COreductie

Reduceren en vermijden van CO2 uitstoot met een klimaatbeschermingsstrategie

Hoe wij u adviseren over het verminderen van uw uitstoot

Een klimaatbeschermingsstrategie omvat alle maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen. De basis voor uw klimaatbeschermingsstrategie is de CO2 footprint van uw bedrijf. Hieruit blijkt waar uw grootste reductiepotentieel ligt en kunnen we samen passende maatregelen afstemmen. Wilt u uw locaties overschakelen op groene stroom? Ook daarmee kunnen wij u helpen.

Het is het beste om uw CO2-reductiemaatregelen stap voor stap uit te voeren en er voortdurend mee bezig te zijn. Met een geactualiseerde CO2 voetafdruk, bijvoorbeeld per bedrijfsjaar, zal u het succes van uw maatregelen kunnen zien en laten zien. 

Het is ook altijd zinvol om de uitstoot die u veroorzaakt te compenseren via erkende CO2 compensatie projecten die parallel lopen met de uitstootvermindering. Op die manier kunt u onmiddellijk bijdragen aan de bescherming van het klimaat en uzelf profileren als klimaatneutraal, en u tegelijkertijd op lange termijn wijden aan klimaatbescherming.

Ga door naar de CO2 compensatie.