Corporate Carbon Footprint

De CO2-voetafdruk van uw bedrijf

Hoe wij uw Corporate Carbon Footprint berekenen

U heeft besloten om te duiken in de wereld van klimaatactie! Het uitgangspunt voor het nemen van klimaatbeschermingsmaatregelen is doorgaans de berekening van de CO2-voetafdruk van uw bedrijf, de zogenaamde Corporate Carbon footprint (CCF). Het geeft u een overzicht van waar CO2-emissies voorkomen en hoe hoog ze zijn. U krijgt duidelijk inzicht in uw "emissie-hotspots". Dit geeft u een basis om reductiemaatregelen vast te stellen. 

Eerst helpt ClimatePartner u beslissen wat u in uw voetafdruk wilt opnemen, afhankelijk van uw bedrijfstak en doelstellingen. Een CO2-voetafdruk wordt onderverdeeld in zogenaamde "scopes" volgens het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol):

 • Scope 1 omvat directe emissies, bv. bedrijfsauto's
 • Scope 2 omvat indirecte emissies, bv. van het elektriciteitsverbruik in uw gebouw 
 • Scope 3 omvat een verscheidenheid aan indirecte emissies die in uw gehele waardeketen voorkomen, bv. grondstoffen, logistiek, zakenreizen, woon-werkverkeer van werknemers en meer

In de volgende stap helpen wij u deze gegevens te verzamelen via onze cloud-based softwaretool. Deze tool zet activiteitsgegevens (bv. met de auto afgelegde kilometers) automatisch om in CO2-equivalenten. Zo kunt u in real time zien hoe uw CO2-voetafdruk is opgebouwd en welke impact afzonderlijke onderdelen daarop hebben. Vervolgens maken wij voor u een rapport met de eerste aanbevelingen.

Uw bedrijfsbrede CO2-voetafdruk vormt de basis voor de ontwikkeling van een holistische en op maat gesneden klimaatbeschermingsstrategie. ClimatePartner kan u ook helpen bij het vaststellen van reductiedoelstellingen en het ontwikkelen van een stappenplan om het Net Zero-doel te bereiken. U kunt de analyse ook uitbreiden om de CO2-voetafdruk van afzonderlijke producten te berekenen. Dit is een logische volgende stap voor producerende bedrijven.

Wat mag je verwachten van een CCF berekening?

 • Holistisch inzicht in de impact van uw bedrijf op de opwarming van de aarde;
 • Een analyse van uw CO2-voetafdruk om deze intern en extern te communiceren;
 • Basisgegevens voor het vaststellen van emissiereductiedoelstellingen (idealiter gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen), het meten van en rapporteren over de vorderingen;
 • Bepaal welke onderdelen van uw bedrijf de meeste uitstoot veroorzaken en waar uw investeringen dus de grootste impact kunnen hebben
 • Mogelijkheid om onvermijdelijke emissies te compenseren om uw bedrijf (en uw volledige productportefeuille) klimaatneutraal te maken

Waarom ClimatePartner?

 • ClimatePartner is opgericht in 2006. Wij hebben jarenlange ervaring met en expertise over klanten in de FMCG-, retail-, print-, verpakkings- en productiesectoren. Leer meer
 • Wij beschikken over onze eigen database met enkele duizenden emissiefactoren, samengesteld uit externe databases zoals Ecoinvent, GEMIS, Agribalyse, enz., alsmede onze eigen LCI-datasets
 • Wij bieden u een pragmatische aanpak die u snelle en kosteneffectieve resultaten oplevert
 • Onze methodologie volgt het GHG-protocol en is nauw afgestemd op de ISO/PAS-normen.

Wilt u meer over ons te weten komen? Kijk eens naar ons team.