Bebossing in Nicaragua

Veelzijdige bamboe voor mens en klimaat

Ons klimaatproject in Río Kama, Nicaragua

Bamboe voor ontbossingsvrije producten

Ons project in Oost-Nicaragua heeft meer dan 1 miljoen planten geplant van een inheemse soort reuzenbamboe, die 2.361 hectare beslaat, terwijl nog eens 1.000 hectare oud bos als beschermingszone wordt beschermd. Het heeft een aangetast landschap omgevormd tot een bloeiend en biodivers ecosysteem. Bamboe is één van de meest efficiënte biologische middelen om klimaatverandering tegen te gaan. Het project draagt zowel bij aan mitigatie door ontbossing te voorkomen en CO2 vast te leggen, als aan adaptatie door temperaturen te verlagen, microklimaten te creëren, een koolstofarme economie te ondersteunen en bestaansmiddelen te creëren voor kwetsbare gemeenschappen.

In tegenstelling tot het kappen van bomen, wordt bij het oogsten van reuzenbamboe de plant niet gedood. Eenmaal volgroeid worden jaarlijks selectieve bamboe staken van elke bamboeklomp geoogst, zodat er voldoende tijd overblijft voor andere bamboe staken om te regenereren. Zo wordt de koolstof die in de bamboe is opgeslagen een permanente koolstofput, waarbij de bamboeklompjes een levensduur van 80 jaar hebben. De bamboevezels uit de plantages vormen de basis voor een breed scala aan duurzame, ontbossingsvrije producten zoals vezels of bouwmaterialen.

Verificatie
TÜV NORD CERT GmbH
Type certificaat
Verified Carbon Standard (VCS)
Geraamde jaarlijkse emissiereducties (TON CO2)
41.000

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Geen armoede
Het project zorgt voor zekere, aantrekkelijke en langdurige werkgelegenheid in een regio waar weinig kansen bestaan.

Geen honger
Bijdrage aan de gezondheid van de bodem en diverse ecosystemen.

Goede gezondheid en welzijn
Medische controles voor alle werknemers, voltijdse verpleegkundigen ter plaatse tijdens het oogstseizoen, bewustmakingscampagnes over goede gezondheid.

Kwaliteitsonderwijs
Financiële steun voor plaatselijke scholen en alfabetiseringsprogramma's voor volwassenen.

Gendergelijkheid
Gelijke kansen op werk en actieve aanmoediging van de deelname van vrouwen op alle landbouwbedrijven tot aan het hogere management. Voorlichting via radioprogramma's, gemeenschapsdagen en dialoog met belanghebbenden.

Schoon water en sanitair
Voorziening van schoon water voor alle omliggende gemeenschappen

Eerlijk werk en economische groei
Langdurig werk met eerlijke voorwaarden en beroepsopleidingsmogelijkheden bieden.

Industrie, innovatie en infrastructuur
Investeren in schone technologieën om duurzaamheid van zaad tot verkoop mogelijk te maken.

Ongelijkheid verminderen
Gelijke kansen bieden aan alle individuen, nadruk op algemene duurzame gemeenschapsontwikkeling.

Verantwoorde consumptie en productie
Duurzame productie van vezels als basis voor papierproducten zonder ontbossing.

Klimaatactie
Het project bespaart gemiddeld meer dan 40.000 ton CO2 uitstoot per jaar

Leven op het land
Herstel van landschappen op schaal, herstel van de belangrijkste functies van ecosystemen: bodem, water, klimaat, biodiversiteit.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Onze CO2 compensatie projecten bouwen bruggen tussen bedrijven uit geïndustrialiseerde landen en mensen in de armste landen ter wereld.

Hoe helpt bosbescherming de opwarming van de aarde tegen te gaan?

Bossen, vooral tropische regenwouden, slaan CO2 op. Voor projecten ter bestrijding van klimaatverandering zijn er in hoofdzaak drie methoden om bosbouw als CO2-put te creëren en te behouden:

  • bebossing en herbebossing
  • duurzaam bosbeheer (waarbij de hoeveelheid gekapt hout niet groter is dan de hoeveelheid die kan aangroeien)
  • financiële stimulansen voor de bescherming van bosgrond als CO2-put (zoals het REDD+-programma van de VN),

waarbij de projecteigenaar ervoor moet zorgen dat de boombedekking behouden blijft.