifieras årligen av TÜV Austria, en ledande miljöverifierare.

Transparens är avgörande

För att företag ska kunna göra sina investeringar i klimatåtgärder transparenta tillhandahåller ClimatePartner individuella klimat-ID-sidor. All viktig information om de klimatprojekt som finansieras är åtkomlig från denna sida, inklusive projektteknik, region och standard, projektets validerare och verifierare, CO2-volym och de hållbarhetsmål som projektet bidrar till. Klimat-ID-sidan synliggör också ett företags prestationer i alla de fem stegen i strategin för klimatåtgärder. Företag kan därmed på ett transparent sätt presentera hela sitt åtagande - en viktig förutsättning för deras trovärdighet.

Kontakta oss för att komma igång med era klimatåtgärder idag!