Implementera reduktionsåtgärder

Implementera reduktionsåtgärder

Det tredje steget i er klimatresa

Det finns inga undantag: företag måste bidra till globala klimatåtgärder genom att strukturellt och drastiskt reducera sina utsläpp. ClimatePartner hjälper företag att sätta upp ambitiösa och realistiska mål för reducering av CO2-utsläpp, och därefter att följa upp genomförandet av dessa åtgärder. Att implementera reduktioner är det tredje steget i de fem stegen för klimatåtgärder. 

Vissa reduktionsåtgärder är uppenbara och kan genomföras på kort sikt, exempelvis omställning till grön el, användning av återvunna råmaterial eller införande av en resepolicy som innebär att man undviker flygresor. Andra kräver en djupare förståelse för branschen och dess leverantörskedjor.  

Med våra specialiserade konsultteam bestående av branschexperter kan vi hjälpa företag att ta fram och genomföra åtgärder för att reducera sina utsläpp. 

Grön energi

Ställ om till grön energi med gröna elcertifikat. 

Nätverksplattform

Beräkna och reducera ert företags scope 3-utsläpp tillsammans med era leverantörer. 
 

Kontakta oss för att komma igång med era klimatåtgärder idag!