Environmental, Social & Governance (ESG)

Environmental, Social & Governance (ESG)

Definitie ESG

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (milieu, maatschappij en bestuur) en verwijst naar een omvangrijk kader voor het beoordelen van het duurzaam en ethisch handelen van ondernemingen.  

Deze drie criteria moeten waarborgen dat ondernemingen duurzaam handelen en daarvoor rekenschap moeten afleggen, dat in het beste belang is van aandeelhouders en potentiële investeerders.  

Het criterium Environmental heeft betrekking op de impact en bijdrage die een onderneming heeft op het milieu en omvat onder andere de volgende gebieden: 

 • Afval- en milieubeheer 
 • Resource management 
 • CO2-emissies 
 • Energie-efficiëntie 
 • Ontbossing 

Het criterium Social beoordeelt hoe een onderneming haar medewerkers, leveranciers, klanten en het publiek behandelt en beschermt: 

 • Diversiteit, gelijke behandeling en inclusie 
 • Arbeidsomstandigheden 
 • Gegevensbescherming 
 • Privacy 
 • Klanttevredenheid 
 • Lokale gemeenschappen 

Het criterium Governance stelt aspecten van de bedrijfsvoering centraal: 

 • Belastingstrategie  
 • Beloning van de leidinggevenden 
 • Donaties en politieke lobby-activiteiten 
 • Corruptie en omkoping 
 • Diversiteit en structuur van de directie  

Het belang van een ESG-strategie voor je bedrijf  

ESG-strategieën ondersteunen ondernemingen met concrete milieumaatregelen op weg naar klimaatneutraliteit. Door te begrijpen hoe een onderneming omgaat met de risico’s en mogelijkheden die verder gaan dan alleen de winstcijfers, kunnen investeerders naast de financiële performance ook het natuurlijke en het maatschappelijke kapitaal beoordelen. Daardoor ontstaat meer transparantie en hebben beleggers de zekerheid dat ze investeren in een onderneming die dezelfde waarden vertegenwoordigt als zijzelf.

Zo wordt een ESG-strategie beoordeeld

Ondernemingen kunnen zelf bepalen aan welke componenten van het ESG-kader ze de grootste prioriteit toekennen, afhankelijk van hoe relevant die zijn voor hun onderneming. Enkele vaak gehanteerde kaders die ESG meten en rapporteren zijn die van Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Global Reporting Initiative (GRI), International Sustainability Standards Board (ISSB) en Carbon Disclosure Project (CDP). De GRI-richtlijnen zijn toegepast door 80% van de grootste 250 ondernemingen ter wereld voor het opstellen van universele, onderwerpspecifieke en sectorspecifieke standaards. ESG rapporten en ratings kunnen per bedrijf verschillen vanwege de vele verschillende standaards die beschikbaar zijn. En dat betekent dat investeerders gedwongen worden de beschikbare gegevens te evalueren om hun investeringsbeslissingen te bepalen.

Beperkingen van ESG

In het kader van hun groeiende verantwoordelijkheid voeren steeds meer ondernemingen ESG-criteria in. De vooruitgang op het gebied van duurzaamheid is vanwege de beperkingen van de huidige richtlijnen echter nog niet groot. Vaak wordt alleen al het bestaan van beleid en procedures tot een succes bestempeld en niet het resultaat van afzonderlijke maatregelen. Daardoor ontstaat het risico van ‘greenwashing’, dat betekent dat ondernemingen en investeerders tegenover het publiek een ESG-strategie meer effectiviteit en grondigheid toekennen dan in werkelijkheid het geval is. Als er een uniforme ESG-standaard zou bestaan, zouden de data efficiënter geanalyseerd en begrepen worden en zou het risico op greenwashing aanzienlijk kleiner zijn.

Kom meer te weten over ESG en meld je aan voor onze ClimatePartner Academy met verschillende onderwerpen over klimaatactie.

Meld je aan!